(Baothanhhoa.vn) - Phát huy dân chủ, quyền làm chủ, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong giám sát, phản biện tích cực nhằm mang lại những kết quả tích cực là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Tuy vậy, một thực tế rất đáng quan tâm là không ít đối tượng lợi dụng phản biện xã hội (PBXH) để gây nhiễu thông tin, tạo ra những mâu thuẫn trong xã hội. Đặc biệt, các thế lực thù địch, một số tổ chức phản động đã móc nối, gieo mầm, nuôi dưỡng các đối tượng này để sử dụng làm công cụ chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cảnh giác với chiêu trò lợi dụng phản biện xã hội để gây nhiễu thông tin, chống phá Đảng, Nhà nước

Phát huy dân chủ, quyền làm chủ, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong giám sát, phản biện tích cực nhằm mang lại những kết quả tích cực là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Tuy vậy, một thực tế rất đáng quan tâm là không ít đối tượng lợi dụng phản biện xã hội (PBXH) để gây nhiễu thông tin, tạo ra những mâu thuẫn trong xã hội. Đặc biệt, các thế lực thù địch, một số tổ chức phản động đã móc nối, gieo mầm, nuôi dưỡng các đối tượng này để sử dụng làm công cụ chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Cảnh giác với chiêu trò lợi dụng phản biện xã hội để gây nhiễu thông tin, chống phá Đảng, Nhà nước

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo chuyên đề về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi) trước kỳ họp Quốc hội khóa XIV.

Những chiêu bài cũ

Để thực hành PBXH với ý nghĩa tích cực, phải dựa trên nền tảng tri thức, thái độ khách quan, lấy lợi ích của cộng đồng làm mục đích... Nếu không, PBXH sẽ dễ chỉ là ý kiến chủ quan, cảm tính và phiến diện, thậm chí cực đoan, không đóng góp với tiến trình phát triển của xã hội, của đất nước. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có không ít cá nhân xem và sử dụng PBXH như một “chiêu bài” để thực hiện một ý đồ, một mục tiêu nào đó hoàn toàn không nhằm mang lại lợi ích xã hội.

Thực tế cho thấy, trước mỗi kỳ đại hội đảng hay trước mỗi lần sửa đổi Hiến pháp, ban hành các đạo luật, tổ chức các sự kiện lớn, những vấn đề hệ trọng của đất nước..., Đảng và Nhà nước ta đều công bố rộng rãi các văn kiện dự thảo, đưa ra quan điểm, chủ trương để lấy ý kiến thảo luận, đóng góp của toàn dân. Đại đa số nhân dân có ý thức trách nhiệm cao, luôn coi mỗi đợt đóng góp ý kiến là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và hưởng ứng tích cực. Các cơ quan chức năng luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tiếp cận sớm, hướng dẫn người dân nghiên cứu, bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình về từng nội dung trong dự thảo các văn kiện và những vấn đề quan trọng. Tất cả ý kiến dù đồng thuận hay không đồng thuận đều được cơ quan chức năng tổng hợp báo cáo với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ để xem xét quyết định.

Tuy vậy, với những người có động cơ xấu, nhằm mục đích chống phá đất nước, lại không bày tỏ quan điểm theo quy trình tổ chức và các kênh chính thống. Các đối tượng triệt để lợi dụng ưu thế của internet, nhất là mạng xã hội (MXH) để tiến hành các hoạt động chống phá núp dưới danh nghĩa PBXH. Dưới sự giật dây của các thế lực thù địch, một số phần tử cơ hội trong nước và cả ở nước ngoài đã soạn ra các văn bản dưới dạng “tâm thư”, “thư góp ý”, thậm chí họ còn soạn hẳn một dự thảo văn kiện mới, hoàn toàn khác với dự thảo văn kiện chính thống được công bố... để thể hiện những ý kiến trái ngược với quan điểm của Đảng, Nhà nước. Để minh họa cho những quan điểm sai trái đã nêu, núp dưới chiêu bài PBXH, họ dựng chuyện, tung ra nhiều thông tin thất thiệt, tuyên truyền xuyên tạc, nhằm gây nhiễu loạn thông tin, gây bất ổn trong dư luận. Trên không gian mạng, họ lập ra các hội, nhóm trá hình… để tuyên truyền, lôi kéo những người nhẹ dạ, tán phát các ý kiến tiêu cực, đi ngược với chủ trương, đường lối của Đảng.

Ngoài sử dụng những đối tượng PBXH đã được móc nối, để chống phá đất nước, các thế lực thù địch đặc biệt quan tâm đến việc phát triển lực lượng “phản biện” mới. Đối tượng PBXH là giới trẻ, cán bộ, đảng viên, công chức... được chúng đặc biệt để mắt. Cùng với tài trợ về tài chính, chúng còn hướng dẫn nội dung, kế hoạch hoạt động liên kết thành mạng lưới. Khi xuất hiện những quan điểm đi ngược chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên không gian mạng, thì ngay lập tức chúng huy động lực lượng “chân rết” vào bình luận, chia sẻ, tung hô... để gây bất ổn trong dư luận.

