(Baothanhhoa.vn) - Tại buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), do Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức sáng 1/2/2020, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa trình bày báo cáo truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), gắn với sự ra đời và phát triển của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo.

90 năm truyền thống vẻ vang

Tại buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), do Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức sáng 1/2/2020, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa trình bày báo cáo truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), gắn với sự ra đời và phát triển của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo.

90 năm truyền thống vẻ vang

Kính thưa đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh !

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ!

Thưa các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động!

Thưa các quý vị đại biểu! Thưa toàn thể các đồng chí!

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân năm mới Canh Tý 2020, với niềm tự hào sâu sắc, hôm nay, chúng ta họp mặt tại đây để kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và dự Lễ trao huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên 70 năm tuổi Đảng và các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.

Đây là sự kiện rất có ý nghĩa, là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng và truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi khát vọng thịnh vượng và sớm xây dựng Thanh Hoá trở thành tỉnh “kiểu mẫu”.

Tại buổi gặp mặt trọng thể này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh!

Thưa các quý vị đại biểu! Thưa toàn thể các đồng chí!

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, giáo dục và rèn luyện. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, từ khi thành lập đến nay, Đảng luôn khẳng định vai trò là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng đã lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, yêu nước và cách mạng, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc, Thanh Hóa là địa phương thành lập Đảng bộ từ rất sớm. Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, vận dụng sáng tạo đường lối của Trung ương Đảng, Đảng bộ tỉnh luôn phát huy tinh thần chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo, lãnh đạo phong trào cách mạng trong tỉnh liên tục phát triển, cùng với cả nước hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển, hướng tới khát vọng thịnh vượng, sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

I. VỀ TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ VẺ VANG 90 NĂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tấn công vào cửa biển Đà Nẵng và từng bước thiết lập bộ máy thống trị, biến nước ta từ một quốc gia phong kiến thành “một xứ thuộc địa, dân ta là vong quốc nô, Tổ quốc ta bị giày xéo dưới gót sắt của kẻ thù hung ác”. Không cam chịu nỗi nhục mất nước, ngay từ cuối thế kỷ XIX, các phong trào yêu nước liên tiếp diễn ra, người trước ngã, người sau đứng lên, với chí khí “Đúc gan sắt để dời non lấp biển, xối máu nóng để rửa vết nhơ nô lệ”. Song, do khủng hoảng về đường lối, nên các cuộc khởi nghĩa và phong trào yêu nước do các sĩ phu lãnh đạo đều không giành được thắng lợi.

Trong bối cảnh ấy, với khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do cho dân, cho nước, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân và Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Ngày 03/02/1930, tại Hương Cảng - Trung Quốc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự ra đời của Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta, quyết định sự phát triển của dân tộc. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sĩ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc. Sự ra đời của Đảng là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Từ đây, cách mạng Việt Nam chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về đường lối cứu nước và tổ chức lãnh đạo; mở đầu thời đại mới trong lịch sử dân tộc - thời đại giai cấp công nhân và Đảng tiên phong đứng ở vị trí trung tâm, tập hợp lực lượng, đoàn kết thống nhất toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh vô địch chiến thắng đế quốc xâm lược, giành lại độc lập, tự do cho đất nước.

2. Những mốc son chói lọi trên chặng đường lịch sử 90 năm vinh quang của Đảng

Suốt 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, viết nên những trang sử vàng chói lọi. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền với 3 cao trào cách mạng. Đó là cao trào cách mạng 1930-1931, mà đỉnh cao là Xô Viết – Nghệ Tĩnh, làm rung chuyển chế độ thống trị của thực dân và tay sai, thúc giục toàn dân vùng lên cứu nước, cứu nhà. Cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ 1936 – 1939, bằng sức mạnh đoàn kết của quần chúng, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh, dân chủ; quần chúng được giác ngộ về chính trị và trở thành lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng. Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc 1939 – 1945 dưới sự lãnh đạo sáng suốt, kiên quyết của Đảng, đứng đầu là Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, cùng với sự đoàn kết hăng hái, chiến đấu ngoan cường và hy sinh to lớn của biết bao đảng viên cộng sản, chiến sĩ và đồng bào yêu nước, kết thúc thắng lợi bằng cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 “long trời, lở đất”, phá tan sự thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay Nhân dân, lập nên nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Đưa Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Khái quát về ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng... lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

