(Baothanhhoa.vn) - Nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Hoằng Hóa đã điều động, luân chuyển 80 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp xã. Đặc biệt, số lượng cán bộ được điều động, luân chuyển về giữ chức vụ chủ chốt các xã, thị trấn không là người địa phương đạt 78,4% số xã, thị trấn - đây là bước đột phá chưa từng có trong công tác cán bộ ở Hoằng Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bố trí người đứng đầu không là người địa phương: Bước đột phá trong công tác cán bộ ở Hoằng Hóa

Nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Hoằng Hóa đã điều động, luân chuyển 80 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp xã. Đặc biệt, số lượng cán bộ được điều động, luân chuyển về giữ chức vụ chủ chốt các xã, thị trấn không là người địa phương đạt 78,4% số xã, thị trấn - đây là bước đột phá chưa từng có trong công tác cán bộ ở Hoằng Hóa.

Bố trí người đứng đầu không là người địa phương: Bước đột phá trong công tác cán bộ ở Hoằng HóaĐại diện lãnh đạo huyện Hoằng Hóa và Trường Chính trị tỉnh trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên tham dự lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các chức danh chủ chốt của huyện Hoằng Hóa.

Lựa chọn cán bộ để luân chuyển

Tháng 8-2013, đang là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoằng Đạo, đồng chí Phạm Văn Phượng được điều động về làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Bút Sơn. Đến tháng 12-2014, đồng chí được phân công làm Bí thư Đảng ủy thị trấn; tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn khóa VIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020), đồng chí tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy thị trấn và được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong nhiệm kỳ này, đồng chí đã cùng với cấp ủy đề ra chủ trương, giải pháp cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, trong công tác lãnh đạo của Đảng, Đảng ủy luôn chú trọng làm tốt việc thực hiện quy chế dân chủ. Nhờ vậy, thị trấn đã huy động được các nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, làm cho bộ mặt đô thị của thị trấn khang trang, sạch đẹp. Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phượng tiếp tục được Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Bút Sơn khóa IX tín nhiệm bầu tái cử bí thư đảng ủy. Đến tháng 6-2020, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị chung của huyện, đồng chí được Ban Thường vụ Huyện ủy tin tưởng điều động về làm Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Phong – một trong những xã còn nhiều khó khăn của huyện Hoằng Hóa. Đồng chí Phạm Văn Phượng cho biết: Là một trong những cán bộ cơ sở được huyện điều động lần đầu tiên thực hiện Đề án “Điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức cấp huyện, cấp xã, thị trấn”, bản thân luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, phấn đấu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nơi công tác mới; phát huy những cái hay ở đơn vị công tác cũ, học hỏi cái tiến bộ ở đơn vị mới, từ đó có sự trải nghiệm thực tiễn, tích lũy cho quá trình công tác tiếp theo. Thực tế cho thấy là cán bộ được luân chuyển, điều động sẽ ít bị tác động bởi quan hệ thân quen, dòng họ trong quá trình lãnh đạo.

Từ vị trí Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, tháng 4-2017 đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà được Ban Thường vụ Huyện ủy luân chuyển về công tác tại xã Hoằng Tân với chức danh Bí thư Đảng ủy xã. Đang phụ trách một lĩnh vực chuyên môn, nay sang phụ trách chỉ đạo toàn diện, công việc có nhiều thay đổi. Vì vậy, đồng chí Hà luôn phải tự học hỏi, trau dồi thêm kiến thức để nâng cao năng lực công tác, nhất là trong giải quyết các vấn đề vướng mắc, khó khăn ở cơ sở. Nhờ sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và toàn thể Nhân dân, năm 2018, Hoằng Tân được công nhận xã nông thôn mới (NTM) và nay xã đang tiếp tục xây dựng xã NTM nâng cao, tiến tới NTM kiểu mẫu. Trong 3 năm gần đây, Đảng bộ xã đều được Ban Thường vụ Huyện ủy xếp loại trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Hà cho biết thêm: Việc điều chuyển từ huyện về xã công tác đã giúp cho người được điều chuyển có thêm rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn và cũng là môi trường thử thách, tôi luyện bản lĩnh chính trị, bắt buộc cán bộ phải “kích hoạt” tối đa khả năng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc.

Đây là 2 trường hợp trong số rất nhiều đồng chí chứng minh việc điều động, luân chuyển cán bộ đã giúp cán bộ tích lũy được nhiều kinh nghiệm, có phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn, đóng góp tích cực trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị; đồng thời, nơi cán bộ luân chuyển đến cũng được tăng thêm nguồn lực cán bộ lãnh đạo, quản lý, tạo nên sức sống mới cho cơ sở.

