(Baothanhhoa.vn) - Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp trong niềm phấn khởi, tin tưởng, tự hào của các đại biểu dự đại hội và đông đảo các tầng lớp Nhân dân cả nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Vững niềm tin son sắt

Vững niềm tin son sắt

TP Thanh Hóa rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp trong niềm phấn khởi, tin tưởng, tự hào của các đại biểu dự đại hội và đông đảo các tầng lớp Nhân dân cả nước.

Thành công của đại hội cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, vận hội mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trong những ngày qua, cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong nước và kiều bào ở nước ngoài đã hướng về Đại hội XIII của Đảng với niềm tin tưởng sâu sắc và đặt rất nhiều kỳ vọng vào thành công của đại hội. Qua theo dõi các phiên làm việc, cán bộ, đảng viên, Nhân dân xứ Thanh đánh giá cao trách nhiệm của các đại biểu dự đại hội, trong đó có các đại biểu của đoàn đại biểu Thanh Hóa. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ cho các văn kiện đại hội, đồng thuận, thống nhất cao với các phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới. Các văn kiện quan trọng được đại hội thông qua là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 35 năm đổi mới, tiếp tục khẳng định tư duy, tầm nhìn chiến lược, khát vọng mãnh liệt để đưa đất nước tăng tốc, bứt phá phát triển toàn diện, mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Hoàng Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hóa) cho rằng: “Bên cạnh việc khẳng định thành tựu là cơ bản, trên tinh thần cầu thị, thẳng thắn, trách nhiệm, đại hội đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, chỉ rõ những nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan để đề ra các giải pháp khắc phục, giải quyết căn cơ những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém đã thể hiện bản lĩnh vững vàng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân, của cán bộ, đảng viên đối với sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, Nhân dân cả nước tiếp tục chung sức, đồng lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng đưa đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp, phồn vinh”.

Tại mỗi kỳ Đại hội Đảng, công tác chọn lựa nhân sự cấp cao, những người gánh vác trọng trách lớn lao của cả đất nước luôn là vấn đề được các tầng lớp Nhân dân quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng. Bởi đội ngũ lãnh đạo đủ đức, đủ tài, có tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới, sáng tạo có ý nghĩa quyết định đến vận mệnh của Đảng và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong tương lai. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 đồng chí ủy viên chính thức và 20 đồng chí ủy viên dự khuyết. Nhân dân hết sức phấn khởi vì các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đều là những người ưu tú, đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm, có trình độ, năng lực ngang tầm nhiệm vụ để gánh vác trọng trách nặng nề mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Qua theo dõi đại hội, nhà văn Lê Xuân Giang, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa, hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng chia sẻ: “Sau một ngày rưỡi làm việc về công tác nhân sự, các đại biểu dự đại hội đã nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ, danh sách nhân sự và đã sáng suốt, công tâm lựa chọn ra các đồng chí có đầy đủ tiêu chuẩn để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII vừa có sự kế thừa, bảo đảm sự ổn định, đồng thời cũng có sự đổi mới và chuyển tiếp giữa các thế hệ. Bên cạnh những người tuổi cao, có năng lực thực tiễn, uy tín và kinh nghiệm công tác, nhiều gương mặt mới, trẻ tuổi được rèn luyện, trưởng thành cũng lần đầu tiên được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Đại hội Đảng lần thứ XIII khẳng định ý chí kiên cường và quyết tâm đi lên của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045, chúng tôi kỳ vọng những người được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ cấp chiến lược sẽ là những người đại diện cho ý chí, khát vọng của Nhân dân, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Từ đó, đề ra những quyết sách chiến lược, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đưa Việt Nam tiến kịp với các nước trên thế giới”.

“Với tư cách là đảng viên 50 năm tuổi Đảng, tôi xin chúc mừng 200 đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng và đặc biệt chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư nhiệm kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng có đời sống chính trị trong sạch, liêm khiết, đủ đức, đủ tài, có uy tín rất lớn trong Đảng, xứng đáng với vị trí quan trọng, xứng tầm quốc gia và quốc tế. Trong những năm qua, với những gì đã cống hiến cho đất nước, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được người dân cả nước và bạn bè thế giới nhìn thấy rất rõ. Đúng như lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Đây là một minh chứng hùng hồn cho niềm tin của tôi và nhiều đảng viên khác vào sự lãnh đạo tuyệt vời của Tổng Bí thư” - cựu nhà giáo Lê Thị Khải, phường Quảng Tâm (TP Thanh Hóa) chia sẻ.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, có ý nghĩa quyết định với sự phát triển, hội nhập của đất nước. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thanh Hóa luôn đặt niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Đại diện cho thế hệ trẻ xứ Thanh, anh Đỗ Tiến Tới, Phó Bí thư Thành đoàn TP Thanh Hóa cho biết: “Những ngày vừa qua, tuổi trẻ chúng tôi dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt hướng về Đại hội XIII của Đảng. Cảm xúc thì có nhiều, nhưng có thể gói gọn trong bốn từ “tự hào” và “kỳ vọng”. Tự hào về Đảng quang vinh, về những thành quả mà Đảng và dân tộc đã đạt được trong 5 năm qua cũng như xuyên suốt quá trình cách mạng; kỳ vọng sau đại hội sẽ có thêm nhiều quyết sách đúng đắn để thúc đẩy hơn nữa khát vọng vươn lên của cả dân tộc. Ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng và thành công của đại hội, tuổi trẻ TP Thanh Hóa bày tỏ quyết tâm sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Chúng tôi cũng mong rằng, Đảng tiếp tục tin tưởng, giao nhiệm vụ, trao cho chúng tôi những cơ hội để đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước”.

Khát vọng thịnh vượng, hùng cường, dân giàu, nước mạnh là nguyện vọng của mỗi người dân, cũng là ý chí của Đảng và Nhà nước ta bấy lâu nay. Khát vọng ấy đã trở thành động lực, thành đích đến để toàn dân tộc cùng cố gắng thực hiện trong một tương lai không xa. Trong đó, không chỉ xác định mục tiêu phát triển đất nước trong 5-10 năm tới mà đại hội còn đưa ra tầm nhìn, định hướng đến năm 2045. Chị Phạm Thị Hoàng Hiền, Trưởng khoa âm nhạc Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết: “Lần đầu tiên trong chủ đề của đại hội và trong các dự thảo báo cáo chính trị đề cập đến khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, trong đó đặc biệt nhấn mạnh yếu tố “hạnh phúc” của Nhân dân. Đây được xem là một điểm nhấn quan trọng khi vai trò của Nhân dân và mục tiêu phục vụ Nhân dân ngày càng được thể hiện trong các văn kiện của Đảng. Cũng lần đầu tiên cụm từ “dân thụ hưởng” được đưa vào dự thảo văn kiện thành “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Việc bổ sung này thể hiện quan điểm của Đảng là tất cả mọi thành quả đều vì người dân. Đây cũng chính là mục tiêu mà Đảng luôn phấn đấu từ ngày thành lập đến nay”.

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã lan tỏa quyết tâm mới, khí thế mới, sức sống mới và niềm tin tưởng sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc Việt Nam. Với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhất định sẽ lập nên thành tựu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]