(Baothanhhoa.vn) - Chiều 2-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn, lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn

Chiều 2-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn, lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; tập thể Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn

Đồng chí Trần Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Nghi Sơn báo cáo khái quát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo các văn kiện trình đại hội.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Nghi Sơn đã báo cáo khái quát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo các văn kiện trình đại hội. Theo đó, Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm hai phần: Phần thứ nhất, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tĩnh Gia nhiệm kỳ 2015 – 2020, nêu bật những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị; kết quả thực hiện 4 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá; rút ra nguyên nhân kết quả đạt được; những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; những bài học kinh nghiệm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn

Toàn cảnh hội nghị.

Phần thứ hai là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thị xã Nghi Sơn đã xây dựng 27 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng đảng, 4 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá và 11 nhóm giải pháp, nhằm phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; xây dựng thị xã Nghị Sơn trở thành trung tâm công nghiệp, đô thị động lực của tỉnh Thanh Hóa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị.

Góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị, các đại biểu đều đánh giá báo cáo được xây dựng công phu. Tuy nhiên, các tiểu mục trong báo cáo cần được sắp xếp lại cho hợp lý và khoa học. Đối với chủ đề đại hội, các đại biểu cho rằng thị xã Nghi Sơn nên nghiên cứu bổ sung thêm các mệnh về đô thị công nghiệp, quốc phòng – an ninh, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời, xác định mốc thời gian thực hiện, nhằm toát lên quyết tâm chính trị cao, có tính bao quát, định hướng, tầm nhìn của Đảng bộ thị xã trong nhiệm kỳ mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị.

Trong phần đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tĩnh Gia nhiệm kỳ 2015 – 2020, các đại biểu đề nghị, thị xã cần rà soát, bổ sung số liệu về thu hút đầu tư, đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển doanh nghiệp, xuất khẩu hàng hóa, công nghiệp - tiểu thu công nghiệp, tốc độ tăng giá trị sản xuất để làm nổi bật những kết quả kinh tế - xã hội của địa phương đã đạt được. Về phương hướng chung, các đại biểu cũng góp ý thị xã Nghi Sơn nên viết lại sao cho ngắn gọn, súc tích.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa phát biểu góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị.

Đồng thời, những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ cần nghiên cứu, rà soát lại chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ tăng thu ngân sách. Các chương trình trọng tâm và các khâu đột phá nên sắp xếp lại và bổ sung thêm mục tiêu, nhiệm vụ chính.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm, cầu thị của thị xã Nghi Sơn trong quá trình xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội; đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu, nhất là các ý kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh để hoàn chỉnh văn kiện đại hội.

Cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung trong Dự thảo Báo cáo chính trị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị, chủ đề đại hội cần điều chỉnh, bổ sung với các mệnh đề sau: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh; xây dựng thị xã Nghi Sơn – Khu Kinh tế Nghi Sơn trở thành trung tâm kinh tế của tỉnh và khu vực vào năm 2025”. Bên cạnh đó, cần sắp xếp lại các mục trong phần những kết quả đạt được sao cho khoa học, thống nhất, nhất là việc đánh giá cơ cấu kinh tế vùng phải được thể hiện bằng những con số cụ thể, có so sánh với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tĩnh Gia nhiệm kỳ 2015-2020; tách phần công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch thành mục riêng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội cần có phần đánh giá về hoạt động khoa học công nghệ; bổ sung hoạt động đối ngoại vào lĩnh vực quốc phòng – an ninh. Tương tự, đối với nội dung về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, thị xã nên sửa lại câu chữ, tách công tác dân vận thành mục riêng, đồng thời, đánh giá sâu hơn kết quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong nhiệm kỳ qua.

Cùng với việc chỉnh sửa lại phần nguyên nhân khuyết điểm, nên xem lại các bài học kinh nghiệm, sao cho toát lên được tinh thần đoàn kết, vai trò của công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành gắn với công tác kiểm tra, giám sát, tháo gỡ những khó khăn và bài học về công tác cán bộ.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, thị xã Nghi Sơn như 1 Thanh Hóa thu nhỏ với 3 vùng địa lý, đất đai rộng lớn, có bờ biển dài và đẹp; giao thông kết nối tương đối thuận lợi, có sự quan tâm rất lớn của tỉnh, vì vậy, trong phần phương hướng chung phải làm bật lên được nội dung cốt lõi của chủ đề đại hội, các lĩnh vực của nền kinh tế và tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng gợi ý 4 chương trình trọng tâm của thị xã trong nhiệm kỳ tới gồm: Chương trình phát triển đô thị gắn với hạ tầng kinh tế - xã hội; Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Chương trình sắp xếp lại dân cư; Chương trình phát triển kinh tế biển và du lịch. Về các giải pháp, thị xã cũng cần đi vào trọng tâm, cụ thể từng lĩnh vực, có tính khả thi cao; trong đó, cần bổ sung giải pháp về xã hội hóa giáo dục.

Đồng chí cũng cho ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tĩnh Gia khóa XXV, Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ XXVI và một số nội dung liên quan đến chương trình Đại hội.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]