(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát

Sáng 7-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. (Ảnh: Tiến Đông)

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Lát.

Tại hội nghị, đồng chí Cao Văn Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát trình bày Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình tại đại hội. Theo đó, Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mường Lát tại đại hội gồm hai phần: Phần thứ nhất, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nêu bật những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị; đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm; đánh giá chung và bài học kinh nghiệm. Phần thứ hai là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát

Đồng chí Lương Minh Thông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mường Lát báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Tiến Đông)

Huyện Mường Lát đã xây dựng hệ thống 27 chỉ tiêu chủ yếu; 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá, 3 nhóm giải pháp về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; 3 nhóm giải pháp về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị nhằm tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; tích cực thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, tăng thu ngân sách. Quan tâm bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, chủ động ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu. Phát huy nội, lực tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội. Tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội, chăm lo giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân. Củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Quyết tâm đưa huyện từng bước thoát nghèo bền vững.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát

Đồng chí Cao Văn Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát trình bày dự thảo báo cáo. (Ảnh: Tiến Đông)

Góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mường Lát, các đại biểu cơ bản nhất trí, cho rằng báo cáo đánh giá cụ thể, nghiêm túc về kết quả đạt được, bám sát hướng dẫn của Tỉnh ủy. Tuy nhiên, chủ đề của Dự thảo Báo cáo chính trị cần phải điều chỉnh lại phù hợp với sự phát triển chung của tỉnh. Báo cáo cần làm rõ hơn kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực, như: Phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, kêu gọi thu hút đầu tư, thu hút các dự án liên kết trên địa bàn, khắc phục hậu quả thiên tai, công tác bảo đảm an ninh tôn giáo, an ninh biên giới, văn hóa xã hội...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Tiến Đông)

Bên cạnh đó, các đại biểu đã góp ý vào kết cấu, một số các đề mục trong dự thảo báo cáo; hệ thống các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá của huyện. Đề nghị huyện Mường Lát xem xét lại chỉ tiêu về tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hằng năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát

Đồng chí Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị. (Ảnh: Tiến Đông)

Về phần phương hướng, các đại biểu đã thẳng thắn góp ý vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá nhằm thể hiện rõ nét hơn, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của huyện trong những năm tiếp theo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu góp ý dự thảo báo cáo chính trị. (Ảnh: Tiến Đông)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị các văn kiện phục vụ đại hội của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Lát. Cho ý kiến cụ thể vào từng phần, từng nội dung trong Dự thảo Báo cáo Chính trị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng gợi mở chủ đề của Đại hội là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, tiềm năng, thế mạnh của huyện, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, củng cố quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 có từ 1 đến 2 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, đến năm 2030 thoát khỏi huyện nghèo”.

Về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, huyện nên tập trung đánh giá kỹ hơn cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp; nêu bật kết quả đạt được về trồng rừng, bảo vệ rừng; các mô hình phát triển theo Nghị quyết 30a, giảm nghèo nhanh bền vững theo Nghị quyết 09; đánh giá kết quả đạt được về xây dựng cơ bản, dịch vụ; về văn hóa xã hội, nhất là chất lượng giáo dục và đào tạo; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; về quốc phòng - an ninh, nhất là xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; công tác đối ngoại, bảo vệ biên giới, phòng chống truyền đạo trái phép, buôn bán ma túy, phòng chống thiên tai; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có công tác giáo dục chính trị tư tưởng và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng...

Về phần hạn chế, yếu kém, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng những chỉ tiêu chưa đạt được cũng như nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm cần được đánh giá cụ thể hơn, như: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, hiệu quả kinh tế phát triển từ rừng chưa cao, chưa có sản phẩm hàng hóa mang tính chủ lực, tiến độ xây dựng nông thôn mới chậm, chất lượng giáo dục - y tế hạn chế, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, quản lý cán bộ, đảng viên ở một số cơ sở còn hạn chế... Nguyên nhân là huyện có xuất phát điểm thấp, thiên tai khắc nghiệt, lũ lụt thường xuyên xảy ra; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trên một số mặt của cấp ủy, chính quyền chưa cao, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng; năng lực cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và địa phương ở cơ sở còn hạn chế.

Về bài học kinh nghiệm, lớn nhất vẫn là đoàn kết trong hệ thống chính trị, cộng đồng các dân tộc. Vì vậy, phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo niềm tin, quyết tâm trong chủ động thoát khỏi đói nghèo; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn đảng bộ; chủ động giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, đặc biệt là khu vực biên giới.

Về hệ thống các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ tới, đồng chí cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo của huyện. Tuy nhiên, chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người cần điều chỉnh theo hướng phấn đấu cao hơn.

Về các chương trình trọng tâm, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chương trình thứ nhất là phát triển nông lâm nghiệp, trọng tâm là nâng cao hiệu quả kinh tế rừng, phát triển rừng gỗ lớn, phát triển một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập; chương trình thứ 2 là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo; thứ 3 là phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh. Đối với chương trình về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng, chính quyền, trọng tâm là năng lực lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, đề nghị huyện nghiên cứu lựa chọn đưa vào khâu đột phá hoặc chương trình trọng tâm để phù hợp với thực tế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện.

Về các nhiệm vụ giải pháp, đề nghị huyện làm rõ hơn công tác tập trung lãnh đạo, lãnh chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế rừng, hình thành một số vùng trồng cây tập trung, như: xoan, đào, mận, chanh leo...Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu công nghiệp và dịch vụ. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đời sống văn hóa của nhân dân. Triển khai có hiệu quả các giải pháp về huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Lát trên cơ sở tiếp thu các ý kiến của các đại biểu góp ý tại hội nghị, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Chính trị để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tô Dung


Tô Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]