(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa là tỉnh có diện tích lớn, dân số đông, là cầu nối giữa hai vùng kinh tế trọng điểm của đất nước là Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Thanh Hóa có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng an - ninh của Quân khu 4 và cả nước.

Xây dựng lực lượng vũ trang Thanh Hóa chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Thanh Hóa là tỉnh có diện tích lớn, dân số đông, là cầu nối giữa hai vùng kinh tế trọng điểm của đất nước là Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Thanh Hóa có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng an - ninh của Quân khu 4 và cả nước.

Xây dựng lực lượng vũ trang Thanh Hóa chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762.

Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, thống nhất Tổ quốc, Thanh Hóa luôn làm tròn nghĩa vụ của “hậu phương lớn”, huy động cao nhất sức người, sức của cho kháng chiến; hàng chục vạn thanh niên đã lên đường nhập ngũ, tham gia dân công, thanh niên xung phong hỏa tuyến, chi viện cho các chiến trường; quân và dân Thanh Hóa, từ trẻ đến già luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Trong các cuộc chiến đấu ác liệt đó, hàng vạn người con thân yêu của xứ Thanh đã anh dũng hy sinh và để lại một phần máu thịt của mình trên khắp các chiến trường. Với những đóng góp và hy sinh to lớn đó, quân và dân Thanh Hóa đã góp phần quan trọng cùng Nhân dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và thắng lợi vĩ đại của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đồng thời làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả đối với nước bạn Lào và Campuchia.

Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh không ngừng lớn mạnh, luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, lập được nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, LLVT Thanh Hóa đang ra sức xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, hằng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng, duy trì hoạt động của khu vực phòng thủ, xây dựng LLVT địa phương... góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, bảo vệ an toàn địa bàn trong mọi tình huống.

Cùng với làm tốt chức năng tham mưu, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Cơ quan Quân sự tỉnh đặc biệt chú trọng kiện toàn, tổ chức biên chế lực lượng thường trực theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, có chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách dân tộc, tôn giáo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng môi trường văn hóa, an ninh lành mạnh, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, đây được coi là vấn đề then chốt, nhân tố quyết định, bảo đảm cho LLVT tỉnh thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hiệu quả các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng: lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ. Năm 2021, tỉnh đã sắp xếp biên chế hơn 70% lực lượng dự bị động viên đúng chuyên môn quân sự; lực lượng dân quân tự vệ xây dựng được hơn 1.087 cơ sở, quân số chiếm 1,26% tổng dân số. Kết quả kiểm tra huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu hàng năm có 100% khoa mục đạt yêu cầu, trong đó trên 85% khá, giỏi.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị 103/CT-BQP ngày 28-11-2019 của Bộ Quốc phòng về “Tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội Nhân dân Việt Nam”. 100% cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp, lễ tiết tác phong quân nhân có nhiều chuyển biến tích cực; thường xuyên củng cố, xây dựng doanh trại “chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Đặc biệt, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh quán triệt, ký kết giao ước thi đua quyết tâm không vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản, nghị định, thông tư... liên quan đến xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành đối với mọi quân nhân. Trong năm, không có vụ việc nghiêm trọng, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%.

Công tác hậu cần - tài chính, kỹ thuật cũng được Bộ CHQS tỉnh đặc biệt chú trọng. Với phương châm “Hậu cần tại chỗ”, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác bảo đảm hậu cần, tài chính nhằm phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động khai thác mọi tiềm năng bảo đảm tốt về hậu cần cho các nhiệm vụ. Quản lý chặt chẽ, khai thác sử dụng hiệu quả, đúng nguyên tắc nguồn kinh phí, vật tư, trang bị phục vụ các mặt hoạt động; đẩy mạnh tăng gia sản xuất chăn nuôi, góp phần cải thiện đời sống bộ đội. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”... Hằng năm, các cơ quan, đơn vị đảm bảo tự túc được 100% nhu cầu rau xanh chính vụ, 80 - 85% rau xanh giáp vụ; 70 - 80% nhu cầu thịt, cá; đưa vào bữa ăn bộ đội trị giá từ 2.500 - 3.000 đồng/người/ngày. Ngành kỹ thuật tích cực thực hiện các biện pháp quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật bảo đảm đủ số lượng, chất lượng phục vụ kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ và các nhiệm vụ đột xuất khác. Thực hiện tốt các quy định về bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vũ khí trang bị theo đúng chế độ quy định, nâng cao hệ số kỹ thuật và hệ số sử dụng phục vụ các nhiệm vụ.

Đặc biệt, thời gian qua Bộ CHQS tỉnh đã triển khai các cơ quan, đơn vị, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị đã huy động hàng chục nghìn ngày công tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giúp đỡ Nhân dân xóa đói, giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống dịch COVID-19, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện CNH, HĐH và đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà.

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, bên cạnh những thời cơ, cũng tồn tại không ít khó khăn, thách thức. Để tiếp tục đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng, xây dựng LLVT tỉnh theo hướng chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ CHQS tỉnh cần tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả một số biện pháp cơ bản sau:

Một là, kiên định nguyên tắc xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu.

Hai là, tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xây dựng LLVT “tinh, gọn, mạnh”.

Ba là, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Bốn là, tăng cường xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tạo chuyển biến toàn diện, vững chắc về chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước.

Năm là, bảo đảm tốt các mặt công tác hậu cần- tài chính, kỹ thuật cho thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và chế độ, chính sách cho các đối tượng.

Đại tá Vũ Văn Tùng

Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh


Đại tá Vũ Văn Tùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]