Nâng cao sức đề kháng

Bên cạnh việc phản biện có thể giúp điều chỉnh xã hội từ vi mô tới vĩ mô, thì mặt khác, phản biện cũng biểu thị cho tính dân chủ của xã hội. Vấn đề là ở chỗ, phản biện phải hướng tới ổn định và phát triển, không phải dùng phản biện nhằm gây mơ hồ, làm lạc hướng nhận thức chung, càng không gây ra sự ngộ nhận, nhầm lẫn trong dư luận… Do vậy, muốn làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng PBXH để gây nhiễu thông tin, chống phá đất nước của các thế lực thù địch, việc tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động PBXH cần được quan tâm, chú trọng.

Cảnh giác với chiêu trò lợi dụng phản biện xã hội để gây nhiễu thông tin, chống phá Đảng, Nhà nước

Phát huy vai trò là nòng cốt, “chủ công” trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch Ban Chỉ đạo 35 tỉnh xác định: Vai trò định hướng để hoạt động PBXH diễn ra đúng mục đích, ý nghĩa và đem lại hiệu quả tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan chức năng là rất quan trọng. Cùng với phát huy tốt vai trò định hướng, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân được tiếp cận thông tin, nghiên cứu, thể hiện quan điểm, chính kiến của mình đối với từng nội dung liên quan tới đường lối, chủ trương, chính sách, thể chế... tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Có như vậy mới giúp người dân hiểu đúng mục đích, phân biệt được đâu là PBXH tích cực, đâu là PBXH tiêu cực, từ đó đề cao cảnh giác, chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh với những hành vi lợi dụng PBXH để chống phá.

Tại huyện Thọ Xuân, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, các cơ quan chức năng, tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp chặt chẽ, liên kết, thống nhất, từ đó đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đi vào nề nếp, thường xuyên. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, chia sẻ: Thực tế, trong thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Thọ Xuân đã và vẫn đang sử dụng MXH để tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên MXH, trong đó việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong PBXH được đặc biệt chú trọng. Trên không gian mạng, các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể đã chủ động phát hiện những hội, nhóm, cá nhân lợi dụng PBXH tuyên truyền, tán phát những quan điểm sai trái, từ đó có biện pháp kiên quyết đấu tranh. Đối với những trang mạng lợi dụng PBXH để tuyên truyền theo kiểu xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, Ban chỉ đạo 35 huyện đã tổ chức lực lượng phối hợp với các nhà mạng, kết hợp giữa biện pháp kỹ thuật với biện pháp hành chính để đấu tranh ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Nhằm tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, định hướng, nâng cao kỹ năng sử dụng MXH an toàn để xây dựng ý thức phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên mạng MXH cho đoàn viên, thanh niên, đồng chí Nguyễn Hữu Tuất, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Tỉnh đoàn đã có công văn hướng dẫn các cấp bộ đoàn trong tỉnh về tuyên truyền, định hướng thông tin và nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên trên MXH facebook. Chỉ đạo các cơ sở đoàn thành lập trang facebook riêng; mỗi cơ sở thành lập một tổ cộng tác viên từ 1-2 người có trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ tin học, khả năng viết các bài phản biện trực tiếp theo dõi, quản lý, viết bài và thẩm định các thông tin tuyên truyền trên facebook. Kịp thời phát hiện, phản ánh về ban thường vụ đoàn cấp trên những cá nhân có biểu hiện tuyên truyền các thông tin sai lệch, xuyên tạc, đi ngược lại với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Định hướng, tuyên truyền, tăng cường viết tin, bài, đăng ảnh hoạt động tuyên truyền về công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi của các đơn vị trên facebook, phản biện chống lại các thông tin chống phá, tung tin bịa đặt, vu khống, vu cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN…

Cơ quan chức năng dự báo, thời gian tới, nhất là thời điểm diễn ra đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tình hình an ninh chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, khi tiếp cận với những thông tin, tài liệu, nhất là những nội dung thuộc quan điểm về các vấn đề hệ trọng, nhạy cảm của đất nước tán phát trên MXH, cần phải tỉnh táo nhận diện đâu là thông tin tốt, đâu là thông tin xấu, đâu là thông tin có cơ sở khách quan, đâu là thông tin xuyên tạc. Nâng cao hiểu biết, tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết là cách tốt nhất để mỗi người nâng cao “sức đề kháng”, tránh bị cuốn theo những giọng điệu xuyên tạc, kích động chống phá của các thế lực thù địch.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]