(Baothanhhoa.vn) - Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022 như sau:
PWUuO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDteG7mMOp4buZ4buD4bq3OiQ9w6Mk4buYZeG7iWbEkTvDoyJnO+G7meG7lcO5YmY74buTw6lmZT0vw6MkPS9lLiQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1ReG6t13huq86JD3hu5Phu5nhu5FnZsSRJOG7mOG7keG7n8OzZsSRO+G6sDDDqTtlw63EgztFambEkTvhurDhu6HEgz0v4buT4buZ4buRZ2bEkSQ74buZZeG7iWbEkTvDoyJnO+G7meG7lcO5YmY74buTw6lmZTvhurEgZzvhu5kwZzvhu5nhu5HhurtmZTvhurFrO+G7mWUwxIM74buT4bq/O+G6scOy4buZOy47ZjPhu4U7ISwhITtmZeG7nzvhu5Nd4buVw509L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokPcOp4buFxJE7xIPhu4Nd4buT4buT4busOuG6r+G7mWXhu5Xhu4XDozvDqcSC4bq3ZuG7meG6t+G7kTo74buT4buZw7nhu4Phurfhu6w6dcOp4bqv4buZZcOdOz48LMO1w7rhu7I7ZeG6t8OpxJFl4buZw507KX19w7XDuuG7sjo74buT4buRxIPhu6w6Ly/Eg+G6r2bhu7bDo11n4buZZV1mZWVnXeG7tnRmL+G6r+G6t+G7k+G7h+G7mWfDtS9m4bq3deG7ky8hISx9Ly59LOG6rzwuKSkpLDzhu5koLCh74buDKC3huq9lLWVnZsSRLeG6r+G7lcSD4bu24buBw7XEkTo7XeG7g+G7meG7rDrhu5hl4buJZsSRO8OjImc74buZ4buVw7liZjvhu5PDqWZlOjt1w6nhuq/hu5ll4busOj48LDo7ZeG6t8OpxJFl4buZ4busOil9fTo7LyQ9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokPcOjJD3DqeG7hcSRO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDqcSC4bq3ZuG7meG6t+G7kTo74buT4buZw7nhu4Phurfhu6w6dcOp4bqv4buZZcOdO30sLMO1w7rhu7I7ZeG6t8OpxJFl4buZw507KSkow7XDuuG7sjo74buT4buRxIPhu6w6Ly/Eg+G6r2bhu7bDo11n4buZZV1mZWVnXeG7tnRmL+G6r+G6t+G7k+G7h+G7mWfDtS9m4bq3deG7ky8hISx9Ly59LOG6rzwuKSkpKS7hu5kofX0h4buDfS0u4bu24buBw7XEkTo7XeG7g+G7meG7rDrhu5hl4buJZsSRO8OjImc74buZ4buVw7liZjvhu5PDqWZlOjt1w6nhuq/hu5ll4busOn0sLDo7ZeG6t8OpxJFl4buZ4busOikpKDo7LyQ9L8OjJD0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiQ9w6Mk4buY4buVw7liZjvhu5PDqWZlOy5bO8SDZeG7lcO54bqnZjtmxJEgZmU74buZZTDEgzvhu5Phur87xJFq4buFPS/DoyTDnT0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiQtOz3DoyRF4bq7ZmU74buZZeG7ocSDO+G7meG7lcO5YmY74buTw6lmZT0vw6Mkw507w5rhurPhu5k74buZ4buVw7liZjs9w6kkQMOjMWbEkTvhurHDqWLhu4U74bqxMMOpO2XDrcSDIz0vw6kkO+G7h+G6reG7mTtlw7LDtTvhu5llw6k74buZ4buVw7liZjs9w6kkQOG7heG7iWY74buZw6nhuq1mxJE74burZmUjPS/DqSQ9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokPcOjJC09L8OjJD3DoyQ74buYZcOzw6k7xJHDqV1mO+G7mWXDqTvhu5nDqeG6rWbEkTvhu6tmZT0vw6Mkw5074bqucTvhu4fDqeG6rWY7ZsSRIMO5Oy4+O+G7mWUiZsSROywpO2Yz4buFOyEsISE9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokPcOjJC074buYZcOzw6k7xJHDqV1mO8O64bqz4buZO+G7meG7lcO5YmY7PS/DoyTDnTvhuq5xO+G7h8Op4bqtZjtmxJEgw7k7ISk74buZZSJmxJE7LCk7ZjPhu4U7ISwhIT0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiQtPcOjJDvhu5hlw7PDqTvEkcOpXWY74buZw6nhuq3DtTtmZcOgZjtlajvhu5NuPS/DoyTDnTvhu5lwO2bEkSDDuTvhu5FdO+G7mWXhu4lmxJE7w6MiZzvhurHhuq1mO2Xhuq3hu5k7ZsSRIMO5Oy4sO+G7mWUiZsSROyk7ZjPhu4U7ISwhIT0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiQ9w6MkLTvhu5hlw7PDqTvEkcOpXWY7ZcOtxIM7w6NsO+G7k+G7lWbEkTvhu4fDqeG6rWY74buZZeG7ocSDw507PS/DoyTDmuG6t+G7hTvhu5nhu5HhuqdmO3XhurfDo+G7k8Op4buZ4bq3O8SD4budXTtGZSA74buZ4buR4bufw7NmxJE9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokPcOjJMSCZcOpO+G7mcOp4bqt4buZO8O6w6lmO+G7g8Op4bqnZjtl4bqrPS/DoyTDnTvDlWVpZsSRO8OU4buVMWY74buD4bulO+G6sSBnO+G7mTBnO+G7kl3hu5U74bqxMMOpO2XDrcSDOy074buY4buR4bufw7NmxJE74bqwMMOpO2XDrcSDO0VqZsSRO+G6sOG7ocSDO+KAkzvhu5PEqTs8Pjw7w5Thu5VdZsSRO+G7mOG7keG7lWbEkeG7tDvDleG7tjvhurDhu4lmxJE7VOG6q+G7tDvhu5jDleG7tjvhu5hlXWZlO0VoXeG7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiThurDDqeG6q2Y74buYZWcww6nDnTssWy5bOy4uKTs+fX07VeG6t8Oj4buTw6nhu5nhurfDnTs94buVJD1dO2Xhu5Hhurdk4busOmXhu5nhu5nDtcOdLy91dXXhu7Zl4bqv4buV4bu24bq34bqv4buV4bu2dGbhu7YvOiQ9w6MkdXV14bu2ZeG6r+G7leG7tuG6t+G6r+G7leG7tnRmPS/DoyQ9L10kPS/hu5UkPS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO14bur4buV4buZZWfhu5E6JD3DoyRFw4nhuqrhu5Q74buY4buQ4bue4buMRsSQw507PS/DoyQ9w6Mkw5XEkOG7kuG7tuG7mOG7kuG7tjvDg8ahw6k7VDNmO+G6ruG7o2bEkT0vw6MkPS/DtSQ=

HIỆU TRƯỞNG: PGS.TS. Bùi Văn Dũng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]