(Baothanhhoa.vn) - Thông qua quan sát, các nghiên cứu của nhiều nhà khoa học chính trị, có thể nhận diện một số phương thức, thủ đoạn, chiêu trò chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch, phản động như sau:

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Một số phương thức đấu tranh trong bối cảnh hiện nay

Bài 3: Những phương thức, thủ đoạn, chiêu trò mới...

Thông qua quan sát, các nghiên cứu của nhiều nhà khoa học chính trị, có thể nhận diện một số phương thức, thủ đoạn, chiêu trò chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch, phản động như sau:

Một là, chúng lợi dụng triệt để thành quả của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, đặc biệt trên nền tảng internet để sản xuất, xuất bản, phát tán, lan truyền những bài viết, hình ảnh, video clip với các nội dung phê phán, phủ định Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; đặt điều, vu khống, bóp méo, xuyên tạc tình hình nội bộ Đảng ta, đời tư cũng như tình hình sức khỏe của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; phủ nhận các thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời thổi phồng, bóp méo, cường điệu hóa những hạn chế, khiếm khuyết của nền kinh tế - xã hội. Tóm lại, chúng tập trung chống phá cả về lý luận, quan điểm, đường lối, xóa bỏ nền tảng tư tưởng và đòi tước bỏ cơ sở pháp lý bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam...

Hai là, chúng đẩy mạnh, tăng cường móc nối, mua chuộc, lôi kéo, khống chế, kích động, lợi dụng các phần tử cơ hội, có dấu hiệu bất mãn với tình hình đất nước để đào tạo, nuôi dưỡng, làm tay sai cho chúng để tạo dựng “cơ sở” đấu tranh ngay tại trong nước núp dưới các chiêu bài, vỏ bọc khác nhau, mang danh cái gọi là “ngọn cờ dân tộc”, “lòng yêu nước”, “xã hội dân sự”, “phản biện xã hội”, “tự do tôn giáo”, “bảo đảm nhân quyền”... để kích động, lôi kéo người nhẹ dạ, cả tin tụ tập biểu tình, phản đối, gây mất trật tự an ninh, an toàn xã hội. Chúng lợi dụng các vấn đề nhiều người quan tâm, như ô nhiễm môi trường, khiếu kiện đất đai, phản đối trạm thu phí BOT giao thông, bảo vệ biên giới lãnh thổ... để “nội công, ngoại kích” nhằm tiến hành các vụ tụ tập đông người, biểu tình, đập phá trụ sở cơ quan công quyền, nhà máy, xí nghiệp... gây rối loạn tình hình, đình trệ sản xuất, mất an ninh trật tự... Điều này có thể thấy rất rõ thông qua những cuộc biểu tình, đập phá, gây bạo loạn tại tỉnh Bình Dương năm 2014, tỉnh Hà Tĩnh năm 2016, tỉnh Bình Thuận năm 2018...

Ba là, chúng lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng do Đảng ta tiến hành đang thu hút sự chú ý của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bước đầu đạt được những kết quả tích cực, lấy lại niềm tin của nhân dân với Đảng để từ đó xuyên tạc, bóp méo, vu khống rằng là “thanh toán phe phái”, “trả thù cá nhân”, đất nước bị tàn phá bởi lợi ích nhóm, bởi tham nhũng, bất công... nhằm reo rắc những hoài nghi cho đảng viên, nhân dân mà nếu không tỉnh táo, kịp thời nhận diện sẽ dễ đi tới chỗ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đánh mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thờ ơ chính trị, bàng quan trước tình hình đất nước... để rồi đi đến xung đột nội bộ, thậm chí bạo loạn lật đổ, như đã từng xảy ra tại khu vực Trung Đông, Bắc Phi... với các cuộc “cách mạng sắc màu”, “cách mạng nhung”, khiến đất nước bị tàn phá, hủy hoại nặng nề hơn...

Bốn là, chúng đẩy mạnh tuyên truyền về chủ nghĩa thực dụng, văn hóa phương Tây, những điều tốt đẹp của chủ nghĩa tư bản, tạo tâm lý hưởng thụ, lối sống tư sản... tại Mỹ và các nước phương Tây. Thông qua đó, chúng hứa hẹn những “chân trời mới”, “thiên đường” chỉ toàn màu hồng với sự công bằng tuyệt đối, sự xa hoa đẹp tươi... nhằm từng bước chuyển hóa suy nghĩ, tư duy, quan điểm, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là thế hệ trẻ sinh ra trong thời bình, vốn không hiểu biết nhiều về lịch sử, ham muốn hội nhập và đôi khi không đủ kiến thức, trình độ, bản lĩnh chính trị... Đồng thời, chúng so sánh khập khiễng tình hình trong nước với những sự yếu kém trên nhiều lĩnh vực, nhất là sự bất bình đẳng trong thu nhập, trong cuộc sống giữa quan chức và người dân, sự đói nghèo ở những vùng khó khăn... khiến người dân có cái nhìn bi quan về cuộc sống, về sự phát triển của đất nước...

