(Baothanhhoa.vn) - UBND huyện Thiệu Hóa thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Vũ

UBND huyện Thiệu Hóa thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Vũ

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp (CCN) và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN;

Căn cứ Quyết định số 2189/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh, bổ sung một số cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện Thiệu Hóa, Hậu Lộc, Thạch Thành và Thọ Xuân vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 29/01/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;

Căn cứ Công văn số 1098/SCT-CNNT ngày 07/5/2021 của Sở Công thương về hướng dẫn triển khai các thủ tục thành lập CCN Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa;

UBND huyện Thiệu Hóa thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Vũ, huyện Thiệu Hóa như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Vũ

- Tên gọi: Cụm công nghiệp Ngọc Vũ

- Diện tích: Khoảng 50,0 ha

- Địa điểm: Xã Thiệu Ngọc, Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

- Ranh giới cụ thể như sau:

+ Phía Đông Nam: Giáp đất nông nghiệp;

+ Phía Đông Bắc: Giáp với hành lang đường quy hoạch;

+ Phía Tây Nam: Giáp với hành lang kênh Nam;

+ Phía Tây Bắc: Giáp với hành lang đường nối quốc lộ 45-47-217.

- Ngành nghề hoạt động trong CCN: Sản xuất hàng chăn ga, thảm dệt, thời trang may mặc và giầy da, nội thất, điện, điện tử, cơ khí, chế biến nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, thức ăn gia súc, gia cầm… và các ngành nghề khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Thành phần hồ sơ đề nghị thành lập cụm công nghiệp

Theo quy định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 68/2017/NĐCP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và hướng dẫn của Sở Công thương bao gồm:

- Đơn đăng ký làm Chủ đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Ngọc Vũ;

- Báo cáo đầu tư thành lập CCN;

- Bản sao giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp;

- Bản sao Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của Chủ đầu tư đã được kiểm toán;

- Bản sao Văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của Chủ đầu tư để thực hiện dự án (giấy xác nhận của ngân hàng nhà đầu tư có tối thiểu 15% giành để thực hiện dự án); (trường hợp báo cáo tài chính đảm bảo nguồn vốn >15% và đủ bố trí cho dự án thì không cần phải có giấy xác nhận của ngân hàng; nếu vốn không đủ thì phải có văn bản họp cổ đông góp vốn và phải có xác nhận ngân hàng).

- Bản Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính (cam kết của ngân hàng cho nhà đầu tư vay để thực hiện dự án đối với phần vốn còn lại);

- Báo cáo danh mục các dự án nhà đầu tư đang thực hiện, sẽ thực hiện và vốn chủ sở hữu đã sử dụng; dự kiến sử dụng vốn cho dự án CCN;

- Báo cáo thuyết minh hiệu quả tài chính của dự án;

- Báo cáo sơ bộ đánh giá tác động môi trường;

- Bản vẽ phương án Quy hoạch tổng thể mặt bằng CCN;

- Các hợp đồng nguyên tắc với nhà đầu tư thứ cấp (nếu có);

- Các văn bản tài liệu khác có liên quan.

3. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ

Nhà đầu tư quan tâm đề nghị nộp hồ sơ về UBND huyện Thiệu Hóa (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện) trong thời gian (10 ngày làm việc) kể từ ngày 06/7 hết ngày 19/7/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa.

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện đăng tải thông báo trên cổng thông tin điện tử của huyện, Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện thông báo trên hệ thống Đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn để Nhà đầu tư quan tâm được biết và thực hiện.

CHI TIẾT THÔNG BÁO CỦA UBND HUYỆN THIỆU HÓA

PHÓ CHỦ TỊCH: Hoàng Trọng Cường


PHÓ CHỦ TỊCH: Hoàng Trọng Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]