Giữa lúc chính quyền cách mạng còn non trẻ, phải đối phó với đủ loại thù trong, giặc ngoài, đất nước trong thế “Ngàn cân treo sợi tóc”, thực dân Pháp đã quay trở lại hòng đặt ách nô lệ lên đất nước ta một lần nữa; nhưng với bản lĩnh cách mạng kiên cường, với quyết tâm “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, Đảng đã lãnh đạo toàn dân đoàn kết một lòng, vượt qua 9 năm kháng chiến trường kỳ đầy hy sinh gian khổ, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là thắng lợi của các lực lượng hoà bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới.

Thực dân Pháp thất bại, đế quốc Mỹ thay chân xâm lược nước ta. Trải qua 21 năm chiến đấu kiên cường, bất khuất, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, toàn thể dân tộc ta, triệu người như một, đã tiến hành đồng thời cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc; liên tiếp đánh bại các chiến lược chiến tranh tàn bạo của địch, giành nhiều thắng lợi vẻ vang, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Song song với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng đã lãnh đạo nhân dân miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế - xã hội, tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa và đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Sau 21 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Bắc đã giành được những thành tựu quan trọng, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật ban đầu cho chủ nghĩa xã hội; vừa sản xuất, vừa chiến đấu và chi viện sức người, sức của, hoàn thành vai trò hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam.

Năm tháng qua đi nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, một chiến công vĩ đại trong lịch sử thế giới thế kỷ XX.

Sau chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đất nước ta gặp muôn vàn khó khăn, Đảng đã lãnh đạo nhân dân vừa ra sức khôi phục kinh tế vừa tiến hành hai cuộc chiến tranh chống xâm lược biên giới phía Bắc và Tây Nam, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; đồng thời tập trung lãnh đạo xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, từng bước hình thành cơ cấu kinh tế mới trong cả nước, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân lao động. Trước những thách thức của thời kỳ mới, với bản chất cách mạng và khoa học, bản lĩnh chính trị vững vàng, dạn dày trong đấu tranh cách mạng, Đảng ta đã không ngừng tìm tòi, khám phá con đường xây dựng đất nước.

Sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo bắt đầu từ Đại hội VI (năm 1986) đến nay, thật sự là một công trình sáng tạo to lớn. Qua gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử như lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn, vai trò và vị thế cao như ngày nay”. Từ một nước nghèo đói, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Văn hóa – xã hội có bước phát triển, công tác xóa đói giảm nghèo đạt được thành tựu quan trọng, sớm đạt được nhiều chỉ tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, được quốc tế đánh giá cao. Diện mạo đất nước và đời sống nhân dân có nhiều thay đổi. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng – an ninh được bảo đảm. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế không ngừng rộng mở, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư được tăng cường. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao, có vai trò, tiếng nói quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh đó, để chăm lo thế nước, vun đắp lòng dân, xây dựng Đảng xứng đáng “là người lãnh đạo và người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, dẫn dắt công cuộc đổi mới tiếp tục tiến lên, trong những năm qua, Đảng đã đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng, tính tiên phong của Đảng. Đại đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển của đất nước.

