(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVII

Sáng 22-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVII

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lại Thế Nguyên, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVII

Lãnh đạo huyện Hoằng Hóa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo huyện Hoằng Hóa đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII. Theo đó, Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tại đại hội gồm hai phần: Phần thứ nhất, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, nêu bật những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kết quả thực hiện các chương trình trọng tâm, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm. Phần thứ hai là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với phương châm hành động: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, huyện đã xây dựng hệ thống 30 chỉ tiêu chủ yếu, 4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá, 4 nhóm giải pháp về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; 3 nhóm giải pháp về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhằm thực hiện mục tiêu chung, đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; chủ động, sáng tạo, thu hút đầu tư, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; đảm bảo quốc phòng – an ninh vững chắc; đến năm 2025 có hạ tầng cơ sở đồng bộ đạt tiêu chí đô thị loại IV, phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVII

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của huyện Hoằng Hóa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVII

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoằng Hóa, các đại biểu cơ bản nhất trí, cho rằng báo cáo đã bám sát hướng dẫn của Tỉnh ủy, có kết cấu, bố cục hợp lý, nội dung, số liệu đầy đủ, phong phú. Tuy nhiên, chủ đề của Dự thảo Báo cáo chính trị cần phải nghiên cứu, điều chỉnh để có tính khái quát rõ ràng hơn. Báo cáo chưa làm nổi bật được những kết quả mang tính điểm nhấn mà huyện Hoằng Hóa đã đạt được trong 5 năm qua ở các lĩnh vực; việc so sánh, sắp xếp một số ý chưa hợp lý, thống nhất. Về phần phương hướng, các đại biểu đã thẳng thắn góp ý vào một số các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá nhằm thể hiện rõ nét bản sắc riêng, phù hợp hơn với lợi thế phát triển của huyện trong những năm tiếp theo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVII

Đồng chí Đào Vũ Việt, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị các văn kiện phục vụ đại hội của Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa. Cho ý kiến cụ thể vào từng phần, từng nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng đề nghị, gợi mở chủ đề của Đại hội là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chủ động, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025 là huyện dẫn đầu (hoặc một trong những huyện dẫn đầu) của tỉnh, đến năm 2030 trở thành thị xã.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVII

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đánh giá phần nội dung những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua được thể hiện tương đối tốt, tuy nhiên cách thể hiện còn chung chung, chưa có điểm nhấn, vì vậy, cần nêu bật thành tích nổi bật nhất của huyện ở các lĩnh vực, rõ nét nhất là trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp; hoàn thành 100% tiêu chí trong xây dựng NTM; phát triển công nghiệp tăng đột biến; du lịch khởi sắc; huy động vốn đầu tư phát triển đạt mức cao nhất từ trước đến nay; thực hiện hiệu quả các Nghị quyết số 18 – NQ/TW, Nghị quyết số 19 – NQ/TW về sắp xếp, tinh gọn bộ máy…

Về phần hạn chế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng những mục tiêu chưa đạt được cũng như nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm cần được đánh giá cụ thể hơn, như: Chuyển dịch cơ cấu trong lĩnh vực trồng trọt còn chậm, phát triển nông nghiệp công nghệ cao còn hạn chế, cải thiên môi trường đầu tư còn nhiều vấn đề, nhất là về giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính; công tác nắm bắt dự báo tình hình ở cơ sở, về an ninh trật tự…

Về phần phương hướng, phương châm hành động, mục tiêu, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với phương châm hành động mà huyện đề ra, đó là: Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển, tuy nhiên cần bổ sung, điều chỉnh phần phương hướng chung: Phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững theo hướng CNH-HĐH và đô thị hóa…

Về hệ thống các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ tới, đồng chí cơ bản thống nhất với dự thảo của huyện, tuy nhiên các chỉ tiêu về tổng huy động vốn đầu tư phát triển, tỷ lệ đô thị hóa cần điều chỉnh theo hướng cao hơn.

Về các chương trình trọng tâm, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bổ sung chương trình phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp vì đây một trong những nền tảng để thực hiện mục tiêu về đô thị hóa. Đồng thời, tập trung cho khâu đột phá về đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị; đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính.

Về các nhiệm vụ giải pháp để phát triển kinh tế nhanh, bền vững thì huyện Hoằng Hóa cần cụ thể hóa các giải pháp ở từng lĩnh vực, trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH và đô thị hóa; phát triển nông nghiệp theo hướng quy mô lớn, công nghệ cao, nông nghiệp sạch gắn với du lịch; phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Dịch vụ cần định hướng để phát triển theo hướng đa dạng, nâng cao chất lượng; tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, huy động có hiệu quả các nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển; xã hội hóa các hoạt động văn hóa – xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, đảm bảo an ninh chinh trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế; quan tâm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo chính trị để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 tới.

Việt Hương


Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]