(Baothanhhoa.vn) - Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Đảng bộ TP Sầm Sơn đã chú trọng và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS, góp phần củng cố, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ TP Sầm Sơn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Đảng bộ TP Sầm Sơn đã chú trọng và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS, góp phần củng cố, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Đảng bộ TP Sầm Sơn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Đảng ủy xã Quảng Minh triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp TP Sầm Sơn đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy cùng cấp thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Đảng. Hàng năm, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng chương trình KTGS phù hợp với tình hình của địa phương có trọng tâm, trọng điểm và triển khai toàn diện, đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Tham mưu giúp các cấp ủy đảng thực hiện quán triệt các nghị quyết, quyết định của cấp trên có liên quan đến công tác KTGS nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đảng viên, tổ chức đảng; trách nhiệm của UBKT các cấp, của cán bộ, đảng viên đối với công tác KTGS, kỷ luật của Đảng. Cấp ủy và UBKT các cấp chủ động phân công các đồng chí trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy theo dõi địa bàn, lĩnh vực, thực hiện giám sát thường xuyên để nắm bắt tình hình; định kỳ hàng tháng, quý hoặc đột xuất báo cáo kết quả với thường trực, ban thường vụ cấp ủy cùng cấp để kịp thời đề ra phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh sát, đúng và phù hợp với tình hình thực tế. Công tác KTGS tập trung vào việc tổ chức quán triệt và triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên và cấp mình như: Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm; công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố; công tác giải phóng mặt bằng; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống dịch COVID-19...

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT các cấp đã nắm vững quan điểm, nguyên tắc của Đảng, bám sát quy chế làm việc, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự hướng dẫn của UBKT cấp trên, tăng cường phối hợp với các ban Đảng và các ngành chức năng liên quan. Thông qua KTGS đã đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện, phát huy những ưu điểm, đồng thời phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm để đề ra những giải pháp khắc phục kịp thời và xem xét, xử lý nghiêm đối với những đảng viên, tổ chức cơ sở đảng vi phạm. 9 tháng năm 2021, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tiến hành kiểm tra 31 lượt tổ chức đảng, giám sát 13 lượt tổ chức đảng. UBKT các cấp đã tiến hành KTGS 19 lượt tổ chức đảng; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 28 cán bộ, đảng viên, trong đó có 3 cấp ủy viên. Qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 22 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với 1 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt Đảng 1 đảng viên.

Đồng chí Lê Trung Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Sầm Sơn cho biết: Công tác KTGS và thi hành kỷ luật của cấp ủy, UBKT các cấp được tiến hành đồng bộ, toàn diện theo quy định của Điều lệ Đảng; coi trọng KTGS việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với những lĩnh vực nhạy cảm, những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Chất lượng, hiệu quả các cuộc KTGS có chuyển biến tích cực, bám sát tình hình thực tiễn và công tác xây dựng Đảng; các trường hợp vi phạm đều được xem xét xử lý nghiêm, đảm bảo quy trình, quy định của Đảng; góp phần giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Để nâng cao công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp TP Sầm Sơn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác KTGS và kỷ luật Đảng. Tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt chương trình KTGS theo Điều 30 Điều lệ Đảng. UBKT các cấp triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Thường xuyên bám, nắm tình hình cơ sở; tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, đề nghị của công dân đối với tổ chức đảng, đảng viên, để chủ động xem xét, giải quyết dứt điểm hoặc chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Chú trọng việc bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ để nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng ở cơ sở.

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh


Bài và ảnh: Nguyễn Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]