(Baothanhhoa.vn) - Ngày 7-7, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Xuân lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Xuân

Ngày 7-7, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Xuân lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Xuân

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Duy Sang, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Xuân

Đồng chí Trần Mạnh Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Như Xuân trình bày dự thảo báo cáo chính trị.

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Như Xuân khóa XXII, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 có tiêu đề: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc anh em; phát huy mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 Như Xuân trở thành một trong những huyện dẫn đầu ở khu vực miền núi của tỉnh”. Dự thảo báo cáo chính trị gồm 2 phần: Phần thứ nhất đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó nêu bật lên những kết quả đạt được khá toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể; đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế, khuyết điểm, nêu lên bài học kinh nghiệm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Xuân

Đồng chí Dương Văn Mạnh, Bí thư Huyện ủy Như Xuân báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị Đại hội.

Ở phần thứ 2, dự thảo báo cáo chính trị đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó nêu lên phương châm hành động là “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”. Dự thảo báo cáo cũng đề ra 27 chỉ tiêu, 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá, 8 nhiệm vụ giải pháp, phấn đấu đến năm 2025 Như Xuân trở thành một trong những huyện dẫn đầu ở khu vực miền núi của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Xuân

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ,Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của huyện Như Xuân, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và lãnh đạo các ban sở ngành cấp tỉnh cho rằng dự thảo báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, là sản phẩm kết tinh trí tuệ của cả tập thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Như Xuân. Về các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giai đoạn 2020- 2025, một số ý kiến cho rằng cần nghiên cứu nâng chỉ tiêu thu nhập bình quân hằng năm, quan tâm đến đô thị hóa dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phát triển trồng cây ăn quả.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Xuân

Đồng chí Phạm Thanh Sơn,Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến đề nghị huyện Như Xuân cần phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế của địa phương; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh việc huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển và xây dựng kết cấu hạ tầng - xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; cần nghiên cứu đưa chương trình trọng tâm nâng cao chất lượng xây dựng đảng vào dự thảo báo cáo; quan tâm đến phát triển kinh tế vùng “6 Thanh” nhằm giảm nghèo bền vững…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Xuân

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của huyện Như Xuân, nhất là việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ cấp cơ sở; công tác chuẩn bị báo cáo chính trị và công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 theo đúng tinh thần hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo chính trị.

Về tiêu đề đại hội, đồng chí Phó Bí Thư Tỉnh ủy đề nghị cần sửa lại là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững ; nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong những huyện dẫn đầu khu vực miền núi của tỉnh”.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn cơ bản thống nhất về bố cục, nội dung dự thảo báo cáo và đề nghị ở nội dung phần đánh giá kết quả và những nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm cần viết rõ ràng hơn tránh trùng lặp, câu từ cần trong sáng và có tính chiến đấu cao. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung vào các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong dự thảo báo cáo chính trị của huyện. Với 27 chỉ tiêu của huyện Như Xuân đề ra trong giai đoạn 2020-2025, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần điều chỉnh một số chỉ tiêu đến năm 2025 phải đạt được như: Thu nhập bình quân đầu người lên 60 triệu đồng/ người/năm, huy động vốn đầu tư lên 5.000 tỷ đồng, tỷ lệ đạt xã chuẩn nông thôn mới trên 50%, tỷ lệ đô thị hóa phải đạt 16%... Đối với các giải pháp trọng tâm, đồng chí thống nhất với với nội dung trong dự thảo báo cáo chính trị.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Xuân lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Minh Hiếu

Tin liên quan:

Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]