(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, Thành ủy TP Sầm Sơn đã chủ động sắp xếp, kiện toàn và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, đến nay thành phố đã sáp nhập được một số đơn vị sự nghiệp công lập, đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chủ động đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị

Những năm qua, Thành ủy TP Sầm Sơn đã chủ động sắp xếp, kiện toàn và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, đến nay thành phố đã sáp nhập được một số đơn vị sự nghiệp công lập, đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ động đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Trung Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để có cơ sở cho việc sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo đó là thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp; cán bộ chuyên trách, công chức và không chuyên trách ở các xã, phường và khu phố, thôn; đồng thời tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ các cấp. Theo thống kê của Ban Tổ chức Thành ủy, từ năm 2015 đến đầu năm 2020, toàn thành phố đã đào tạo, bồi dưỡng cho trên 5.120 lượt cán bộ, trong đó đào tạo chuyên môn và chính trị 626 cán bộ; bồi dưỡng 4.497 cán bộ (trong đó năm 2018 mở được 3 lớp bồi dưỡng cho 955 đồng chí là bí thư, cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở)... Nhìn chung, sau khi được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị... đội ngũ cán bộ đã vận dụng linh hoạt, hiệu quả vào quá trình công tác tại các địa phương, cơ quan, đơn vị và khối phố, khu dân cư. Cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng, việc luân chuyển, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ các cấp luôn được Ban Thường vụ Thành ủy coi trọng, nhất là việc thực hiện chủ trương nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố; phó bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn, khu phố. Đến nay, toàn thành phố có 55/86 chi bộ thực hiện việc nhất thể hóa, trong đó có 5/11 xã, phường đã hoàn thành việc nhất thể hóa; gần 80% bí thư đảng ủy, phó bí thư – chủ tịch UBND xã, phường không phải là người địa phương. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, đảm bảo theo quy hoạch và tiêu chuẩn. Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện luân chuyển 12 cán bộ cấp thành phố về công tác tại các xã, phường, qua đó tạo điều kiện để vừa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, vừa tạo động lực phấn đấu cho cán bộ, nhất là cán bộ trẻ. Bên cạnh đó, thực hiện Phương án số 02-PA/TU ngày 10-11-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và hợp đồng lao động tại các xã, phường, các địa phương đã chủ động, tăng cường việc phân công cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm thêm các chức danh khác. Đến tháng 3-2020, đã có 40 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường kiêm nhiệm thêm từ 1-2 chức danh không chuyên trách khác.

Về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, đến nay, thành phố đã thực hiện sáp nhập 6 đơn vị sự nghiệp công lập thành 2 đơn vị; thực hiện bố trí chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố; Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố. Thành phố cũng đã phối hợp với Sở Y tế thực hiện xong việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế thành phố. Ngoài ra, trước đó, Ban Tổ chức Thành ủy đã phối hợp với đảng ủy các xã, phường xây dựng phương án sáp nhập văn phòng đảng ủy và văn phòng HĐND và UBND, đến nay đã có 4/11 xã, phường thực hiện việc sáp nhập (7 xã, phường còn lại chưa thực hiện việc sáp nhập là do tạm dừng chờ hướng dẫn của tỉnh). Nhìn chung, việc sáp nhập Văn phòng Đảng ủy và Văn phòng HĐND, UBND bước đầu đạt kết quả tốt, tạo sự thống nhất trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Có thể khẳng định, với sự chủ động của Ban Thường vụ Thành ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ thành phố đến cơ sở cơ bản đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, đảm bảo chất lượng, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương và nhiệm vụ được giao tại các phòng, ban, đơn vị.

Bài và ảnh: Lê Sơn {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]