(Baothanhhoa.vn) - Ngày 31 - 8, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8-2021 nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, thảo luận và quyết định các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 9-2021 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 8: Thảo luận và quyết định các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 9-2021 và một số nội dung quan trọng khác

Ngày 31 - 8, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8-2021 nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, thảo luận và quyết định các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 9-2021 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 8: Thảo luận và quyết định các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 9-2021 và một số nội dung quan trọng khác

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Trong tháng 8-2021, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục bùng phát mạnh, diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận có các ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 trong khu cách ly tập trung, đặc biệt đã xuất hiện ca dương tính trong cộng đồng, nguy cơ bùng phát và lây lan ra cộng đồng là rất lớn, đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và đời sống của Nhân dân trong tỉnh. Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, kịp thời, quyết liệt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định, một số lĩnh vực tiếp tục có bước phát triển.

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 8: Thảo luận và quyết định các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 9-2021 và một số nội dung quan trọng khác

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 8: Thảo luận và quyết định các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 9-2021 và một số nội dung quan trọng khác

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong đó nổi bật là đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép”; nhanh nhạy, linh hoạt trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nên dịch bệnh vẫn được kiểm soát. Luỹ kế trong 8 tháng năm 2021 nhiều chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở các ngành, lĩnh vực tăng mạnh so với cùng kỳ như: Chỉ số sản xuất công nghiệp (tăng 15,5%), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ (tăng 11,1%), giá trị xuất khẩu (tăng 36,6%), doanh thu vận tải (tăng 15,1%), thu ngân sách nhà nước (tăng 15%), doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 12%)... Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển.

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 8: Thảo luận và quyết định các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 9-2021 và một số nội dung quan trọng khác

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021.

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 8: Thảo luận và quyết định các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 9-2021 và một số nội dung quan trọng khác

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu tại phiên họp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Doanh thu dịch vụ lưu trú giảm 81,5% so với cùng kỳ; vận tải hành khách giảm 54,8%; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giải thể trong 8 tháng tăng 45,6%; tỷ lệ giải phóng mặt bằng đạt thấp so với kế hoạch (đạt 26,1%)…

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 8: Thảo luận và quyết định các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 9-2021 và một số nội dung quan trọng khác

Giám đốc Sở Công thương Phạm Bá Oai phát biểu tại phiên họp.

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 8: Thảo luận và quyết định các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 9-2021 và một số nội dung quan trọng khác

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại phiên họp.

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 8: Thảo luận và quyết định các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 9-2021 và một số nội dung quan trọng khác

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh đã tác động mạnh đến phát triển kinh tế - xã hội. Trước diễn biến của dịch, tỉnh Thanh Hoá đã chuyển trạng thái từ phòng dịch sang chống dịch. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Thanh Hoá vẫn đạt được nhiều kết quả khả quan trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện “mục tiêu kép”.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân tích và chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần sớm được khắc phục trong thời gian tới liên quan đến công tác cải cách hành chính; công tác tham mưu của một số sở, ngành; về tinh thần, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của một bộ phận cán bộ công chức…

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 8: Thảo luận và quyết định các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 9-2021 và một số nội dung quan trọng khác

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra trong báo cáo, đồng thời nhấn mạnh: Trong tháng 9 và những tháng cuối năm 2021 dự báo tình hình sẽ rất khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, vì vậy các cấp, các ngành, các địa phương phải thống nhất quan điểm chỉ đạo, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch mới phù hợp với diễn biến của dịch bệnh và sát với thực tiễn địa phương. Trong đó ưu tiên số một là tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi và duy trì đà phát triển kinh tế - xã hội; tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phải xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương và của toàn dân, với quyết tâm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết.

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 8: Thảo luận và quyết định các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 9-2021 và một số nội dung quan trọng khác

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành căn cứ năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế trong công tác tham mưu, trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và điều phối lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Giao Sở Tài chính tham mưu sử dụng hợp lý và ưu tiên nguồn ngân sách phục vụ cho nhiệm vụ phòng, chống dịch. Ngành y tế phối hợp với đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác tiêm vắc - xin phòng COVID-19 cho người dân.

Đề nghị các sở, ngành, đơn vị thực hiện nghiêm và tổ chức thường xuyên việc test nhanh SARS-CoV-2 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, công tác xét nghiệm tầm soát được triển khai sớm, đồng bộ, thường xuyên và có quy mô sẽ góp phần quan trọng vào mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh. Đồng chí cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời nắm bắt diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phương án, giải pháp phù hợp cho các hoạt động giáo dục trong năm học mới 2021-2022. Quan điểm chỉ đạo chung của tỉnh là phải an toàn mới tổ chức dạy và học tập trung.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, các địa phương quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống lụt bão; chủ động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả khi có tình huống thiên tai xảy ra; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những dự án lớn, dự án trọng điểm.

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 8: Thảo luận và quyết định các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 9-2021 và một số nội dung quan trọng khác

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đỗ Hữu Quyết trình bày báo cáo tóm tắt Đề án “Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và hỗ trợ hoạt động trong Khu công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2025”.

Phiên họp cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo “Chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 – 2025”; Đề án “Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và hỗ trợ hoạt động trong Khu Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025”; Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]