(Baothanhhoa.vn) - Hòa chung dòng chảy của báo giới cả nước, báo chí Thanh Hóa ngày càng phát triển vững mạnh, toàn diện. Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng của Đảng, tạo sự đồng thuận tích cực trong Nhân dân, để lại những dấu ấn đậm nét, góp phần vào thành tích chung của tỉnh năm 2022.

Dấu ấn báo chí Thanh Hóa năm 2022

Hòa chung dòng chảy của báo giới cả nước, báo chí Thanh Hóa ngày càng phát triển vững mạnh, toàn diện. Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng của Đảng, tạo sự đồng thuận tích cực trong Nhân dân, để lại những dấu ấn đậm nét, góp phần vào thành tích chung của tỉnh năm 2022.

Dấu ấn báo chí Thanh Hóa năm 2022

Diễn đàn Tổng Biên tập năm 2022 tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa.

Báo chí tích cực đồng hành thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Bám sát các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2022; đồng thời tuân thủ định hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo, quản lý, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, tính chuyên sâu của các chương trình, tin, bài tuyên truyền đậm nét về các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. Nội dung thông tin tích cực về tỉnh chiếm 85% số lượng tin, bài và là dòng chủ lưu trên các mặt báo, đây là nét nổi bật, khẳng định bức tranh tươi mới về đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong năm 2022.

Báo chí tích cực tuyên truyền, lan tỏa, đưa nghị quyết của Đảng thấm sâu vào cuộc sống. Cập nhật thông tin kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường nhiều tuyến bài viết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời, phát hiện, phê phán những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm ở các địa phương, đơn vị. Kịp thời định hướng dẫn dắt dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm.

Thông tin tích cực về tỉnh là dòng chủ lưu được tuyên truyền trên các mặt báo, đây là nét nổi bật trong hoạt động báo chí ở tỉnh ta; điều này khẳng định đúng về những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, cũng như bức tranh tươi mới về kinh tế, đời sống xã hội của tỉnh đạt được trong năm 2022. Nhiều bài viết phản ánh, phân tích, đánh giá khẳng định hiệu quả các biện pháp linh hoạt, đúng đắn, kịp thời, khoa học trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh; các giải pháp và kết quả thực hiện phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; ghi nhận những nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp về giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự xã hội, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; chăm lo đời sống của Nhân dân; quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, lợi thế nổi trội của tỉnh trong thu hút đầu tư; về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là hiệu quả tích cực trên lĩnh vực du lịch, dịch vụ, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội...

Thông tin báo chí đã ghi nhận, cổ vũ nhân rộng các phòng trào, lan tỏa và khơi dậy niềm tự hào, phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân; góp phần vào thành công chung của tỉnh trong năm 2022, với những kết quả nổi bật, đó là: Dịch COVID-19 được kiểm soát hiệu quả; tỷ lệ số ca mắc và tử vong do COVID-19 thuộc nhóm thấp nhất cả nước. Kinh tế tăng trưởng ước đạt 12,51%, vượt kế hoạch (11,5% trở lên) và nằm trong nhóm 7 tỉnh dẫn đầu cả nước. Các khu vực kinh tế đều khởi sắc; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, tăng cao so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả nổi bật; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục được tăng cường…

Những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của báo chí và là minh chứng, để báo chí tiếp tục thông tin, khẳng định: Thanh Hóa đã và đang vươn lên, phấn đấu sớm trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, một cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Bắc và cả nước.

Hoạt động báo chí tuân thủ nghiêm quy định pháp luật

Năm 2022, công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, với phương châm: kịp thời, quyết liệt, hiệu quả và thuyết phục. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh đã tuyên truyền quán triệt, triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh. Chủ động cập nhật, nắm bắt, đề xuất và tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả thông tin báo chí phản ánh.

Dấu ấn báo chí Thanh Hóa năm 2022

Các phóng viên báo chí tác nghiệp tại sự kiện diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Trọng Nam)

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện đúng quy định làm việc, cung cấp thông tin, phát ngôn và xử lý thông tin báo chí. Tăng cường bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ cho hội viên, phóng viên các cơ quan báo chí; quán triệt hội viên, người làm báo chấp hành nghiêm các quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam và quy chế tham gia mạng xã hội.

Bên cạnh đó, là sự phối hợp, đồng thuận, nghiêm túc tiếp thu và khắc phục những tồn tại, hạn chế được cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí phát hiện, chỉ ra trong hoạt động tác nghiệp của báo chí.

Nhờ đó, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh ngày càng nền nếp, hạn chế tối đa những vi phạm trong hoạt động báo chí, nhất là biểu hiện phóng viên tác nghiệp, đưa tin không đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật; tình trạng né tránh, đùn đẩy thông tin, không thực hiện đúng quy định về cung cấp, trả lời thông tin theo quy định ở một số địa phương, đơn vị; góp phần khắc phục tình trạng báo chí thông tin kéo dài, ảnh hưởng đến hình ảnh của tỉnh; đồng thời tạo môi trường lành mạnh và điều kiện thuận lợi cho báo chí hoạt động tác nghiệp đúng quy định.

Nhiều hoạt động thiết thực trong báo giới

Năm 2022 là năm tỉnh Thanh Hóa đăng cai và phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện trong lĩnh vực báo chí, được báo giới trong và ngoài tỉnh ghi nhận, đánh giá cao, như: Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng và triển khai công tác Hội Nhà báo Việt Nam năm 2022; Diễn đàn Tổng biên tập về chuyển đổi số các cơ quan báo chí; Giải bóng đá báo chí miền Trung lần thứ VIII năm 2022…

Dấu ấn báo chí Thanh Hóa năm 2022

Giải bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ VIII - năm 2022 tại Thanh Hóa.

Cùng với đó, Hội Nhà báo tỉnh phát động, tổ chức thành công Giải bóng đá Người làm báo, Cuộc thi ảnh “Nét đẹp người làm báo xứ Thanh”; phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí”...

Nhìn chung, các hoạt động được ghi nhận, đánh giá thành công trên nhiều phương diện về công tác tổ chức, thành tích và ý nghĩa thiết thực, tạo phong trào, sân chơi lành mạnh, góp phần lan tỏa, thu hút, tập hợp được đông đảo hội viên, người làm báo trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia, hưởng ứng. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí, và là động lực để mỗi người làm báo trong tỉnh thể hiện trách nhiệm trong làm nghề, xây dựng và giữ gìn, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của người làm báo Việt Nam nói chung, của cơ quan báo và báo giới xứ Thanh nói riêng. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong mỗi cơ quan báo chí, để thực hiện “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trịnh Trọng Nam

Trưởng Phòng Tuyên truyền - Báo chí, Xuất bản

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa


Trịnh Trọng Nam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]