(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28/5, Tổng thống Paraguay Horacio Cartes đã đệ đơn từ chức lên Quốc hội để chuẩn bị nhậm chức Thượng nghị sỹ từ ngày 1/7 tới sau khi giành được một ghế trong cuộc bầu cử hồi cuối tháng 4 vừa qua.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tjrhu5LDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PhurY74bq3e8Odw5VP4bq2N1s/w5Thurc6NFs/w5TDg+G7oOG6r+G7oD/hurPhu6DhurvDlOG7jeG7oOG6r+G6t8Od4bqxw5RZJMOUWTlbw5Thurdiw5RXOuG6q1fDlHtAW8OUxILhurM0V8OUOjY7Ti864buST07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo3HDneG7oFjDlU/DlOG7qT9R4bq7w5Thu5jhu6IvxqDEqMOU4bq2N1s/w5Thurc6NFs/w5TDg+G7oOG6r+G7oD/hurPhu6DhurvDlHFd4bqv4bugVztdw5Thu43hu6Dhuq/hurfDneG6scOUWVTDlFkkw5RZOVvDlOG6t2LDlFc64bqrV8OUe0Bbw5TEguG6szRXw5Q6NjvDlFklw5RXOuG6s+G7rFvDlFYhw5RbOuG7sH3DlFc64bqrV8OU4bq2OuG6qcOgWz/DlFs/OiHDlOG6seG7h8OU4bq3YsOUWz9R4bq7w5Thu5Iv4bucw5ThurdhO8OU4bqx4bug4bqzw5Q+OjvDlD87UVs6w5RZ4bqpw6BXw5R9NuG6t8OUPzojw5Thurfhuq9dWz/DlFfhurM2V8OUVuG7quG6s8OUV2TDlDo1O8OUV+G6szQ7w5Thurc6UFs/w5Thu5bDlGVi4bugw5TEg+G6s+G7oEpOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU9OO30/w5ThurHhuq9XRsOVLy9XWFtKVuG7oF3hurc64bugWzo6XeG7oEplWy9Yw53hurE+4bq3XcOjL1vDncOp4bqxL+G7kuG7ouG7mOG7mC/hu5bhu6JY4buY4buQ4bue4buS4buU4buW4buW4bq34bui4buc4buY4buQe+G7oko8w6M/w5XDlC9Pw5ROw6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VPw5ThurY6w51dw5TEg+G6s+G6u8OUWSFbOsOUWTlbw5Thurdiw5RXOuG6q1fDlFfhuqfhu6DDlOG6tjdbP8OU4bq3OjRbP8OU4buN4bug4bqv4bq3w53hurHDlOG6seG7uMOUw6M6UzvDlFnhuqnDoFfDlHvhuqnhuqNbP8OUZTskW8OUxILhurM0V8OUOjY7w5ThurnDnX3DlOG6ueG7suG6t8OU4bq3OjNbP8OUxIPhurPhu6DDlOG6t+G6r11bP8OUfTbhurfDlMOjOjtAW8OUOjDDo8OUVuG7qOG6t8OU4bq3OuG6qcOhWz/DlOG6t2E7w5RZxq/hurtKw5Thurbhuq9dWz/DlD46O8OUWSLEqMOUWzpRw5R7VFs6w5RZUl3DlMOD4bug4bqv4bugP+G6s+G7oOG6u8OUPjrhu6ZbP8OUWSFbOsSow5RYw6LDlOG6t2LDlFc64bqrV8OU4bq2N1s/w5Thurc6NFs/w5ThurFdWz/DlDNbP8OU4bqx4bu4w5Thurc7I8Ojw5ThurfhuqVXw5TDozrhuqVXw5Rl4bqlw5RZ4buo4bq3w5Rb4bqpYVfDlOG6t2LDlGUhw5Thurfhuq8sw5RX4bqn4bugw5R9Lls6w5ThuqHDlOG6tjrhuqnDoFs/w5RlOyRbw5RZJcOUOl1RW8OU4bq3OlFbOsOU4bq9w5RbP+G6s+G6uyRbw5R9UcOUWz/huqnDoTvDlFjGr1vDlFlUw5Thurc7W8OU4bq34bqp4bqhWz/DlD874bugXcOUw6M6IsOU4bq3OjNbP8OUxIPhurPhu6DDlFs6xJFbP8OUe1DDlMOjOjsj4bqzw5RW4buq4bqzSsOU4buPY8OUPjsjW8Sow5RbI+G6s8OUWTlbw5Thurdiw5RXOuG6q1fDlFfhuqfhu6DDlDNbP8OU4buN4bug4bqv4bq3w53hurHDlFnhuqnDoFfDlFc64buow6PDlOG6tzrhurPhu7BbxKjDlMODOiLDlOG6tjdbP8OU4bq3OjRbP8OU4buDeztXO+G7oMOUw4PhurNXOsOd4bq34bugw5ThurHhu7jDlOG6tzsjw6PDlMSD4bqzU1vDlGUhw5Thurfhuq8sw5RZOz3hurPDlDpRWzrDlFnhu6jhurfDlFvhuqlhV8OUWSNbw5RbP1HhurvDlOG7ksagL+G7osOUPjo7w5RXOixbOsOUw6M64bqnw5R9YTvDlFfhuqfhu6DDlOG6tjdbP8OU4bq3OjRbP8OUWcOaV8OUV2TDlMaw4bug4bqvO13DlOG7g1ZYXcOUw7LDnVs74bq3w516w5RXOixbOsOU4bq3OuG6q1fDlFs64buwfcOUVzrhuqtXw5ThurHhu6DhurPDlFc6OyNbw5Thurc6w5pbP8OU4bq34bqvXVs/w5RX4bqzNlfDlFbhu6rhurPDlFdkw5Q6NTvDlOG6tzpQWz/DlOG7lsOUZWLhu6DDlMSD4bqz4bugSk4vw6NP

HG (Theo AFP, AP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]