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam từ ngày có Đảng đến nay đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta và “với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại”. Đồng hành cùng dân tộc, gắn bó máu thịt với Nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước. Trong suốt 90 năm qua, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân. Và cũng chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã tích luỹ và hun đúc nên những truyền thống vẻ vang, thể hiện bản chất tốt đẹp, mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải giữ gìn và phát huy

Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ có đi theo con đường cách mạng mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn thì cách mạng Việt Nam mới giành được thắng lợi trọn vẹn, đất nước ta mới thật sự được độc lập; dân tộc ta mới thật sự được tự do; nhân dân ta mới có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đó là truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối; nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng. Trong mỗi giai đoạn, Đảng ta luôn thấm nhuần quan điểm chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam để xác định phương hướng, nhiệm vụ, phương pháp của cách mạng Việt Nam.

Đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân, lấy việc phục vụ Nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu. Nhân dân ta đã nuôi dưỡng và bảo vệ Đảng từ những ngày còn trứng nước, hết lòng tin yêu Đảng, ủng hộ và ra sức phấn đấu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Sức mạnh vô tận của Nhân dân làm nên sức mạnh vô địch của Đảng; nguồn gốc sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó máu thịt với Nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Đó là truyền thống đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí. Trải qua những thử thách khắc nghiệt trong ngục tù đế quốc, trước lưỡi lê, họng súng của kẻ thù hay trên chiến trường lửa đạn, những người cộng sản Việt Nam đã nêu những tấm gương sáng ngời về tinh thần đoàn kết gắn bó, thương yêu nhau; về tình đồng chí, đồng đội. Chính tình nghĩa cộng sản đã gắn kết những người cách mạng Việt Nam thành một đội tiên phong gang thép được nhân dân tin yêu, bạn bè ngưỡng mộ, kẻ thù khiếp sợ; tạo thành sức mạnh để Đảng ta vượt qua mọi thử thách, hy sinh, giữ vững niềm tin và giương cao ngọn cờ lãnh đạo.

Đó là truyền thống đoàn kết quốc tế thuỷ chung, trong sáng dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả. Đây là cơ sở vững chắc để Đảng ta hình thành và thực hiện thành công đường lối đối ngoại đúng đắn qua các thời kỳ, phát huy đến đỉnh cao sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đưa cách mạng Việt Nam liên tục phát triển.

Những truyền thống quý báu của Đảng ta là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của giai cấp công nhân Việt Nam và giai cấp công nhân quốc tế trên một tầm cao mới của thời đại; là sức mạnh bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng; là kết quả của quá trình vun trồng, xây đắp bền bỉ, là sự hy sinh xương máu, phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, đảng viên, đã đưa cách mạng nước ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng trong 90 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà Nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về dân tộc ta – một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta – Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một lòng, một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Chúng ta tưởng nhớ và khắc cốt ghi tâm những chiến sĩ cộng sản kiên trung, những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, của Nhân dân, các anh hùng, liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và nhiều thế hệ đồng bào, đồng chí - những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc muôn đời của nhân dân.

II. VỀ SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA

Tự hào về sự vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong chặng đường 90 năm xây dựng và phát triển, chúng ta có quyền tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, trải qua 90 năm hoạt động cách mạng, đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh chung tay, góp sức cùng nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thật vậy, với những chuyển biến mau lẹ của tình hình trong nước những năm đầu thế kỷ XX, đã tác động mạnh mẽ đến phong trào yêu nước chống thực dân Pháp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, được sự lãnh đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, ngày 25/6/1930, tại làng Hàm Hạ, xã Đông Tiến (nay thuộc thị trấn Rừng Thông), huyện Đông Sơn, chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của tỉnh ra đời. Ngày 10/7/1930, chi bộ cộng sản thứ 2 ra đời tại làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa. Đến ngày 22/7/1930 tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, chi bộ cộng sản thứ 3 ra đời. Trên cơ sở 3 chi bộ cộng sản, ngày 29/7/1930, tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Thanh Hoá chính thức được thành lập. Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh đánh dấu bước ngoặt trọng đại đối với con đường phát triển đi lên của tỉnh nhà. Từ đây, mỗi bước thăng trầm của phong trào cách mạng trong tỉnh đều gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng bộ.

