(Baothanhhoa.vn) - Nhiệm kỳ 2016-2021, ghi dấu ấn hành động quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, với tinh thần kiến tạo, vì sự phát triển của tỉnh, vì lợi ích của Nhân dân. Những vấn đề lớn có tính chiến lược, những vấn đề trọng tâm đã được tập trung chỉ đạo. Chính quyền đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, giải quyết kịp thời những vấn đề xã hội bức xúc.., tạo được ổn định tình hình, đưa kinh tế của tỉnh tăng trưởng cao, xác lập vị trí mới trên bản đồ phát triển của cả nước.

Vì sự phát triển của tỉnh, vì lợi ích của Nhân dân

Nhiệm kỳ 2016-2021, ghi dấu ấn hành động quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, với tinh thần kiến tạo, vì sự phát triển của tỉnh, vì lợi ích của Nhân dân. Những vấn đề lớn có tính chiến lược, những vấn đề trọng tâm đã được tập trung chỉ đạo. Chính quyền đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, giải quyết kịp thời những vấn đề xã hội bức xúc.., tạo được ổn định tình hình, đưa kinh tế của tỉnh tăng trưởng cao, xác lập vị trí mới trên bản đồ phát triển của cả nước.

Vì sự phát triển của tỉnh, vì lợi ích của Nhân dân

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác xem bản đồ hướng tuyến Dự án đường giao thông từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa. Ảnh: P.S

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBND tỉnh đã ban hành quy chế làm việc bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các thành viên UBND tỉnh. Phương thức chỉ đạo, điều hành được đổi mới theo hướng linh hoạt, sâu sát thực tế, dành nhiều thời gian đi cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã coi trọng việc đối thoại với doanh nghiệp, đối thoại với người dân, giải quyết kịp thời những “điểm nghẽn”, những vấn đề dư luận bức xúc.

Còn nhớ, liên quan đến việc triển khai Dự án Cảng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Cảng container Long Sơn tại xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), trong vòng hơn nửa năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã 2 lần trực tiếp đối thoại với người dân xã Hải Hà để trao đổi, tìm biện pháp tháo gỡ các vấn đề vướng mắc khi triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn xã. Sau lần đối thoại ngày 30-11-2017, có 7/8 các nội dung phản ánh, kiến nghị của người dân đã được chính quyền cơ bản giải quyết. Nhưng do người dân vẫn còn ý kiến, kiến nghị, chiều 17-6-2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức buổi tiếp xúc, đối thoại lần 2 với dân ngay tại xã Hải Hà. Chủ tịch UBND tỉnh đã lắng nghe và khẳng định với bà con là tỉnh cam kết sẽ bố trí đủ chỗ neo đậu cho tàu thuyền của bà con, những trường hợp gặp khó khăn do neo đậu xa nơi ở, tỉnh sẽ nghiên cứu có chính sách hỗ trợ phù hợp. Về các thắc mắc liên quan đến thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị chức năng thành lập tổ công tác liên ngành, để tiếp thu các kiến nghị, khiếu nại để xem xét, giải quyết. Sau buổi đối thoại, cơ bản người dân đã đồng thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đối thoại kịp thời với người dân xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc về việc xác định rõ nguyên nhân khiến cho ngao chết hàng loạt hồi cuối tháng 12-2016; đối thoại với công dân xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa, giải quyết khiếu nại của công dân về một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai... Ngay sau các buổi đối thoại, những nội dung kết luận và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã được người dân đồng tình, thống nhất. Với mục đích tạo sự gần gũi, thân thiện để doanh nghiệp, nhà đầu tư mạnh dạn, cởi mở trao đổi, kiến nghị, hiến kế, Chủ tịch UBND tỉnh cứ định kỳ hằng tháng đều tiếp doanh nghiệp 1 buổi. Thông qua các buổi tiếp, người đứng đầu UBND tỉnh đã ghi nhận, chỉ đạo hướng xử lý đối với từng kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan phối hợp xử lý. Từ đó nhiều khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đã được tháo gỡ.