Năm là, chúng lợi dụng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta để bóp méo, xuyên tạc, thổi phồng nhằm tung hỏa mù khiến người dân hoang mang, dao động, phân tán tư tưởng, có những suy nghĩ, hành động thiếu kiểm soát. Chẳng hạn như sau khi Chủ tịch nước ký lệnh công bố ban hành Luật An ninh mạng, chúng ra rả phóng đại là vi phạm nhân quyền, “bịt miệng” người dân, mất tự do ngôn luận, mất quyền thể hiện tiếng nói trên không gian mạng... Thực tế, nhiều nước tiên tiến trên thế giới đều ban hành những bộ luật tương tự, nhằm kiểm soát thông tin, ngăn chặn những nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến tụ tập đông người, lôi kéo kích động, xúc phạm nhân phẩm người khác, các lãnh tụ...

Sáu là, chúng dùng nhiều chiêu trò khác nhau, lập các trang facebook giả mạo cơ quan Đảng và Nhà nước, giả mạo các đồng chí lãnh đạo cấp cao để đưa tin xuyên tạc, bịa đặt về tình hình đất nước, về “đấu đá nội bộ” thượng tầng; chúng lập các trang mạng xã hội để tuyên truyền bịa đặt trắng trợn về tình hình sức khỏe của các lãnh đạo cấp cao, về những vấn đề nhiều người dân quan tâm, về những chủ trương, chính sách mới ra đời... nhằm gây nhiễu loạn thông tin. Chúng vin vào một số lãnh đạo suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật... để quy kết, chụp mũ rằng đội ngũ lãnh đạo tha hóa, biến chất, tham ô, tư túi, lợi ích nhóm, sống vương giả, “ăn trên xương máu nhân dân”... hết sức phản cảm khiến người tiếp nhận thông tin nếu không tỉnh táo sẽ dễ nảy sinh những suy nghĩ, biểu hiện lệch lạc, phai nhạt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào đường lối đổi mới của đất nước.

Bảy là, chúng ra sức rêu rao nhằm rắp tâm thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, với việc kêu gào quân đội nên “trung lập hóa về chính trị”, mong muốn quân đội đứng ngoài chính trị, dẫn tới xa dần sự lãnh đạo của Đảng, mất phương hướng và mục tiêu chiến đấu... Liên tục là những thông tin bịa tạc trắng trợn như vậy, lồng ghép với các vấn đề khác trong nước và trên thế giới, nhằm tác động theo kiểu “mưa dầm thấm sâu” vào sự nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, chúng ra sức tìm mọi thủ đoạn, phương thức để bôi nhọ, làm xấu hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, nhằm chia rẽ mối quan hệ “quân - dân như cá với nước”. Thậm chí, chúng còn hóa trang thành bộ đội với quân phục để trà trộn vào các cuộc tụ tập đông người, tuần hành, biểu tình gây rối, thậm chí đánh đập nhân dân để chụp ảnh, quay clip, livestream (tường thuật trực tiếp)... trên mạng xã hội gây hiểu nhầm... Những âm mưu, thủ đoạn, phương thức vu khống ấy nhằm gây tâm lý hoang mang, dao động, mất niềm tin, giảm sút ý chí, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng là bảo vệ Tổ quốc.

Có thể khẳng định rằng, việc nhận diện rõ những thủ đoạn, phương thức của chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng của các thế lực thù địch, phản động trong bối cảnh hiện nay là hết sức quan trọng; từ đó có biện pháp kịp thời, hiệu quả để đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự lãnh đạo duy nhất đúng của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như bảo vệ những thành quả tốt đẹp đã đạt được trong suốt quá trình lịch sử, giúp đất nước vững bước trên con đường hội nhập, tất cả vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh của một Nhà nước của dân, do dân, vì dân!

Nguyễn Tri Thức

Bài 4: Một số giải pháp căn bản trước mắt. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]