(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc

Sáng 23-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thuỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Thi, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc

Đồng chí Mai Xuân Bình, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lộc báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc

Đồng chí Vũ Thị Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc trình bày dự thảo các văn kiện trình đại hội.

Tại hội nghị, đồng chí Mai Xuân Bình, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lộc báo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Vũ Thị Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc trình bày dự thảo các văn kiện trình đại hội. Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm hai phần: Phần thứ nhất, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015 – 2020, nêu bật những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, nguyên nhân kết quả đạt được; những hạn chế yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế yếu kém. Phần thứ hai là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Huyện đã xây dựng hệ thống 27 chỉ tiêu chủ yếu, 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá, 6 nhóm giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; 3 nhóm giải pháp về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; coi phát triển nông nghiệp và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới là trọng tâm, phát triển công nghiệp là quan trọng, đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch lợi thế; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ gắn với đô thị hóa; chăm lo phát triển văn hóa - xã hội; khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, làm tốt công tác bảo vệ môi trường để phát triển bền vững; tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng- an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới nâng cao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp phát biểu tại hội nghị.

Với mục tiêu đánh giá giai đoạn 2015-2020 mang tính chiến đấu cao, phản ánh đúng, đủ, thực chất kết quả đạt được và hạn chế; định hướng giải pháp cụ thể, khả thi, có bước đột phá mới cho nhiệm kỳ tới, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc

Đại diện lãnh đạo Xây dựng phát biểu góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của huyện Vĩnh Lộc.

Các đại biểu cơ bản nhất trí, cho rằng báo cáo đã bám sát hướng dẫn của Tỉnh ủy, được xây dựng khá công phu, kết cấu, bố cục hợp lý. Tuy nhiên, chủ đề của Dự thảo Báo cáo chính trị cần phải nghiên cứu, điều chỉnh để mang tính khái quát cao hơn. Báo cáo chưa làm rõ nét, chưa làm nổi bật được những kết quả mang tính điểm nhấn mà huyện Vĩnh Lộc đã đạt được trong 5 năm qua ở các lĩnh vực du lịch, xây dựng nông thôn mới…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc

Đại diện lãnh đạo Sở Công thương phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Về phần phương hướng, các đại biểu đã thẳng thắn góp ý vào một số các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá nhằm thể hiện rõ nét hơn, phù hợp với lợi thế và tầm nhìn phát triển của huyện trong những năm tiếp theo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch – Đầu tư phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ phấn khởi trước những kết quả mà huyện Vĩnh Lộc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong đó có nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới, dù không phải là huyện điểm nhưng đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa huyện về đích trước 1 năm. Về công tác chuẩn bị đại hội, đã lãnh đạo, chỉ đạo đại hội của cấp cơ sở bảo đảm đúng tiến độ, không để xảy ra sai sót, đúng các quy định của trung ương cũng như của tỉnh. Công tác chuẩn bị các văn kiện đại hội kỹ lưỡng, chu đáo, bảo đảm chất lượng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu kết luận hội nghị.

Cho ý kiến cụ thể vào từng phần, từng nội dung trong Dự thảo Báo cáo chính trị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn đề nghị: Về dung lượng cần tăng thêm nhưng không quá 32 trang; cơ bản thống nhất bố cục báo cáo, tên của các tiêu đề, tiểu mục phù hợp. Phần phụ lục cần thêm các mục về công tác xây dựng đảng để bảo đảm tính nghiêm túc, toàn diện trong đánh giá; phần ghi chú đưa vào nội dung báo cáo. Về tiêu đề thống nhất sửa: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy truyền thống lịch sử, văn hoá, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng – an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện khá của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc

Toàn cảnh hội nghị.

Phần đánh giá tình hình cơ bản thống nhất, tuy nhiên phần đầu cần sắp xếp lại cho hợp lý hơn; chỉnh sửa một số từ ngữ cho súc tích, cô đọng; cần bổ sung đánh giá về đô thị; nội dung trong phần đánh giá phải có so sánh với năm 2015 để đánh giá bước chuyển sau 5 năm; cần bổ sung thêm đánh giá về du lịch, doanh nghiệp mới thành lập trong nhiệm kỳ; phân tích nguồn vốn đầu tư; quan tâm bổ sung các số liệu, cách làm mới, sáng tạo trong phần đánh giá công tác xây dựng đảng; đánh giá thực hiện Nghị quyết 04… Về các chương trình trọng tâm, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn đề nghị đánh giá sâu hơn để làm nổi bật kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới – điểm sáng của Vĩnh Lộc trong nhiệm kỳ qua.

Về hạn chế, khuyết điểm, cần bổ sung thêm về lĩnh vực văn hoá – xã hội, và phân tích thêm hạn chế trong lĩnh vực du lịch, phát huy giá trị di sản. Về công tác xây dựng đảng, bổ sung đánh giá công tác quản lý đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Phần đánh giá chung cần kỹ hơn, sâu hơn, toàn diện hơn, lựa chọn một số kết quả nổi bật. Về bài học kinh nghiệm, bổ sung về công tác cán bộ, việc huy động nguồn lực, đặc biệt xã hội hoá, xây dựng nông thôn mới, giải quyết những khó khăn vướng mắc, điểm chưa thuận lợi để biến khó khăn thành thời cơ thuận lợi đưa huyện phát triển. Về phương hướng phải hướng đến đưa huyện VĨnh Lộc trở thành đô thị du lịch trong tương lai, nêu được tính liên kết, tính kết nối giữa huyện với các địa bàn trong tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn thống nhất với phương châm hành động của Đại hội là “Đoàn kết - Kỷ cương- Sáng tạo - Phát triển” và các chỉ tiêu đề ra cho nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên, trong chỉ tiêu số 24 cần thêm tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý; 3 chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người; giá trị sản phẩm trên một ha đất thồng trọt và nuôi trồng thủy sản... Về các chương trình trọng tâm, thống nhất với chương trình 1, 2, riêng chương trình 3 thay bằng công tác xây dựng đảng. Về khâu đột phá đưa đột phá số 1 là kết cấu hạ tầng, đột phá 2 là đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo chính trị để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra vào 3 ngày từ 8 đến 10-7 tới.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]