Ngay sau khi ra đời, Đảng bộ tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Thanh Hóa là tỉnh huy động sức người, sức của nhiều nhất, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, được Bác Hồ khen ngợi “Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thanh Hóa là một trong những địa phương của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chịu sự đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ; song, với lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, quân và dân Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị bộ đội chủ lực chiến đấu bảo vệ vững chắc hậu phương, kịp thời chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà. Từ trong máu lửa của cuộc kháng chiến vĩ đại ấy, những tên đất, tên người như: Hàm Rồng, Nam Ngạn, Đảo Mê, Phà Ghép, Trung đội lão dân quân Hoàng Trường, Trung đội nữ dân quân Hoa Lộc… đã đi vào lịch sử hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc, trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời đại Hồ Chí Minh.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất; lực lượng vũ trang tỉnh ta được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đã có 4.603 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 219 tập thể, 98 cá nhân được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động. Những phần thưởng cao quý và niềm vinh quang lớn lao đó mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn lực tinh thần to lớn cổ vũ Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh ta bước vào thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, cùng với cả nước, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh tập trung “Hàn gắn vết thương chiến tranh”, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống, đặt nền tảng cho sự phát triển sau này. Nhiều phong trào thi đua như: Thủy lợi hóa, khai hoang, phục hóa, trồng cây lương thực, hoa màu,… diễn ra sôi nổi. Các công trình thủy lợi sông Hoàng, sông Lý, hồ Sông Mực, hồ Yên Mỹ, sông đào Tam Điệp; công trình quai đê lấn biển; các nhà máy Phân lân Hàm Rồng, Giấy Mục Sơn, gỗ Điện Biên, Xi măng Bỉm Sơn, Đường Lam Sơn và nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch; các trường học, bệnh viện,… được đầu tư xây dựng bằng sức lao động và sự đóng góp của nhân dân trong tỉnh, đến nay vẫn tiếp tục phát huy tác dụng.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã phát huy nội lực, khơi dậy được tiềm năng, lợi thế, tranh thủ thu hút đầu tư từ bên ngoài, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước và đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn ở mức cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Từ một địa phương thường xuyên thiếu lương thực, nhiều năm qua, Thanh Hóa không những đã đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, mà còn có một phần lương thực hàng hoá; các vùng sản xuất cây nguyên liệu phát triển ổn định; cơ giới hoá trong nông nghiệp được đẩy mạnh; một số vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nhiều trang trại chăn nuôi tập trung được hình thành. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao, là tỉnh dẫn đầu cả nước về sản lượng xi măng, mía đường và nhiều sản phẩm công nghiệp khác. Các khu công nghiệp, khu Kinh tế Nghi Sơn được thành lập và phát triển, một số ngành công nghiệp then chốt của tỉnh, như: sản xuất vật liệu, nhiệt điện, lọc hoá dầu,... được hình thành và ngày càng phát triển. Các ngành dịch vụ luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ. Nhiều dự án lớn, có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được triển khai thực hiện; trong đó, lớn nhất là Dự án liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn với tổng mức đầu tư 9,3 tỷ USD, công suất 10 triệu tấn dầu thô/năm, đến nay đã đi vào vận hành ổn định, góp phần nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp, đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Các hoạt động văn hoá - xã hội chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh đã đạt được kết quả toàn diện. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và xấp xỉ đạt mục tiêu kế hoạch đến năm 2020; các chỉ tiêu còn lại đều đạt khá, có triển vọng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Đặc biệt, năm 2019 vừa qua, trong điều kiện có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, tỉnh ta đã đạt được rất nhiều thành công và thắng lợi. Lần đầu tiên tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 17,15%, thuộc nhóm số ít tỉnh có tốc độ tăng GRDP cao nhất cả nước. Thu ngân sách Nhà nước đạt 28.806 tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm 2015 và gấp 6,5 lần năm 2010. Sản xuất nông, lâm, thủy sản có bước phát triển, giá trị sản xuất tăng 2,27%. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao; đến nay, đã có 6 đơn vị cấp huyện, 367 xã và 917 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu đến năm 2020 và là một trong những tỉnh có kết quả xây dựng nông thôn mới tốt nhất cả nước. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh; giá trị sản xuất tăng 32,6%. Dịch vụ phát triển khởi sắc trên nhiều lĩnh vực. Giá trị xuất khẩu đạt 3,72 tỷ USD, tăng 27,6%. Huy động vốn đầu tư phát triển đạt 125.000 tỷ đồng, tăng 22,6%. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh; đã khởi công xây dựng và hoàn thành một số dự án quy mô lớn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Các hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; nổi bật là tỉnh đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa (1029-2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người, để lại ấn tượng tốt đẹp, có sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh vững bước tiến lên. Giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay; học sinh của tỉnh đạt 3 HCV, 1 HCB tại kỳ thi Olympic quốc tế và 01 HCĐ tại Kỳ thi khu vực châu Á – Thái Bình Dương. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,27%. Quốc phòng – an ninh được bảo đảm, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Bên cạnh đó, Đảng bộ tỉnh đã dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và yêu cầu đổi mới, Đảng bộ luôn coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, kiên quyết đấu tranh với những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên luôn giữ vững lập trường chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các cấp uỷ Đảng, nhất là vai trò của tổ chức Đảng ở cơ sở trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động của tổ chức Đảng; tạo động lực khuyến khích cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu học tập nâng cao trình độ lý luận, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đề cao trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, đạt nhiều kết quả quan trọng, Thanh Hóa là một trong số các tỉnh đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Trong năm 2019, tỉnh đã sắp xếp 143 đơn vị hành chính cấp xã, để thành 67 đơn vị (giảm 76 đơn vị).

