(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVII

Sáng 20-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVII

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hoá; đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; tập thể Ban Thường vụ Thành ủy TP Sầm Sơn.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Sầm Sơn khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm hai phần: Phần thứ nhất, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 trên các mặt phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kết quả thực hiện 3 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, phân tích những hạn chế, yếu kém; nguyên nhân những hạn chế, yếu kém và rút ra 4 bài học kinh nghiệm. Phần thứ 2 là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020- 2025. Ở phần này, TP Sầm Sơn đã xây dựng hệ thống 33 chỉ tiêu chủ yếu, 3 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá, 5 nhóm giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; 3 nhóm giải pháp về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Phương châm hành động là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVII

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Sầm Sơn, các đại biểu đánh giá cao công tác xây dựng báo cáo, kết cấu, bố cục báo cáo hợp lý, bám sát hướng dẫn của Tỉnh ủy. Tuy nhiên, về Chủ đề của dự thảo Báo cáo chính trị cũng như phần định hướng chung cần chỉnh sửa lại về câu chữ, sao cho ngắn gọn, súc tích, sát với thực tế địa phương và toát lên tinh thần quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Sầm Sơn trong nhiệm kỳ mới; nghiên cứu, điều chỉnh lại phương châm hành động. Báo cáo cần xem xét, điều chỉnh lại số liệu ở một số nội dung, lĩnh vực như, thu, chi ngân sách Nhà nước, kết quả phát triển đô thị…; đánh giá rõ nét hơn kết quả đạt được trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng; xây dựng xã, phường, cơ quan kiểu mẫu; công tác phòng chống tham nhũng…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVII

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVII

Đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu góp ý tại hội nghị.

Các đại biểu cũng góp ý vào hệ thống chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình trọng tâm, khâu đột phá. Theo đó, nhiều chỉ tiêu được các đại biểu phân tích làm rõ và đề nghị TP Sầm Sơn xem xét lại, như: Chỉ tiêu diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, duy trì sản lượng lương thực có hạt, tỷ lệ dân số dùng nước sạch, tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh đô thị, chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, tỷ lệ phường, xã, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu. Đồng thời, đề nghị thành phố nghiên cứu bổ sung thêm các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, bài học kinh nghiệm. Trong đó nên có chương trình trọng tâm về công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm; tập trung cho chương trình phát triển du lịch…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVII

Đại diện lãnh đạo Cục Thống kê phát biểu góp ý tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVII

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu ý kiến góp ý.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao công tác chuẩn bị các văn kiện phục vụ đại hội của Ban Thường vụ, Ban chấp Đảng bộ TP Sầm Sơn, đồng thời, thống nhất cao với ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị và yêu cầu TP Sầm Sơn tiếp thu tối đa những ý kiến góp ý để hoàn thiện các văn kiện trình đại hội.

Cho ý kiến cụ thể vào từng phần, từng nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị: Về Chủ đề đại hội, TP Sầm Sơn cần cân nhắc, nghiên cứu và điều chỉnh lại theo các mệnh đề như, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; phát huy tiềm năng, thế mạnh và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025 Sầm Sơn trở thành đô thị thông minh, hấp dẫn, thân thiện.

Đồng chí lưu ý việc sử dụng câu từ trong báo cáo phải bảo đảm tính chính xác, phải có số liệu minh chứng kết quả thực hiện các nhiệm vụ, tránh tình trạng mâu thuẫn giữa kết quả đạt được và hạn chế yếu kém. Báo cáo cần đánh giá kỹ hơn phần tồn tại, hạn chế trong từng lĩnh vực; xem xét, đánh giá lại nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém. Về phần đánh giá chung và bài học kinh nghiệm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, 6 nét nổi bật được rút ra trong phần đánh giá chung là chưa “đắt”. Đối với phần bài học kinh nghiệm, cần phải sắp xếp lại, trước hết phải là bài học về đoàn kết. Có đoàn kết mới nâng cao năng lực sức chiến đấu, có đoàn kết mới vượt qua khó khăn, thách thức, mới vận dụng sáng tạo linh hoạt…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVII

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại hội nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ TP Sầm Sơn nghiên cứu chỉnh sửa lại phần bối cảnh của nhiệm kỳ mới, trong đó nêu bật được thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức của địa phương. Phần phương hướng chung cần bám vào Chủ đề đại hội và cụ thể hơn Chủ đề. Đối với các chỉ tiêu, cần phải rà soát lại để có sự điều chỉnh phù hợp, chính xác. Về các chương trình trọng tâm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thống nhất để 3 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá, song, tên chương trình trọng tâm, khâu đột phá phải được điều chỉnh theo hướng ngắn gọn, súc tích. Nội dung khâu đột phá phải trọng tâm, trọng điểm.

Về nhiệm vụ, giải pháp, đồng chí đề nghị xem xét lại việc sử dụng thuật ngữ “Hành lang” trong phần định hướng các hành lang phát triển. Đối với các cơ cấu ngành, lĩnh vực, trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu, TP Sầm Sơn cần tiếp thu tối đa để hoàn thiện báo cáo. Riêng công tác xây dựng Đảng, cần bổ sung chỉ tiêu, số liệu cụ thể, nhất là trong công tác cán bộ, công tác dân vận; đồng thời, đề cập đến hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể.

Đối với Chương trình đại hội, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, thống nhất nội dung phiên trù bị. Tuy nhiên, ở phiên đại hội chính thức, chuyển phần báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu sau báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Bổ sung phần đáp từ, cảm ơn của lãnh đạo TP Sầm Sơn sau phần phát biểu của lãnh đạo tỉnh. Đồng chí lưu ý, Báo cáo chính trị chính thức tại đại hội phải được ký, đóng dấu…

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]