(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, các cấp ủy đảng huyện Hậu Lộc đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác phát triển đảng viên mới. Qua đó nhằm góp phần thực hiện thành công chương trình trọng tâm “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp” mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đảng bộ huyện Hậu Lộc quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên mới

Những năm qua, các cấp ủy đảng huyện Hậu Lộc đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác phát triển đảng viên mới. Qua đó nhằm góp phần thực hiện thành công chương trình trọng tâm “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp” mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đảng bộ huyện Hậu Lộc quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên mớiDiện mạo thôn Ninh Phú, xã Đa Lộc ngày càng khang trang.

Để thực hiện tốt nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác phát triển đảng viên mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công các đồng chí phụ trách cụm; các đồng chí huyện ủy viên, các ban, phòng, ngành, đoàn thể của huyện phụ trách các xã, thị trấn, đồng thời tham dự sinh hoạt với các chi bộ ở cơ sở nơi được phân công phụ trách. Đối với đảng ủy xã, thị trấn, hằng tháng tổ chức giao ban với Thường trực HĐND, UBND, trưởng, phó các ngành, đoàn thể xã, bí thư chi bộ, trưởng các thôn, khu phố về công tác tháng. Phân công đảng ủy viên phụ trách các chi bộ ổn định theo nhiệm kỳ, đảm bảo thông tin hai chiều và giải quyết những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở kịp thời, không để xảy ra bức xúc, bị động, bất ngờ. Bên cạnh đó, Thường trực Huyện ủy đã giao các ban xây dựng Đảng phối hợp với trung tâm chính trị huyện, hằng năm tổ chức từ 2 - 3 lớp bồi dưỡng cho đội ngũ bí thư, phó bí thư và chi ủy viên các chi bộ, trong đó chú trọng bồi dưỡng kỹ năng sinh hoạt chi bộ. Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, gắn việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm với việc thực hiện nội dung sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm chỉ đạo cấp ủy các cấp chỉ đạo chi bộ thực hiện tốt các nội dung nghị quyết đại hội đã đề ra, trong đó thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ vào ngày mùng 3 - 5 hằng tháng. Dưới sự chủ trì của đồng chí bí thư chi bộ, cấp ủy đều tiến hành họp bàn thống nhất nội dung, chương trình, chuẩn bị cho kỳ sinh hoạt chi bộ; thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, xây dựng nhiệm vụ tháng tới và phân công các thành viên trong cấp ủy chuẩn bị nội dung, điều kiện cơ sở vật chất cho kỳ sinh hoạt của tháng. Các chi bộ đã có trên 85% đảng viên tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt theo thời gian quy định.

Nội dung, các bước sinh hoạt chi bộ đều được tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương. Trong đó, các thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương, những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đều được chọn lọc phù hợp, thiết thực với cơ sở. Các chi bộ cũng quan tâm hơn đến việc nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng. Đồng thời biểu dương những đảng viên gương mẫu, giáo dục giúp đỡ những đảng viên sai phạm nếu có.

Bên cạnh nội dung sinh hoạt định kỳ, hằng năm các chi bộ đều xây dựng chuyên đề để triển khai, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đảng viên trong chi bộ. Chi bộ, chi ủy căn cứ vào nhiệm vụ chính trị mà chi bộ phải tập trung lãnh đạo để đưa ra các chuyên đề sinh hoạt sát thực tế, thiết thực, bổ ích, như: Chuyên đề về vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh, xây dựng đời sống văn hóa nơi cộng đồng dân cư... Để tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề thực sự có chất lượng, chi ủy, chi bộ đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy được trí tuệ của tập thể và đảng viên; thực sự tôn trọng ý kiến cá nhân, dân chủ trong thảo luận, biểu quyết. Cùng với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ huyện Hậu Lộc luôn quan tâm tới công tác phát triển đảng viên, hàng năm đều đặt ra mục tiêu để phấn đấu. Theo đó, các cấp ủy đã đưa công tác phát triển đảng viên mới vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của đảng ủy, chi bộ, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là chỉ tiêu quan trọng khi xem xét, phân loại chi bộ, tổ chức cơ sở đảng vững mạnh hàng năm. Vì vậy, số lượng kết nạp đảng viên mới đã chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng ở cơ sở, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Hiện nay, toàn huyện có 8.900 đảng viên, sinh hoạt ở 50 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ và 326 chi bộ đảng trực thuộc cơ sở. Giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 8-2021, toàn đảng bộ đã kết nạp được 944 đảng viên mới, bình quân mỗi năm kết nạp 188 đảng viên, tăng so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội huyện đề ra.

Đã có nhiều đảng bộ, chi bộ thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác phát triển đảng viên mới, như: Các đảng bộ xã Triệu Lộc, Ngư Lộc, Phú Lộc, Hoa Lộc, Đa Lộc..., các chi bộ trung tâm chính trị huyện, thôn Ninh Phú (xã Đa Lộc), thôn Hiển Vinh (xã Quang Lộc), thôn Y Bích (xã Hải Lộc)... Đơn cử như Đảng bộ xã Đa Lộc, theo đồng chí Lê Văn Chín, bí thư đảng ủy xã, đảng bộ có tổng số 285 đảng viên sinh hoạt ở 14 chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ, bên cạnh việc thực hiện tốt các nội dung sinh hoạt định kỳ, các chi bộ đã thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề phù hợp với tình hình địa phương như: Chuyên đề về các mô hình phát triển kinh tế nuôi trồng thủy sản, mô hình chăn nuôi kết hợp nuôi trồng thủy sản, xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, chỉnh trang nghĩa trang, đường làng, ngõ xóm, khu dân cư... Tiêu biểu như các chi bộ thôn Đông Thành, Vạn Thắng, Ninh Phú, Hùng Thành... Trong công tác phát triển đảng viên mới, hàng năm xã đều hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu huyện giao. Thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên mới, đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ở cơ sở.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác phát triển đảng viên mới trên địa bàn huyện, đồng chí Phạm Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hậu Lộc cho biết: Đảng bộ huyện chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các văn bản, quy định của Trung ương và của tỉnh về nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với nghị quyết đại hội đảng các cấp, đặc biệt là nghị quyết đại hội chi bộ. Từ đó làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ; tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo tốt việc sinh hoạt chi bộ gắn với đẩy mạnh thực hiện việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp thường xuyên. Quan tâm đến nội dung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, gắn nội dung sinh hoạt với nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Chú trọng công tác nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên. Tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho các bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở. Qua đó, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: Ngọc Anh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]