Những kết quả mà Thanh Hóa đạt được trong suốt những năm qua, tiếp tục khẳng định vị thế chiến lược của tỉnh ở khu vực Bắc Trung bộ và cả nước. Đây là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương; sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực cố gắng của rất nhiều thế hệ lãnh đạo, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, trong đó có vai trò quyết định của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh. Từ 11 đảng viên ban đầu được triệu tập tại Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh ngày 29/7/1930; đến nay, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã có 32 đảng bộ trực thuộc, 1.727 tổ chức cơ sở đảng, với gần 228 nghìn đảng viên, là Đảng bộ có số đảng viên đứng thứ 2 cả nước, sau Đảng bộ thành phố Hà Nội. Trong mọi thời kỳ cách mạng, đã xuất hiện nhiều tấm gương đảng viên luôn giữ vững khí tiết của người chiến sỹ cộng sản, một lòng, một dạ đi theo cách mạng, cống hiến trọn đời mình cho lý tưởng cách mạng cao đẹp, cho độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Toàn Đảng bộ đã có 02 đảng viên lão thành vinh dự được trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 1.236 đảng viên được trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 3.182 đảng viên được trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và hàng ngàn cán bộ, đảng viên tiêu biểu khác vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Mười sáu đảng viên tiêu biểu xuất sắc được trao huy hiệu Đảng hôm nay đại diện cho hàng vạn đảng viên trong Đảng bộ tỉnh, là những đảng viên có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh. Đó thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn hoa muôn sắc hương của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Thanh Hóa dâng lên Đảng quang vinh đúng vào dịp Đảng ta tròn 90 tuổi.

III. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, TÍCH CỰC XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH, XÂY DỰNG THANH HÓA TRỞ THÀNH TỈNH “KIỂU MẪU”

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; là năm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tăng tốc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; năm diễn ra nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh.

