(Baothanhhoa.vn) - Chiều 27-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Xuân

Chiều 27-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Xuân

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Xuân

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân đã báo cáo khái quát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo các văn kiện trình đại hội. Theo đó, chủ đề đại hội dự kiến là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo bước đột phá phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện khá trong các huyện miền núi của tỉnh”.

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 có kết cấu gồm 2 phần: Phần thứ nhất, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, với những kết quả đạt được về phát triển kinh tế- xã hội; bảo đảm quốc phòng- an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phân tích những hạn chế, yếu kém; nguyên nhân những hạn chế, yếu kém và rút ra 5 bài học kinh nghiệm. Trong phần này, dự thảo báo cáo chính trị cũng nêu bật kết quả thực hiện 4 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ qua. Phần thứ 2 là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020- 2025. Phương châm hành động trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ huyện là “Đoàn kết – Kỷ cương – Năng động – Phát triển”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Xuân

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu góp ý vào Dự thảo Bao cáo Chính trị huyện Thường Xuân.

Với sự gợi mở của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, các đại biểu đều cho rằng chủ đề đại hội cần chỉnh sửa lại sao cho ngắn gọn, súc tích.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Xuân

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu góp ý vào Dự thảo Bao cáo Chính trị huyện Thường Xuân.

Trong đó, bổ sung các thành tố về tiềm năng thế mạnh của địa phương, lộ trình thoát nghèo trước năm 2025 và trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2030; xác định việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, sao cho toát lên quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và có định hướng rõ nét sự phát triển trong nhiệm kỳ mới. Trong phần thứ nhất, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX chưa thể hiện rõ nét bức tranh kinh tế - xã hội trong 5 năm qua. Vì vậy, Dự thảo Báo cáo Chính trị cần bổ sung số liệu các lĩnh vực sản xuất nông, lâm và thủy sản; tiểu thủ công nghiệp và xây dựng; dịch vụ, thương mại.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Xuân

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa phát biểu góp ý vào Dự thảo Bao cáo Chính trị huyện Thường Xuân.

Bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá lại những hạn chế, khuyết điểm, các đại biểu đã thẳng thắn góp ý vào một số các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; các chương trình trọng tâm, khâu đột phá nhằm phát huy lợi thế và định hướng phát triển của huyện. Các đại biểu đề nghị huyện nên sắp xếp, bổ sung thêm các chương trình trọng tâm, khâu đột phá về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đầu tư kết cấu hạ tầng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Xuân

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng ghi nhận sự nghiêm túc, trách nhiệm, cầu thị của huyện Thường Xuân trong quá trình xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội. Thống nhất và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân tiếp thu để hoàn chỉnh văn kiện.

Góp ý trực tiếp vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của huyện Thường Xuân, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng cho rằng, chủ đề của đại hội cần thể hiện 4 mệnh đề: “Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ; với tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy tiềm năng lợi thế và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển bền vững kinh tế - xã hội; phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện khá trong các huyện miền núi của tỉnh, trước năm 2030 trở thành huyện Nông thôn mới”. Bên cạnh đó, huyện cần đánh giá lại bối cảnh, tình hình cho sát với thực tế và toát lên được những khó khăn, thuận lợi của huyện một cách bảo đảm bảo toàn diện hơn. Các kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 phải được thể hiện bằng những con số cụ thể, so sánh với mục tiêu đại hội, đi vào từng ngành, từng khu vực của và đảm bảo tính thống nhất. Trong đó, phải nêu rõ được những kết quả nổi bật, những điểm sáng như: Bảo vệ và phát triển rừng, du lịch, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đánh giá đúng những hạn chế, yếu kém để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội cần tách phần khoa học công nghệ thành một mục để đánh giá riêng. Đối với việc thực hiện các chương trình trọng tâm phải nêu được thành tựu, kết quả, không trùng lặp với phần tình hình chung của huyện. Chương trình du lịch huyện nên đánh giá lại cách làm, doanh thu sao cho sát thực tế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Xuân

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng cũng lưu ý, huyện cần rà soát, điều chỉnh các số liệu về tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, kết quả huy động vốn đầu tư phát triển bảo đảm chính xác và thống nhất. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân cần chỉ rõ tiềm năng, lợi thế, thời cơ thuận lợi và những khó khăn thách thức tác động đến thực hiện các nhiệm vụ của huyện trong 5 năm tới, bao gồm các yếu tố khách quan và chủ quan. Phương hướng chung phải bám sát và cụ thể hóa chủ đề đại hội, đồng thời sắp xếp các lĩnh vực theo thứ tự ưu tiên. Trong đó, cần xác định nông nghiệp vẫn là lĩnh vực kinh tế chủ đạo, quan trọng của huyện. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà huyện đề ra phải bằng hoặc cao hơn so với chỉ tiêu tỉnh giao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng thống nhất 3 chương trình trọng tâm của huyện trong nhiệm kỳ tới, nhưng các mục tiêu của các chương trình cần xác định lại. Cùng với đó, huyện nên nghiên cứu xây dựng chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tên gọi của các chương trình trọng tâm này cần ngắn gọn, súc tích. Về nhiệm vụ, giải pháp, cần cụ thể, có tính khả thi. Trong đó, giải pháp về công tác quy hoạch phải đặc biệt chú trọng việc sắp xếp, bố trí lại dân cư hợp lý để tạo động lực cho phát triển. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Huyện Thường Xuân muốn tạo được đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, thì phải có những giải pháp mạnh, quyết tâm cao, theo tinh thần “chủ trương 1, giải pháp 10 và quyết tâm phải 20”. Về công tác xây dựng Đảng, phải chú trọng công tác cán bộ, nhất là đào tạo, luân chuyển cán bộ.

Đồng chí cũng cho ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thường Xuân khóa XIX, Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX và một số nội dung liên quan đến chương trình Đại hội.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]