(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26-11, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11-2021 nghe báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11-2021: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Ngày 26-11, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11-2021 nghe báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11-2021: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tham dự phiên họp có Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tại phiên họp nêu rõ: Năm 2021 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, song với sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, từ sớm, từ xa, có trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội của Thanh Hóa tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; có 20/25 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND tỉnh quyết nghị đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11-2021: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Các đại biểu tham dự phiên họp.

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11-2021: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Trong đó, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện quyết liệt, linh hoạt và sáng tạo. Ngay sau khi có các ca F0 trong cộng đồng, các cấp, ngành đã thực hiện truy xét, xét nghiệm, nhanh chóng bóc tách F0; thực hiện giãn cách, cách ly, phong tòa phù hợp với từng địa bàn dân cư dựa trên mức độ nguy cơ lây lan dịch bệnh.

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11-2021: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Đặc biệt, sau khi Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11-10-2021 của Chính phủ được ban hành, tỉnh Thanh Hóa đã cụ thể hóa bằng Quyết định số 4399/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có COVID-19” sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19”, vừa bảo đảm theo quy định của Trung ương, vừa phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11-2021: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải phát biểu tại phiên họp.

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép”, nên tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn được kiểm soát, không để bùng phát, lây lan ra diện rộng, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 của tỉnh ước đạt từ 8,6% - 9%, trong nhóm các tỉnh, thành phố có mức tăng cao của cả nước.

Sản xuất nông, lâm, thuỷ sản tiếp tục có bước phát triển, giữ vai trò quan trọng cho sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội; chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện. Hoạt động sản xuất công nghiệp cơ bản thích ứng an toàn, linh hoạt với diễn biến dịch COVID-19; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2021 tăng 16,93%; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 11,7%, doanh thu vận tải tăng 14,6%.

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11-2021: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Giám đốc Sở Công thương Phạm Bá Oai phát biểu tại phiên họp.

Thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả cao và vượt so với dự toán. Năm 2021, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 32.420 tỷ đồng, bằng 122% dự toán năm, tăng 3% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu vượt 33,5% kế hoạch và tăng 42,7%; thành lập mới doanh nghiệp vượt 12% kế hoạch, đứng thứ 5 cả nước. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 137.630 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đã thu hút được 87 dự án đầu tư trực tiếp (8 dự án FDI) với tổng số vốn đầu tư đăng ký 23.878 tỷ đồng và 112,7 triệu USD.

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11-2021: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông Cao Văn Cường phát biểu tại phiên họp.

Cùng với đó, chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các cấp, ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững tạo điều kiện cho kinh tế phát triển. Đặc biệt, trong năm tỉnh đã được Quốc hội ban hành Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11-2021: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại phiên họp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 của Thanh Hóa vẫn còn những hạn chế, gặp khó khăn trên một số lĩnh vực. Đơn cử như trong phòng, chống dịch COVID-19, một bộ phận tổ chức, doanh nghiệp, người dân thực hiện chưa nghiêm túc, còn chủ quan trong phòng, chống dịch; công tác quản lý người cách ly, nhất là cách ly tại gia đình ở một số nơi chưa bảo đảm quy định; công tác theo dõi, giám sát, quản lý công dân từ các tỉnh, thành phố có dịch về địa phương còn biểu hiện lơi lỏng…

Về phát triển các ngành kinh tế, sức tiêu thụ nội địa và giá cả nhiều mặt hàng nông sản giảm mạnh; một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu không đạt kế hoạch. Tiến độ triển khai thực hiện một số dự án đầu tư trực tiếp, nhất là các dự án sản xuất công nghiệp, dự án trọng điểm còn chậm; việc lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép vẫn diễn ra ở một số địa phương…

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11-2021: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại phiên họp.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu thống nhất cao kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong năm 2021 nêu ra trong báo cáo. Đồng thời, phân tích những tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Trong đó tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá những vấn đề liên quan đến thu ngân sách Nhà nước; nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, xây dựng sản phẩm OCOP; vấn đề lập quy hoạch vùng huyện; công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới…

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao trách nhiệm, tinh thần tham gia đóng góp ý kiến của các đại biểu tại phiên họp, đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu tối đa các ý kiến để hoàn thiện báo cáo.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong năm 2021 tuy gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến mọi mặt đời sống xã hội, song, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, kịp thời, quyết liệt, sáng tạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt kết quả khá toàn diện, tích cực trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, nhiều tồn tại, hạn chế chưa được giải quyết, khắc phục trong thời gian dài đã được quan tâm, tháo gỡ có hiệu quả; công tác chỉ đạo lập và duyệt các quy hoạch được tổ chức bài bản; việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 1-7-2021 của Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 bảo đảm nhanh, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm cấp tỉnh được thực hiện tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo đảm tiến độ dự án; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại được quan tâm, tạo sự đồng thuận xã hội cao. UBND tỉnh đã thực hiện hiệu quả việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền giải quyết, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, qua đó tạo thuận lợi và nâng cao tinh thần, trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11-2021: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân tích và chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần sớm được khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt là những hạn chế liên quan đến công tác phối hợp giữa một số huyện, ngành có lúc, có nơi chưa tốt, chưa chặt chẽ; vấn đề cải cách hành chính, công tác xây dựng, quản lý đất đai.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thống nhất với kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022 đó là: Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, giảm thiểu tối đa tác động từ dịch COVID-19.

Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó tập trung vào 3 trong tâm, đó là thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và hỗ trợ người lao động. Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với hình thành chuỗi giá trị dựa vào ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất phương án chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 11,5% trở lên, đồng thời nhấn mạnh: Trong năm 2022, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phải được triển khai song hành với chiến lược phòng, chống dịch COVID-19. Các ngành, địa phương phải lựa chọn, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, mang tính đột phát để triển khai thực hiện. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn bày tỏ mong muốn các Ủy viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát huy nền tảng đã được tạo dựng từ những kết quả nổi bật trong năm 2021 để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2022.

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11-2021: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Phiên họp cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thanh Hóa năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2021; Báo cáo dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn - thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; Báo cáo phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2021 và kế hoạch giao biên chế năm 2022; Tờ trình danh mục dự án phải thu hồi đất và danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh năm 2022; Tờ trình về việc đổi tên, sáp nhập để thành lập thôn tại các xã thuộc huyện Cẩm Thủy và huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cơ bản thống nhất nội dung các báo cáo, kế hoạch, tờ trình.

Đối với kế hoạch giao biên chế năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giữ nguyên số giao biên chế cho các sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện năm 2022 như năm 2021. Riêng về biên chế sự nghiệp, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ phối hợp rà soát lại biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở các cấp học, trên cơ sở đó tham mưu, xây dựng kế hoạch giao biên chế phù hợp, sát yêu cầu thực tiễn.

Ngày mai (27-11), phiên họp tiếp tục diễn ra với nhiều nội dung quan trọng khác.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]