Theo THX, ngày 29/5, tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên cho biết, nước này hối thúc Mỹ chấm dứt tập trận chung quy mô lớn với Hàn Quốc, nhằm thiết lập bầu không khí thuận lợi cho đối thoại.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bu04bqrJiXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4buOYuG7j+G6veG6oyThu7bhu47DsmLhurXDtSXhu45i4bq34bq/JeG6q2liJeG7j+G6q8O0w6Elw4rDuSXDoeG6qzXDqiXDoMah4buPJeG7jzdvJeG7j8OyN+G6vyXDoeG6q8O14bq/4bqpJeG7oWpiJeG6qnvhur8lw5PDtWnDoeG7tC/huqsm4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4bqq4bqjPMOgJOG7tuG7juG6q+G6o+G7gSXhu47huqpRVyXhur/huql7ciU/KS8sVyXhu49rJcOS4buBw6Dhu4Hhur/huqkl4buMYuG6v8Oqw7Xhur8lw6Hhu5k8JeG7jsOyYuG6tcO1JeG7jmLhurfhur8lw6Hhuqvhu4ElYWLhurPhu49XJeG6v+G7l2rDoSXhur97ciXhuqtpYiXhu4/huqvDtMOhJcOKw7klw6Hhuqs1w6olw6DGoeG7jyXhu483byXhu4/Dsjfhur8lw6HhuqvDteG6v+G6qSXDs8O1ciXDqmgl4bq9auG6vyXhu6FqYiXhuqp74bq/JcOTw7Vpw6FXJeG6v+G6qzDDqiXhu4/huqti4bqz4buPJeG6vTdvJWE2w7Ul4bq74bqraOG6v+G6qSXhurvhuqtjJeG7j+G6q8O1N+G6vyXhur1sYiXDoeG6q+G7gSXhuqFpYiXhu4/huqvhu4F9Yljhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24bu0YsOq4bqpJeG7jcOyw6HFqCQvL8Ohw6Dhur9YYTzhu4Hhu4/huqs84bq/4bqr4bqr4buBPFjhu6Hhur8vw6DhuqPhu43hurvhu4/hu4FvL+G6v+G6o3Dhu40vJig/Py87KMOgPyYuOyYmO+G7jz86Oyrhur0mWOG6uW/huqkkJS/hu7YlQWLhur/huqsl4buNw7klw4rDuSXhu6F7JeG6qnvhur8lw5PDtWnDoSXhu4/huqs8w6ol4bqpYjwlw6HDtcOsw6El4buPN28l4buPw7I34bq/JcOh4bqrw7Xhur/huqklw4rDuS3huqp74bq/JeG6v+G6qXtyJTovO1glw53hur7huqnDtcOt4bq/4buuJVLhu4Hhur/huqs8by/hu47hu45R4bug4bq+4buyJeG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu2QXtiJXFdJeG6vcO1N+G6vyXhu4/DsuG6t+G6vyXhu49rJcOS4buBw6Dhu4Hhur/huqkl4buMYuG6v8Oqw7Xhur8lw6Hhuqvhu4ElYWLhurPhu48lQcOsJcOTw7Vpw6Elb+G6q+G7g+G6v+G6qSXDisO5JeG7oXsl4bq+4bqreyXhu47DsiDhur/huqkl4bq74bqrMuG6v+G6qSXhuqHEkeG6v+G6q1cl4buPN28l4buPw7I34bq/JcOh4bqrw7Xhur/huqklw4rDuS3huqp74bq/JcOqPOG6v+G6qSVhW+G6vyXDoeG6qzXhu48l4oCcb+G6q+G7g+G6v+G6qSXhu4/huqvhu5nigJ0l4buheyXhuqvhu4F94buPJeG6ocOs4bq/4bqpJeG7jzdvJeG7j8OyN+G6vyXDoeG6q8O14bq/4bqpJeKAnOG7j+G6q+G7l2vhur/huqkl4bq/YuG6t+G6v+KAnSXhur97ciXhu43hurEl4bqh4buXbMOhJeG7j2LhurNvJeG7j+G7k8OhJeG7oWpiJcOzw7VyJcOqaCXhurvhuqto4bq/4bqpJeG7j+G6qzxyJeG6oeG7i2JY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7jmsl4bq/e3Il4bq/4bq3w7Ulw7Jn4buuJeKAnMOBw7XDrMOhJeG7jzdvJeG7j8OyN+G6vyXDoeG7mTwlw