(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bá Thước lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bá Thước lần thứ XXIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Sáng 5-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bá Thước lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bá Thước lần thứ XXIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Toàn cảnh đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, cùng 222 đại biểu chính thức đại diện cho 6.256 đảng viên trong Đảng bộ huyện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bá Thước lần thứ XXIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Các đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Bá Thước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, linh hoạt, sáng tạo các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Cùng với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong huyện vượt qua khó khăn, thách thức, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện đã đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, có 30/34 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đại hội.

Trong đó, nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 16,1% (mục tiêu Đại hội 16%), gấp 1,25 lần so với bình quân giai đoạn 2011 - 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 31,6 triệu đồng, vượt 5,3% mục tiêu Đại hội, gấp 2,18 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, phát huy hiệu quả. Dịch vụ có bước phát triển vượt bậc, phát triển cả số lượng và chất lượng. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển thời kỳ 2016 - 2020 của huyện đạt 5.741 tỷ đồng, vượt 4,4% so với mục tiêu Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bá Thước lần thứ XXIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Đồng chí Trương Văn Lịch, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Bá Thước khai mạc đại hội.

Du lịch sinh thái cộng đồng có bước phát triển khởi sắc, trong đó Khu Du lịch sinh thái Pù Luông đã được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh, là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. Giai đoạn 2016 - 2020 ước đón trên 171.000 lượt khách (trong đó khách quốc tế trên 47.000 lượt) gấp 6,04 lần so với giai đoạn 2011 – 2015.

Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020 ước đạt 54,1% (mục tiêu Đại hội là 47,6%). An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân được nâng lên, các chương trình, dự án giảm nghèo tiếp tục được chỉ đạo thực hiện hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 25,31% năm 2016 xuống 2,26% năm 2020.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bá Thước lần thứ XXIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Phó Bí thư Thường trực huyện Bá Thước trình bày báo cáo chính trị.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, đạt kết quả tốt, nhất là phát triển đảng viên. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện.

Nhiệm kỳ 2020-2025, với phương châm hành động: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đảng bộ huyện Bá Thước tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội nhanh, toàn diện và hiệu quả.

Trong đó tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, an toàn vệ sinh thực phẩm; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển du lịch, dịch vụ; bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá. Xây dựng quốc phòng - an ninh vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Phấn đấu đưa Huyện Bá Thước vươn lên thành huyện khá của khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bá Thước lần thứ XXIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH khoá XXII tại đại hội.

Đảng bộ huyện Bá Thước đề ra 32 chỉ tiêu chủ yếu ở các lĩnh vực, trong đó phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 13,5%, thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt 52 triệu đồng trở lên, giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đến năm 2025 đạt 100 triệu đồng, tổng huy động vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 – 2025 đạt 6.500 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2025 có 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…

Đảng bộ lựa chọn 2 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ, gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch; Chương trình xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới. Đồng thời, xác định rõ 3 khâu đột phá: Đột phá về phát triển các sản phẩm có lợi thế để phục vụ du lịch và thị trường; đột phá về xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ; đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bá Thước lần thứ XXIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Đại biểu xã Điền Lư tham luận tại đại hội.

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất các giải pháp vào Báo cáo Chính trị để Đảng bộ huyện Bá Thước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Bá Thước đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, cần khắc phục trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bá Thước lần thứ XXIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Về thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy gợi mở để Đại hội tiếp tục thảo luận, làm rõ làm rõ và đi đến thống nhất, quyết định.

Đó là, huyện có nhiều tiềm năng, thế mạnh và còn nhiều dư địa để phát triển, diện tích tự nhiên rộng thứ 5 cả tỉnh, giàu tài nguyên rừng, diện tích đất trồng lúa bình quân đầu người cao và màu mỡ hơn so với các huyện miền núi khác; có nhiều danh thắng, di tích rất hấp dẫn du khách; có vị trí nằm ở hợp điểm giao thông miền núi của tỉnh, với Sông Mã trở thành mạch máu giao thông quan trọng về đường thủy và hệ thống đường bộ chiến lược quan trọng đi qua như quốc lộ 217 và 15A... Đó chính là lợi thế to lớn mà huyện có thể khai thác và phát huy, biến thành nguồn nội lực quan trọng để phát triển.

