(Baothanhhoa.vn) - Nhiệm kỳ 2015-2020, với quyết tâm chính trị cao, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Đảng bộ huyện Thường Xuân đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, tạo tiền đề vững chắc cho những giai đoạn tiếp theo.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ huyện Thường Xuân tự tin bước vào nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2015-2020, với quyết tâm chính trị cao, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Đảng bộ huyện Thường Xuân đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, tạo tiền đề vững chắc cho những giai đoạn tiếp theo.

Đảng bộ huyện Thường Xuân tự tin bước vào nhiệm kỳ mớiMột góc thị trấn Thường Xuân hôm nay. Ảnh: Khắc Công

Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, song nhờ có nhiều giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, nên tốc độ tăng trưởng kinh tế giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 15,7%, vượt mục tiêu đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng 18,6%; ngành nghề dịch vụ 19,7%. Quy mô giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 3.918 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 35 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2015. Sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 7,8%, vượt kế hoạch 5,15%. Giá trị sản xuất năm 2020 dự kiến đạt 962 tỷ đồng, gấp 1,46 lần so với năm 2015. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2020 ước đạt 34.000 tấn. Giá trị sản phẩm trên 1 ha canh tác đạt 80 triệu đồng, gấp 2 lần so với năm 2015. Diện tích đất nông nghiệp được dồn điền, đổi thửa, cơ cấu cây trồng chuyển dịch đúng hướng, thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay, huyện đã xây dựng thành công nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, như: Mô hình dưa Kim Hoàng hậu trong nhà lưới ở các xã Ngọc Phụng, Thọ Thanh, thị trấn Thường Xuân; mô hình trồng dưa leo an toàn trong nhà lưới ở Xuân Dương; mô hình trồng cây bạc hà ở Thọ Thanh... Tính đến tháng 7-2020, huyện đã có 1 sản phẩm được công nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh, 2 sản phẩm được công nhận 2 sao OCOP cấp huyện, 4 sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP,1 sản phẩm có chỉ dẫn địa lý, 1 sản phẩm được xác nhận xuất xứ nguồn gốc, 28 chuỗi an toàn thực phẩm được công nhận. Phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại gia trại, toàn huyện đã có 186 trang trại, 144 gia trại chăn nuôi tổng hợp vườn, rừng. Với lợi thế về rừng, những năm qua huyện xây dựng và thực hiện thành công các đề án “Khoanh nuôi, tái sinh và phát triển bền vững rừng nứa, vầu, tạo sinh kế cho người dân các xã vùng cao có việc làm, thu nhập ổn định từ khai thác tận thu lâm sản ngoài gỗ, cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến trong huyện”; Đề án “Phục tráng rừng luồng”; Đề án “Bảo tồn và phát triển cây quế Ngọc”. Đến nay, huyện đã có 1.067 ha rừng được cấp chứng chỉ đạt chuẩn FSC quốc tế. Hoạt động công nghiệp - xây dựng phát triển, kết cấu hạ tầng được tăng cường. Công tác thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được quan tâm, với tổng mức đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 ước đạt 4.320 tỷ đồng, vượt mục tiêu đại hội. Bằng nguồn vốn trên, huyện đã đầu tư xây dựng 321 công trình, sửa chữa 100 công trình; tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt 65%, tỷ lệ phòng học được kiên cố hóa đạt 77,64%, 100% số xã, thị trấn có công sở làm việc kiên cố, 98,42% số hộ được dùng điện lưới quốc gia. Thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm, huyện đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất có nguồn vốn lớn, như: Nhà máy Thủy điện Bái Thượng; Nhà máy Thủy điện Xuân Minh; 2 nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu; 1 nhà máy chế biến vàng mã xuất khẩu; Dự án Nhà máy may H&H Vinagrin; Nhà máy may, phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm dệt may thuộc Công ty CP Tập đoàn Hồ Gươm... tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) có chuyển biến rõ nét. Đến hết năm 2020, huyện phấn đấu có 6 xã, 36 thôn, bản đạt chuẩn NTM, trong đó có 4 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân các xã đạt 15,6 tiêu chí, không còn xã dưới 10 tiêu chí. Giáo dục - đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, tăng thứ bậc cả về giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được đẩy mạnh. Hoạt động văn hóa - văn nghệ diễn ra sôi nổi, rộng khắp, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Công tác giảm nghèo theo tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững”, đạt được kết quả đáng khích lệ. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 20-4-2016 về thực hiện “Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Thường Xuân giai đoạn 2016 - 2020”. Vì vậy, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 22,18% năm 2015, xuống còn 7,23% năm 2019, dự kiến cuối năm 2020 còn 4,23%. Quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn - xã hội được bảo đảm. Trong đó, an ninh khu vực biên giới với nước bạn Lào luôn ổn định; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được tăng cường. Công tác đối ngoại Nhân dân được quan tâm, đặc biệt giữa cư dân hai bên đường biên. Mở rộng công tác đối ngoại, kết nghĩa với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Trong 5 năm, hai bên đã tổ chức ký kết 2 văn bản thỏa thuận về hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, 6 chương trình phối hợp khác của các ngành, các đoàn thể; chỉ đạo xã Bát Mọt tổ chức kết nghĩa và ký kết hợp tác trên các phương diện kinh tế - xã hội, trao đổi thông tin, giữ vững ổn định an ninh biên giới, nhất là việc bảo vệ đường biên, mốc giới với nước bạn Lào.

Công tác xây dựng Đảng chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (ĐV) được nâng lên; đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân được tăng cường. Các cấp ủy đảng đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, ĐV và các tầng lớp Nhân dân. Việc triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp được triển khai sâu rộng. Vì vậy, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của cán bộ, ĐV và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, các cấp ủy đảng triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8 (khóa XII) và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành, gắn với tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác phát triển Đảng được chăm lo, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 800 ĐV mới, nâng tổng số ĐV trong toàn đảng bộ lên 5.226 đồng chí.

Những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 là tiền đề để huyện Thường Xuân tiếp tục bứt phá trong nhiệm kỳ 2020-2025, với 27 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự, xây dựng Đảng và 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá. Phấn đấu, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 13%. Tổng sản lượng có hạt hằng năm đạt trên 34.000 tấn. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao là 1.620 ha; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 90 triệu đồng; tổng huy động vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 – 2025 đạt 6.200 tỷ đồng; có 10/15 xã, 66 thôn, bản đạt chuẩn NTM; tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt 75%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 3%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 500 ĐV; tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 85%...

Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và hướng đi đúng, tin rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Thường Xuân sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đỗ Xuân Nam

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Xuân {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]