4rDuSXhuqHhu5dsw6El4buPYuG6s+G6vyXhuqt74bq/4bqrJeG7j31iJeG6qnvhur8lw5PDtWnDoSXhuqt74bq/4bqpJeG6vyLDqiXhur17JeG6v+G6qcO1cuG6t+G6vyXhur/huqs04bq/JeG7jTTDtSVxPCXhuqk0ciVxPuG7gSXhu4/DssOs4bq/JeG6v+G6teG6vyXhuqvhu4M8JWFk4bq/4bqrJeG7oXsl4buL4bq/JeG6ocSR4bq/4bqrJW0lQT7hur8l4bqhW+G7gSXhu47DsmLhurXDtSXhu45i4bq34bq/VyVhbWIl4bqr4buBfeG7jyXhuqHDrOG6v+G6qSXhur97ciXhuqHhu5dsw6El4buP4bqr4budw6El4bqrYsOi4bq/JeG7j+G6q+G6o+G7gSXhu49k4bq/4bqrJeG6q8O1aeG6v+G6qSXhuqliWyXhuqHEkeG6v+G6qyXDqmglb+G6q2bhur/huqklw6rDrOG7jyXDocO1w6zDoSXhu4814bq/JcOhaOG6v+G6qSVv4bqr4buZJeG6oTbDtVcl4buheyXDocO1w6zDoSXDoeG6q2LhurPhur8l4buP4buL4bq/4bqpJeG6veG7ncOhJeG6v+G6qzDDqiXhu6F74buBJUFk4bq/4bqrJeG6vuG6q+G7l27hur/huqklw6p7JeG6u+G6q2jhur/huqklw6Hhu4cl4bq/4bqp4buBfWIl4bq9w6Il4bq/e+G7gSRY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7jmsl4bq/e3Ilw6Hhu5Xhur/huqklw6Hhuqvhu4Elw7Iw4bq/4bqpVyXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhurvhuqtiJeG7jsOyYuG6tcO1JeG7jmLhurfhur8l4buheyXDisO5JeG7jSBvJeKAnMOh4buHJcOhw7XDrMOhJeG6oWliJeG7j+G6q+G7gX1iJeG7j8Oy4budw6El4buPYuG6s28l4buhamIl4buP4bqrYsOi4bq/JcOh4bqrYyXhuqliW2Ilw7PDtXLhurPhu48lw6E+w6El4buhNeG6vyXhuqHhurUl4buPw63hur8l4bqh4buF4bq/4bqpVyQl4buhYsOiw6El4buPYuG6s+G6vyXhuqt74bq/4bqrJeG7jzdvJeG7j8OyN+G6vyXDoeG6q8O14bq/4bqpJeG6vXsl4bq74bqraOG6v+G6qSXDoTbhur8l4buP4bqrYuG6s+G7jyXhu6F7JeG6u+G6q2jhur/huqklb+G6q+G7kSXhuqtsb1jhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu2QXtiJWE+4buBJeG6v+G6qzXhur8lw6p94bq/4bqr4buuJeKAnOG6vuG6s8O1JcOKw7kl4buP4bqr4budw6El4buN4budJeG6q3Il4buh4buF4bq/4bqpJeG6oWliJeG7j+G6q+G7gX1iVyXhur/hu5dqw6El4bq/e3Ilw6E24bq/JcOh4bqrNcOqJcOgxqHhu48lw6E+w6El4bqre+G6v+G6qyXhuqHDrOG6v+G6qSXhuqHhuqMlw6Dhu4U8JeG6oWliJeG7jz7DoSXhuqFpYiXhu4/huqvhu4F9YiXDoeG7mTwlw6pk4bq/4bqrJWEw4bq/4bqpJeG7oeG7lSXhur3hu53DoVgk4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tsOKw7kl4buheyXhuqp74bq/JcOTw7Vpw6El4buP4bub4bq/4bqpJeG7j8O1cuG6t+G6vyVhaSXhu43hurEl4buPYuG6s+G6vyXhuqt74bq/4bqrJcOhw7XDrMOhJeG7jzdvJeG7j8OyN+G6vyXDoeG6q8O14bq/4bqpJeG7j+G6q+G6o+G7gSXhuqHDtOG6v+G6qSXhur3EkcOh4bqrJeG7j8OyZOG6v+G6q1clYTXhu48lw6Hhuqs1byXDoT7DoSXDocO1w6zDoSXhuqFpYiXhu4/huqvhu4F9YiXhuqE84bq/4bqpJcOgYuG6p+G6vyXDsjwl4bqpYuG7nzwl4bqrPGIl4bq/4buXasOhJeG6v3tyJeG7oWpiJeG7jsOyYuG6tcO1JeG7jmLhurfhur9Y4bu0L2/hu7Y=

LP (Theo Yonhap)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]