UBND huyện Ngọc Lặc vừa có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Cụm công nghiệp Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Cụm công nghiệp Minh Tiến

UBND huyện Ngọc Lặc vừa có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Cụm công nghiệp Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Cụm công nghiệp Minh Tiến

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Ngọc Lặc;

Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 29/1/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Thông báo số 219/TB-UBND ngày 18/12/2023 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tại cuộc họp nghe báo cáo phương án thành lập Cụm công nghiệp Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc;

Căn cứ Công văn số 3652/SCT-QLCN ngày 21/12/2023 của Sở Công Thương về việc hướng dẫn triển khai các thủ tục thành lập Cụm công nghiệp Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc;

UBND huyện Ngọc Lặc thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Cụm công nghiệp Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án thành lập Cụm công nghiệp Minh Tiến

- Tên gọi: Cụm công nghiệp Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc.

- Diện tích: Dự kiến khoảng 7 ha.

- Địa điểm: Xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

- Ranh giới khu đất như sau:

+ Phía Tây Bắc: Giáp đường dân sinh, đất rừng sản xuất.

+ Phía Tây Nam: Giáp đất rừng sản xuất.

+ Phía Đông Nam: Giáp đất rừng sản xuất.

+ Phía Đông Bắc: Giáp đất rừng sản xuất, đất đường giao thông.

2. Thành phần hồ sơ đề nghị thành lập Cụm công nghiệp

Theo quy định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và hướng dẫn của Sở Công Thương, gồm:

- Đơn đăng ký làm Chủ đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc.

- Báo cáo đầu tư thành lập cụm công nghiệp;

- Bản sao giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp;

- Bản sao báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của Chủ đầu tư đã được kiểm toán (2022 và 2023);

- Bản sao Văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của Chủ đầu tư để thực hiện dự án (giấy xác nhận của ngân hàng Công ty có tối thiểu 20% giành để thực hiện dự án); (trường hợp báo cáo tài chính đảm bảo nguồn vốn >20% và đủ bố trí cho dự án thì không cần phải có giấy xác nhận của ngân hàng; nếu vốn không đủ thì phải có văn bản họp cổ đông góp vốn và phải có xác nhận ngân hàng).

- Bản cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính (cam kết của ngân hàng cho nhà đầu tư vay để thực hiện dự án đối với phần vốn còn lại);

- Báo cáo danh mục các dự án nhà đầu tư đang thực hiện, sẽ thực hiện và vốn chủ sở hữu đã sử dụng; dự kiến sử dụng vốn cho dự án cụm công nghiệp;

- Báo cao thuyết minh hiệu quả tài chính dự án;

- Báo cáo sơ bộ đánh giá tác động môi trường;

- Bản vẽ phương án quy hoạch tổng thể mặt bằng cụm công nghiệp;

- Các hợp đồng nguyên tắc với nhà đầu tư thứ cấp (nếu có);

- Các văn bản tài liệu khác có liên quan (đấu nối điện, nước...)

Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ

Nhà đầu tư quan tâm đề nghị nộp hồ sơ về UBND huyện Ngọc Lặc (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện) trong thời gian (10 ngày làm việc) kể từ ngày 15/1/2024 đến ngày 26/1/2024 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trên đây là thông báo của UBND huyện Ngọc Lặc về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án thành lập Cụm công nghiệp Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc.

Xem Thông báo chi tiết tại đây.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hùng Cường


KT. CHỦ TỊCH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]