Tạo khâu đột phá

Đồng chí Đoàn Thị Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoằng Hóa, cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức cấp huyện, cấp xã, thị trấn nhằm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ có triển vọng, giúp cán bộ trưởng thành và toàn diện hơn trong hoạt động thực tiễn; bổ sung, tăng cường cho những đơn vị còn thiếu cán bộ hoặc đội ngũ cán bộ, công chức có khó khăn; xóa bỏ tư tưởng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ; tạo bước đột phá, đổi mới sâu sắc công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý làm cho việc điều động, luân chuyển cán bộ trở thành việc làm thường xuyên, đi vào nền nếp. Vì thế, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Đề án “Điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức cấp huyện, cấp xã, thị trấn”. Đồng thời, rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, lựa chọn những đồng chí có năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm để điều động, bố trí phù hợp, nhất là bố trí người đứng đầu không là người địa phương làm khâu đột phá trong công tác cán bộ, để nâng các đơn vị xã, thị trấn từ hạn chế, yếu kém lên diện đồng đều trong toàn huyện. Kết quả, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã điều động, luân chuyển 80 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp xã, trong đó điều động ngang giữa các ban của Huyện ủy, các phòng của UBND, các đoàn thể huyện gần 20 lượt cán bộ; điều động cán bộ lãnh đạo quản lý các ban, phòng huyện về làm bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, thị trấn 11 đồng chí; điều động ngang cán bộ các xã, thị trấn gần 61 đồng chí. UBND huyện điều động 206 công chức chuyên môn giữa các xã, thị trấn trong huyện. Đặc biệt, hiện nay toàn huyện có 29/37 xã, thị trấn có ít nhất 1 chức danh chủ chốt không phải người địa phương, trong đó 12 xã, thị trấn có từ 2 đến 3 đồng chí cán bộ chủ chốt không phải người địa phương, đạt 78,4% số xã, thị trấn có cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương - đây là bước đột phá chưa từng thấy trong công tác cán bộ của huyện.

Bên cạnh đó, sau khi thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, huyện đã thực hiện sắp xếp 11 đơn vị hành chính cấp xã (từ 43 xã, thị trấn xuống còn 37 xã, thị trấn). Theo đó, đội ngũ cán bộ, công chức ở các xã được sắp xếp sẽ dôi dư (39 cán bộ, 55 công chức). Để giải quyết được đội ngũ cán bộ trên, trước đó Ban Thường vụ Huyện ủy đã dừng việc bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của những xã có cán bộ về nghỉ chế độ để lấy chỗ trống, bố trí, sắp xếp các đồng chí ở những xã sáp nhập còn dôi dư về đảm nhận các vị trí. Đến nay, số cán bộ chủ chốt dôi dư đã sắp xếp xong, còn lại một số công chức sẽ được sắp xếp trong thời gian tới.

Qua việc điều động, luân chuyển cán bộ trên cho thấy, đội ngũ cán bộ được điều động, luân chuyển về cơ sở mới đã quan tâm sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong ban chấp hành, ban thường vụ, chấp hành nghiêm chế độ họp, hội ý, giao ban, lề lối làm việc của cán bộ. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, quản lý, chấn chỉnh nền nếp, kỷ cương, kỷ luật, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, góp phần quan trọng trong việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng; phát hiện và giải quyết những tồn tại, bất cập từ cơ sở; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Đối với công chức chuyên môn xã được điều động đi công tác ở đơn vị khác, đã cơ bản khắc phục được các biểu hiện tiêu cực, sách nhiễu Nhân dân trên một số lĩnh vực nhạy cảm, như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân được đẩy nhanh tiến độ; thực hiện chính sách an sinh xã hội; quản lý tài chính ngân sách; chứng thư, chứng thực và công tác an ninh trật tự đấu tranh trấn áp tội phạm, các tệ nạn xã hội đã nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Với những kết quả đã đạt được, giai đoạn 2020 – 2025, huyện Hoằng Hóa sẽ tiếp tục thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ theo kế hoạch, đặc biệt chú ý chuyển đổi vị trí giữa cán bộ các xã và những cán bộ thuộc diện quy hoạch của huyện xuống cơ sở để họ được trải nghiệm thực tế, tích lũy kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau này.

Bài và ảnh: Tô Dung {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]