Để củng cố niềm tin và hiện thực hóa “khát vọng thịnh vượng”, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 09/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết; những chỉ tiêu có khả năng hoàn thành, về đích sớm thì phải phấn đấu để hoàn thành vượt mức; những chỉ tiêu đạt thấp, khó có khả năng hoàn thành thì phải phân tích, làm rõ nguyên nhân, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, với quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhất là các lĩnh vực sản xuất có liên quan đến đời sống nhân dân và các lĩnh vực có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, phải triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp để giá trị sản xuất ngành nông nghiệp có sự tăng trưởng cao; đồng thời giữ ổn định tổng sản lượng lương thực trên địa bàn tỉnh 1,5 triệu tấn/năm. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. Tập trung chuyển đổi gần 6.000 ha đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn hoặc nuôi trồng thủy sản ở những nơi có điều kiện bằng các loại con nuôi phù hợp. Tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn; đồng thời, lựa chọn một số sản phẩm nông nghiệp mà tỉnh có tiềm năng, thế mạnh để tập trung nguồn lực cho đầu tư, tạo ra các sản phẩm có thương hiệu mạnh, đáp ứng yêu cầu của thị trường nội địa và xuất khẩu.

Trên lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, quan tâm theo dõi, nắm chắc tình hình để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm đến hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn sau khi nhà máy đã hoàn thành giai đoạn bảo trì, bảo dưỡng. Tiếp tục nghiên cứu mở thêm các đường bay trong nước và quốc tế đi, đến Cảng hàng không Thọ Xuân, đồng thời khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch và triển khai các dự án đầu tư, để đến năm 2030, Cảng hàng không Thọ Xuân đạt số khách đi, đến 5 triệu lượt người, tạo xung lực mới cho phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại và xúc tiến đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Thứ ba, khẩn trương lập Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để báo cáo Bộ Chính trị. Hoàn chỉnh quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng trong Khu kinh tế Nghi Sơn mở rộng; quy hoạch thành phố Thanh Hóa mở rộng để làm cơ sở vận động thu hút đầu tư và huy động nguồn lực để triển khai thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, rà soát lại toàn bộ hệ thống cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh đã ban hành có hiệu lực đến hết năm 2020, thực hiện điều chỉnh, bổ sung, xây dựng cơ chế, chính sách mới theo hướng giảm số lượng cơ chế, chính sách, tăng định mức hỗ trợ để thực sự tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.

Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, cảng biển,...; nhất là các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, Cảng hàng không Thọ Xuân... Nghiên cứu chuẩn bị các dự án quy mô lớn ở các lĩnh vực cho giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Đa dạng hóa các hình thức kêu gọi, xúc tiến đầu tư và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển, phấn đấu trong năm 2020 huy động được 157 ngàn tỷ đồng trở lên, để cả giai đoạn 2015-2020 huy động được 610 ngàn tỷ đồng cho đầu tư phát triển. Tập trung giải quyết một số vấn đề về hạ tầng để tạo lợi thế cho tỉnh ta trong tương lai; trọng tâm là đầu tư hoàn chỉnh một số dự án giao thông trọng điểm và chuẩn bị một số dự án lớn để tăng cường khả năng kết nối trong tỉnh, kết nối với tỉnh ngoài, nước ngoài ở các loại hình giao thông...

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. Tiếp tục giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; giải quyết có hiệu quả việc khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng bền vững. Nâng cao hình ảnh, vị thế của người Thanh Hoá trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế.

Thứ năm,tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh trong năm 2020, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tai, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao,... xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo.

Thứ sáu, tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Các cấp ủy đảng tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước mắt, cần chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, là dịp để chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng, bồi đắp thêm niềm tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng với bề dày hơn 990 năm lịch sử, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh ta nguyện đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2015-2020; tạo đà, tạo thế và lực mới để phấn đấu đến năm 2030, Thanh Hóa cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, sớm thực hiện thắng lợi khát vọng thịnh vượng và trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Nhân dịp đầu xuân mới Canh Tý 2020, một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn! {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]