Luôn coi việc nắm chắc tình hình thực tiễn, sâu sát cơ sở là một trong những căn cứ quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành, kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách phát sinh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thường xuyên có các chuyến công tác, làm việc với các địa phương, đơn vị, trực tiếp thị sát, chỉ đạo ứng phó với thiên tai, dịch bệnh như bão lũ, bệnh dịch tả lợn châu Phi, dịch bệnh COVID-19..., giải quyết các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho địa phương, người dân và doanh nghiệp. UBND tỉnh đã thường xuyên tổ chức các cuộc giao ban sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, đầu tư xây dựng cơ bản, làm việc với các ngành điện, ngân hàng, hải quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về vốn, thị trường, mặt bằng sản xuất, thủ tục hành chính... tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, UBND tỉnh đã chủ động đấu mối làm việc với các bộ, ngành trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học... để tham vấn, hoạch định chính sách, pháp luật và tháo gỡ những vướng mắc, bất cập.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã nhận diện đúng tình hình, nắm bắt kịp thời thời cơ, vận hội, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tìm ra biện pháp tháo gỡ điểm nghẽn, đồng thời kiến thiết các cơ chế, chính sách, khơi thông các nguồn lực cho phát triển.

Trong giai đoạn 2016-2020, cải cách thể chế được quan tâm, UBND tỉnh đã ban hành 677 danh mục nội dung với nhiều chương trình, đề án, các cơ chế, chính sách để chỉ đạo các ngành, địa phương tham mưu, triển khai thực hiện. Chương trình công tác hằng năm của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, giải pháp của Trung ương Đảng, Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thành những nội dung công việc và giao trách nhiệm, thời gian thực hiện cho các ngành, các cấp; đã lựa chọn những nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm, trọng điểm, kết hợp hài hòa giữa giải quyết những vấn đề chiến lược lâu dài và giải quyết những vấn đề cần thiết trước mắt.

Các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án lớn về phát triển kinh tế - xã hội đã được phát huy hiệu quả, cùng với những cơ chế, chính sách mới ban hành đã cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút thêm nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển. Các điểm nghẽn trong đầu tư công, thu hút vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách... từng bước được tháo gỡ. Với nhiều giải pháp tích cực và tinh thần hành động quyết liệt, giai đoạn 2016-2020, Thanh Hóa đã có sự đột phá về tăng trưởng kinh tế và quy mô nền kinh tế. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh 5 năm bình quân ước đạt 11,2%, gấp 1,4 lần so với tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 và cao hơn bình quân chung của cả nước. Quy mô GRDP của tỉnh năm 2020 ước đạt 126.172 tỷ đồng, gấp 1,7 lần năm 2015, đứng thứ 8 cả nước, cao nhất các tỉnh Bắc Trung bộ, GRDP bình quân đầu người ước đạt 2.510 USD, gấp 1,77 lần năm 2015. Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả tích cực. Tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản giảm xuống còn 10,8%, ngành công nghiệp - xây dựng tăng lên 48,5%, dịch vụ giảm xuống còn 32,2% và thuế sản phẩm tăng lên 8,5%. Sự phát triển của Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, các vùng kinh tế động lực của tỉnh đã tạo ra động lực phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm, đầu tư đồng bộ, hiện đại. Nông thôn mới hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ trước một năm, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được phát triển toàn diện, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tổ chức bộ máy khối hành chính, khối sự nghiệp được rà soát sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường.

Những thành tựu trong giai đoạn 2016-2020 đã tạo nền tảng vững chắc, tạo đà cho Thanh Hóa tăng tốc bứt phá. Ghi nhận những dấu ấn bứt phá và sự đóng góp của Thanh Hóa, ngày 5-8-2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, giao cho Thanh Hóa nhiệm vụ đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Trong báo cáo tổng kết của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVII, được tổ chức ngày 27-4-2021, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu nêu rõ: Bài học kinh nghiệm được UBND tỉnh rút ra đó là, tiếp tục bám sát chức năng, quyền hạn của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương, đề ra phương hướng, mục tiêu đúng đắn và giải pháp phù hợp trong từng thời kỳ để khai thác, sử dụng hiệu quả mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nguồn lực bên ngoài để tạo ra tốc độ cao và phát triển bền vững. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dự báo. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc. Quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cả về chuyên môn nghiệp vụ, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cũng nhấn mạnh, đặc biệt phải coi trọng khâu tổ chức thực hiện. Xác định mục tiêu và các giải pháp đúng là tiền đề, nhưng để đạt được mục tiêu đề ra phải thông qua tổ chức thực hiện, đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống. Thực tiễn cho thấy, chỉ với tinh thần trách nhiệm cao, hành động khẩn trương, quyết liệt, tổ chức thực hiện đồng bộ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội để cùng hướng tới mục tiêu đã xác định thì mới đạt được kết quả cao.

Hà Minh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]