(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua huyện Như Thanh luôn chú trọng, quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đến các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS). Từ đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Như Thanh.

Như Thanh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

Thời gian qua huyện Như Thanh luôn chú trọng, quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đến các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS). Từ đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Như Thanh.

Như Thanh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL cho đồng bào vùng dân tộc thiểu sốPhó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cầm Bá Tường và Phó Chủ tịch UBND huyện Như Thanh Lê Ngọc Hoa trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi tìm hiểu pháp luật tại Trường PTDT nội trú THCS Như Thanh.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS

Là địa phương có đông đồng bào DTTS sinh sống, tỷ lệ người DTTS chiếm 43,32%. Toàn huyện có 14 xã, thị trấn, 159 thôn, bản, khu phố. Do đặc thù của địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa, dân cư phân bố không đều, địa hình rộng, giao thông đi lại còn khó khăn. Đặc biệt đời sống kinh tế, văn hóa cũng như trình độ dân trí vùng đồng bào dân tộc vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy công tác tuyên truyền, PBGDPL, trợ giúp pháp lý cho đồng bào DTTS luôn được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm, chú trọng. Đặc biệt, thời gian qua huyện luôn phát huy vai trò của đội ngũ những người có uy tín, nhân sĩ, trí thức trong việc triển khai, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước tới đồng bào DTTS.

Những tấm gương tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của người có uy tín như ông Quách Long Nhân, dân tộc Mường ở thôn Đồng Tiến, xã Mậu Lâm đã vận động Nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hóa thôn, hiến đất làm đường XDNTM. Ông Phạm Minh Dượn, thôn Xuân Tiến, xã Xuân Khang đã không quản ngại vất vả, khó khăn đi tuyên truyền, vận động Nhân dân đảm bảo công tác an ninh trật tự thôn, xóm và XDNTM. Ông Cao Văn Như, sinh năm 1936, thôn Bái Gạo 2, xã Mậu Lâm tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vận động Nhân dân đóng góp sức người, sức của, hiến đất XDNTM. Ông Quách Văn Nguyễn, thôn Thung Khế, xã Phú Nhuận; ông Bùi Văn Xuyến, khu phố Xuân Lai, thị trấn Bến Sung thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ trong thôn chấp hành tốt an ninh trật tự trong cộng đồng dân cư. Nhiều tấm gương đi đầu trong việc vận động con cháu, dòng họ và mọi người dân thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định địa phương, dòng họ như ông Lương Ngọc Dũng, trưởng dòng họ thôn Xuân Thành, xã Xuân Khang; ông Quách Văn Thôn, thôn Rộc Răm, xã Xuân Phúc...

Để ghi nhận những đóng góp của người có uy tín, năm 2023 huyện Như Thanh đã tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương 104 người có uy tín trong đồng bào các DTTS; tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS&MN.

Còn nhớ, tại hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS&MN huyện Như Thanh năm 2023, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh Đặng Tiến Dũng khẳng định: Là huyện có đông đồng bào các DTTS, công tác dân tộc và các chính sách dân tộc luôn được huyện quan tâm triển khai đồng bộ. Đến nay, toàn huyện chỉ còn 2 xã và 27 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Để có kết quả này là nhờ sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, của tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn; sự nỗ lực vượt khó vươn lên của đồng bào DTTS&MN, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của những người có uy tín, trưởng các dòng họ, nhân sĩ trí thức...

Đội ngũ những người có uy tín thực sự là trung tâm đoàn kết, đã phát huy vai trò to lớn của mình trong tổ chức triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn dẫn dắt, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Tích cực vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế, XDNTM, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Hiện nay, huyện Như Thanh đang ra sức phấn đấu, đẩy mạnh phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện, trong đó có vùng DTTS.

Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn huyện, trong đó có vai trò quan trọng của những người có uy tín, trưởng các dòng họ, các nhân sĩ, trí thức. Huyện Như Thanh tiếp tục phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của cá nhân điển hình tiên tiến trong tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào các DTTS tích cực tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển KT-XH, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Tăng cường PBGDPL, trợ giúp pháp lý

Trưởng phòng Dân tộc huyện Như Thanh Phạm Hữu Hùng, cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-BDT của Ban Dân tộc tỉnh về công tác tuyên truyền PBGDPL năm 2023; Kế hoạch số 38/KH-UBND của Chủ tịch UBND huyện Như Thanh về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 148/KH-UBND của Chủ tịch UBND huyện Như Thanh về triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN thuộc Quyết định 1719 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện Như Thanh đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 8/6/2023 tổ chức thực hiện, phát huy vai trò người có uy tín, PBGDPL, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền năm 2023.

Như Thanh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL cho đồng bào vùng dân tộc thiểu sốUBND huyện Như Thanh tổ chức hội nghị tập huấn tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và hưởng thụ hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cao cho vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023.

Các hoạt động thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND đã bám sát nội dung số 02, số 03, Tiểu dự án 1, Dự án 10 thuộc Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền PBGDPL cho 12 xã thuộc vùng DTTS&MN. Biên soạn, phát hành tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền đến các xã, thị trấn, người dân vùng đồng bào DTTS&MN. Phát huy vai trò người có uy tín, trong đó tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, gặp mặt lãnh đạo huyện với người có uy tín; tổ chức tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm cho đội ngũ người có uy tín. UBND huyện Như Thanh cũng phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật theo nội dung số 02 thuộc Tiểu dự án 01, Dự án 10 của Quyết định số 1719/QĐ-TTg đối với học sinh Trường PTDT nội trú THCS Như Thanh năm 2023. Việc tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa đã tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh, qua đó thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền trong nhà trường cũng như trong cộng đồng.

Phòng Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Như Thanh, đã tham mưu cho hội đồng hướng dẫn, tổ chức triển khai và đẩy mạnh phổ biến các nội dung theo kế hoạch ban hành từ đầu năm 2023 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, ngành. Thời gian qua, các hình thức tuyên truyền đã được thực hiện hiệu quả trên địa bàn huyện Như Thanh như: Tuyên truyền pháp luật qua phương tiện truyền thanh, truyền hình; tổ chức các hội nghị trực tiếp, tập huấn; cấp phát tài liệu, xây dựng tủ sách pháp luật, tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật... từ đó góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho mỗi người dân.

Trưởng phòng Tư pháp huyện Như Thanh Lê Văn Hiền, cho biết: Năm 2023 huyện Như Thanh tổ chức 2 hội nghị trực tiếp về PBGDPL đã thu hút hơn 700 đại biểu là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, báo cáo viên pháp luật huyện, đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn, các đoàn thể, tuyên truyền viên pháp luật, tổ trưởng tổ hòa giải cơ sở tham gia. Tổ chức 6 hội nghị tập huấn thực hiện nội dung số 03, Tiểu dự án 1 của Dự án số 10 thuộc Quyết định số 1719/QĐ-TTg về “Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023". Hội nghị diễn ra tại các xã Cán Khê, Xuân Du, Phượng Nghi, Thanh Tân, Thanh Kỳ, Xuân Thái, thu hút 589 đại biểu là già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở, người DTTS tham gia. Huyện Như Thanh đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; biểu dương những điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, những cách làm hay, sáng kiến tốt trong công tác vận động, tuyên truyền. Tăng cường hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thông tin mới, nâng cao kỹ năng, phương pháp tuyên truyền thuyết phục Nhân dân cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, xã, tổ hòa giải cơ sở, đội ngũ người có uy tín để nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động Nhân dân.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]