(Baothanhhoa.vn) - Cách đây tròn 95 năm, ngày 21-6-1925, tờ báo Thanh Niên - cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đã xuất bản số đầu tiên, mở đầu trang sử truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam. Kể từ đó đến nay, báo chí cách mạng luôn đồng hành cùng sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng và Nhà nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tự hào 95 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam

Cách đây tròn 95 năm, ngày 21-6-1925, tờ báo Thanh Niên - cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đã xuất bản số đầu tiên, mở đầu trang sử truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam. Kể từ đó đến nay, báo chí cách mạng luôn đồng hành cùng sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng và Nhà nước.

Tự hào 95 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam

Ảnh minh họa.

Trong các cuộc kháng chiến kiến quốc, báo chí cách mạng luôn giương cao ngọn cờ cách mạng, phản ánh ý chí, khát vọng và sự quyết tâm của Nhân dân đấu tranh vì độc lập, tự do và sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đánh thắng quân xâm lược, thu giang sơn về một mối, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, báo chí đã tích cực tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin, cổ vũ các phong trào hành động cách mạng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, khẳng định thành quả của công cuộc đổi mới; tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; góp phần thắt chặt tình hữu nghị, sự hợp tác nhiều mặt của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Cùng với báo chí cả nước, lực lượng báo chí trên quê hương Thanh Hóa anh hùng cũng ngày càng trưởng thành. Kế tục truyền thống cách mạng vẻ vang của các tờ báo tiền thân của Đảng bộ tỉnh, như Tiến lên, Hồn Lao động, Tia sáng, Tự Do, Đuổi Giặc nước, Tấc đất, Chống giặc... Báo Thanh Hóa luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh và đất nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, luôn khẳng định vị thế và vai trò là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa.

Lớp lớp các thế hệ làm báo Thanh Hóa bằng cái tâm trong sáng, ngòi bút dấn thân, trách nhiệm nghề nghiệp, đã tắm mình vào thực tiễn để tuyên truyền, định hướng cả về tư tưởng và hành động. Các ấn phẩm của báo phản ánh kịp thời, chính xác mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân... Từ đó đã tác động tích cực tới nhận thức tư tưởng và hành động của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và công cuộc đổi mới.

Đất nước, quê hương đang đứng trước thời cơ và vận hội mới. Tự hào 95 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo hôm nay hãy tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đề cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, chủ động sáng tạo trong hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí; không ngừng đổi mới cả về nội dung và hình thức tờ báo, thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, bảo đảm tính định hướng dư luận xã hội; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, các tiêu cực trong đời sống xã hội..., góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, hùng cường.

Thanh Hóa


Thanh Hóa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]