Trước hết, huyện cần bám sát Quy hoạch tỉnh, đồng thời phải đánh giá lại hiệu quả các mô hình, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, trên cơ sở đó rà soát, điều chỉnh, nâng cao chất lượng quy hoạch vùng huyện bảo đảm khoa học, có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm kết nối hài hòa với tổng thể phát triển chung của tỉnh và các địa phương trong vùng. Chủ động đấu mối với các sở, ngành chức năng để cập nhật các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh liên quan đến huyện, nhằm phát huy tốt nhất các nguồn lực của Trung ương, của tỉnh đầu tư trên địa bàn, cùng với huy động các nguồn nội lực về con người, đất đai, truyền thống văn hoá lịch sử, có cơ chế, chính sách đúng đắn, tạo động lực phát triển nhanh hơn, bền vững hơn..

Thứ hai, là địa phương có diện tích rộng lớn, đất đai khá màu mỡ, giàu tài nguyên rừng; huyện phải luôn coi phát triển nông nghiệp là nền tảng, là điều kiện quan trọng để thoát nghèo, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội. Vì vậy, cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững, từng bước hình thành một số sản phẩm hàng hoá chủ lực, có lợi thế của huyện, xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý, gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Ocop). Ngành trồng trọt phát triển theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, trọng tâm là cây lúa nước, các loại cây ăn quả, rau quả sạch và một số loại cây nguyên liệu. Phát triển mạnh chăn nuôi trang trại và gia trại, kết hợp chăn nuôi nông hộ bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường, tập trung phát triển chăn nuôi trâu bò thịt chất lượng cao, một số loại con nuôi đặc sản bản địa. Đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn, cải tạo, phục tráng và thâm canh rừng luồng, bảo tồn và phát triển các loại cây dược liệu bản địa quý hiếm trở thành sản phẩm hàng hóa, sản phẩm du lịch; đồng thời phải quan tâm bảo vệ không gian sinh tồn, bảo vệ nguồn nước, bảo đảm sinh kế cho người dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Về công nghiệp và dịch vụ, huyện cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành của tỉnh từ công tác lập quy hoạch, lập dự án, đến công tác vận động kêu gọi đầu tư và công tác chuẩn bị đầu tư... Xúc tiến nhanh công tác quy hoạch, từng bước xây dựng và đưa vào hoạt động một số cụm công nghiệp vừa và nhỏ, gắn với phát triển đô thị tại các khu vực có lợi thế, nâng cao tính hấp dẫn thu hút đầu tư vào địa bàn. Gắn phát triển các cụm công nghiệp với phát triển làng nghề và dịch vụ, quan tâm khôi phục một số nghề truyền thống phù hợp với thị trường; phát triển hệ thống chợ nông thôn gắn với việc đổi mới mô hình quản lý chợ một cách có hiệu quả. Phát huy những giá trị độc đáo về văn hóa, lịch sử, khí hậu, nhất là khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Khu Son Bá Mười, cùng với các di tích, danh thắng khác trong vùng để quảng bá, huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện; nhằm thúc đẩy chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn.

Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Tập trung củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng cả giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, trở thành lá cờ đầu của khu vực miền núi. Tăng cường củng cố hệ thống y tế cơ sở, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ quan, bản làng và xã, thị trấn văn minh, kiểu mẫu. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 88 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; thực hiện sắp xếp ổn định dân cư theo quy hoạch, trước hết là di dời, bố trí các hộ đang cư trú phân tán, rải rác trong rừng đặc dụng, các khu vực hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất về nơi an toàn; đặc biệt quan tâm đời sống của đồng bào sống trong vùng lõi, vùng đệm của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích và hỗ trợ người dân thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm, chủ động vươn lên thoát nghèo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đưa Bá Thước thoát khỏi huyện nghèo.

Bốn là, tăng cường củng cố, xây dựng lực lượng công an, quân sự vững mạnh toàn diện; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên đảm bảo chất lượng, tạo môi trường ổn định cho phát triển. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nêu cao cảnh giác và làm thất bại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Chủ động triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra bị động, bất ngờ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay tại địa bàn dân cư. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân.

Năm là, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ và các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Để làm được điều đó, trước hết phải đổi mới và tăng cường công tác chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ. Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng xây dựng một đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, nhiệt tình, trách nhiệm, toàn tâm, toàn ý vì sự nghiệp phát triển của huyện nhà. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bá Thước lần thứ XXIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự đại hội

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn mong muốn các đại biểu phát huy dân chủ, bám sát các quy định về bầu cử trong Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, có uy tín và khả năng quy tụ, trách nhiệm cao, để đủ sức lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Bá Thước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; đồng thời cân nhắc, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đảng viên và Nhân dân trong huyện để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Chiều cùng ngày, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bá Thước lần thứ XXIII tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 6-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bá Thước lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc.

Tiến Đông


Tiến Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 Ly nhã - 11:17 06/08/20

 Trả lời

Chúc mừng đại hội diễn ra tốt đẹp.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]