(Baothanhhoa.vn) - Ngày 21-2, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 - 2019, cho ý kiến về Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Quy định các tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận các danh hiệu kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa thay thế Quyết định 488/2014/QĐ–UBND ngày 17-2-2014 của UBND tỉnh và Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018 – 2020; và một số nội dung quan trọng khác.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xây dựng cá nhân kiểu mẫu làm nền tảng để xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ chức kiểu mẫu

Ngày 21-2, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 - 2019, cho ý kiến về Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Quy định các tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận các danh hiệu kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa thay thế Quyết định 488/2014/QĐ–UBND ngày 17-2-2014 của UBND tỉnh và Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018 – 2020; và một số nội dung quan trọng khác.

Xây dựng cá nhân kiểu mẫu làm nền tảng để xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ chức kiểu mẫu

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Việt Linh

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cho ý kiến vào Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, các đại biểu đều thống nhất việc thực hiện đề án là cần thiết, nhằm sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 2 cấp hiện nay (cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã, thành phố) về một đầu mối, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19–NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; khắc phục được những hạn chế, bất cập trong hoạt động của các văn phòng thời gian qua. Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Trụ sở văn phòng đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường, có các chi nhánh trực thuộc, đặt tại 27 huyện, thị xã, thành phố. Về dự kiến biên chế và số lượng người làm việc, các ý kiến phát biểu đều thống nhất với phương án tiếp nhận lại số biên chế và lao động hợp đồng hiện có, có kế thừa, nhưng phải có sự rà soát, sàng lọc, lựa chọn cho phù hợp, xây dựng đề án vị trí việc làm làm căn cứ để bố trí biên chế và lao động hợp đồng. Có ý kiến cũng cho rằng cần sắp xếp, bố trí số cán bộ địa chính cấp xã đang dôi dư về làm tại chi nhánh văn phòng cấp huyện, bảo đảm không tăng số lượng biên chế viên chức. Về trụ sở, văn phòng làm việc, kho lưu trữ được chuyển nguyên trạng, đối với những chi nhánh chưa có thì bố trí đảm bảo cho các chi nhánh hoạt động. Về cơ chế hoạt động, đây là đơn vị sự nghiệp kinh tế tự bảo đảm một phần kinh phí chi thường xuyên, thực hiện tự chủ theo lộ trình. Năm 2019, văn phòng tự chủ kinh phí hoạt động thường xuyên 50%, ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ cho các hoạt động thường xuyên 50%.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng việc thực hiện đề án là cần thiết, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19–NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng chí đã cho ý kiến cụ thể về tổ chức bộ máy, biên chế Văn phòng Đăng ký đất đai, đồng thời lưu ý quy mô các chi nhánh phải căn cứ vào diện tích, dân số, các điều kiện đặc thù của từng huyện, thị xã, thành phố. Về biên chế, số lượng người làm việc, phải căn cứ vào biên chế được cấp có thẩm quyền giao; đối với số lao động hợp đồng phải rà soát, đánh giá, phân loại lại số hiện có, xác định rõ nguyên tắc, tiêu chí để lựa chọn được lao động hợp đồng có năng lực. Sắp xếp, bố trí một số cán bộ địa chính cấp xã đang dôi dư, đủ điều kiện vào làm việc tại các chi nhánh ở cấp huyện. Khẩn trương xây dựng đề án vị trí việc làm, đảm bảo nguyên tắc thực hiện tốt nhiệm vụ, giảm số người làm việc. Cùng với sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, có sự định hướng về sắp xếp tổ chức đảng và các đoàn thể tại các chi nhánh. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở, ngành liên quan tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn chỉnh đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét.

Theo tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến về dự thảo Quy định các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa thay thế Quyết định 488/2014/QĐ–UBND ngày 17-2-2014 của UBND tỉnh và Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018 – 2020, các tiêu chí kiểu mẫu được hoàn chỉnh theo hướng kế thừa các danh hiệu được công nhận về văn hóa, nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời điều chỉnh giảm tỷ lệ một số tiêu chí cho phù hợp với thực tế. Về trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu thôn, bản kiểu mẫu thực hiện theo quy định xét công nhận thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu để giảm hồ sơ, thủ tục công nhận danh hiệu. Bổ sung thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận danh hiệu tỉnh kiểu mẫu.

Sau khi các đại biểu tại hội nghị góp ý nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu kết luận, khẳng định việc ban hành Quy định các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa là cần thiết để thực hiện lời dạy của Bác Hồ khi về thăm Thanh Hóa lần đầu (ngày 20-2-1947). Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho Thanh Hóa sự quan tâm rất lớn, Người đã căn dặn “tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”. Vì vậy, quyết tâm xây dựng tỉnh Thanh Hóa thành một tỉnh kiểu mẫu là tâm nguyện của toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh và đáp ứng sự kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Thanh Hóa. Đồng chí đánh giá cao Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã có nhiều cố gắng xây dựng Quy định; đồng thời đã cho ý kiến cụ thể đối với từng tiêu chí, từng điều của Quy định. Đồng chí nhấn mạnh: Quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là phải lấy cá nhân, xây dựng cá nhân kiểu mẫu làm nền tảng để xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ chức kiểu mẫu. Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại hội nghị, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu để tiếp tục hoàn chỉnh Quy định trước khi ban hành.

Buổi chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số chương trình, nội dung công tác quan trọng khác.

Hồng Hạnh


Hồng Hạnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]