(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI

Sáng 3-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; tập thể BTV Thành ủy TP Thanh Hóa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện tập thể BTV Thành ủy TP Thanh Hóa đã trình bày dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 dài 45 trang, gồm 2 phần: Phần thứ nhất, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020, với những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong phần này, dự thảo báo cáo chính trị cũng nêu bật kết quả thực hiện 4 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá của TP Thanh Hóa trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, phân tích những hạn chế, yếu kém; nguyên nhân những hạn chế, yếu kém và rút ra 5 bài học kinh nghiệm. Phần thứ 2 là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020- 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI

Đồng chí Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa trình bày Dự thảo Bao cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, TP Thanh Hóa đề ra phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Nêu gương – Sáng tạo – Phát triển”; 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột trong nhiệm kỳ tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với sự gợi mở của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 cần chỉnh sửa lại về câu chữ, sao cho ngắn gọn, súc tích và toát lên tinh thần quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa trong nhiệm kỳ mới. Các ý kiến cũng nêu rõ Dự thảo Báo cáo Chính trị chưa phản ánh được hết kết quả mà thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu góp ý vào Dự thảo Bao cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong phần thứ nhất, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, các lĩnh vực dịch vụ - thương mại, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, huy động vốn đầu tư; công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị thể hiện chưa rõ nét. Vì vậy, Dự thảo Báo cáo Chính trị cần bổ sung các số liệu để khẳng định và nêu bật được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; năng lực, quy mô sản xuất của các lĩnh vực kinh tế đã phát huy được tiềm năng thế mạnh của thành phố. Trên cơ sở đó, thành phố tập trung đánh giá lại đúng bản chất của nền kinh tế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI

Đồng chí Nguyên Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu góp ý vào Dự thảo Bao cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, cần nhìn nhận, đánh giá sâu hơn về vai trò của lĩnh vực văn hóa – xã hội trong phát triển kinh tế. Trong những hạn chế, yếu kém, cần chỉ rõ tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đang tụt hậu so với tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh; đầu tư phát triển hạ tầng đô thị còn chậm; chưa thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu góp ý vào Dự thảo Bao cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các ý kiến cũng đề nghị Báo cáo Chính trị nhấn mạnh giải pháp về phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; việc huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển và xây dựng kết cấu hạ tầng - xã hội... Các giải pháp đó phải cụ thể hóa được chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, bổ sung Chương trình trọng tâm về công nghiệp và xây dựng, bởi đây là lĩnh vực mới, tạo ra bước phát triển của TP Thanh Hóa trong tương lai.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đánh giá cao các ý kiến rất có chất lượng, giá trị của các đại biểu cũng như sự trăn trở, suy nghĩ xây dựng Dự thảo Báo cáo Chính trị của TP Thanh Hóa. Đi vào từng nội dung cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị BTV Thành ủy TP Thanh Hóa cần xác định lại chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong Báo cáo Chính trị, dứt khoát thành phố phải xác định được mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và định hướng đến 2030. Tại phần đánh giá, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, BTV Thành ủy TP Thanh Hóa tiếp thu, tập trung đánh giá lại sát, đúng từng lĩnh vực, nhằm toát lên được kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đối với các chương trình trọng tâm, cần đầu tư về thời gian để viết lại trên cơ sở rà soát lại các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015-2020, nhằm đánh giá, nhận định đúng kết quả đạt được và đề ra phương hướng đúng cho nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là các chương trình trọng tâm liên quan đến kinh tế. Đối với những hạn chế, yếu kém, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến yêu cầu trong Báo cáo Chính trị, BTV Thành ủy thành phố phải nhìn nhận rõ những hạn chế liên quan đến lĩnh vực kinh tế, đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, công tác bảo vệ tài nguyên môi trường; các vấn đề liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội; công tác cải cách hành chính; quốc phòng – an ninh, bảo đảm trât tự an toàn xã hội; việc thu hút đầu tư còn phụ thuộc vào tỉnh; những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; cũng như năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Qua đó, thể hiện rõ sức chiến đấu của toàn Đảng bộ thành phố.

Đối với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, BTV TP Thanh Hóa tập trung phân tích, đánh giá lại tình hình trong nước, quốc tế; đặc biệt là khả năng phát triển của tỉnh ta trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tới, để từ đó thành phố chuẩn bị hướng phát triển ngang tầm với nhiệm vụ, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội của cả tỉnh. Thành phố cũng cần đánh giá được tiềm năng, lợi thế về mọi mặt. Trong đó, tập trung cho các giải pháp về công tác quy hoạch chung, quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch đô thị; huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Trọng tâm là làm rõ nguồn lực đầu tư của thành phố, từ doanh nghiệp, Nhân dân và nguồn hỗ trợ của tỉnh. Đi liền với đó là các giải pháp về thu ngân sách, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; khoa học - công nghệ và văn hóa – xã hội; quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cũng lưu ý, thành phố phải chú trọng cho giải pháp về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhằm đào tạo ra đội ngũ cán bộ TP Thanh Hóa “nói đi đôi với làm, nói cái gì làm đúng cái đó, hứa cái gì thực hiện thành công cái đó”.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]