(Baothanhhoa.vn) - Chiều 19-7, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đã tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Chiều 19-7, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đã tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Trần Văn Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP cấp tỉnh.

Triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Các đại biểu dự hội nghị.

Ngày 1-7-2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Nghị quyết này quyết nghị thực hiện 12 chính sách hỗ trợ gồm: Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động; hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động; hỗ trợ bổ sung và trẻ em; hỗ trợ tiền ăn với người điều trị COVID-19 (F0) từ 27-4 đến 31-12-2021; hỗ trợ 1 lần với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, hoạ sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 1-5-2021 đến hết 31-12-2021; chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh; chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất và chính sách đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác.

Triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Đại diện lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình bày Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Để kịp thời đưa chính sách vào cuộc sống, ngày 7-7-2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định việc thực hiện một số chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. Quyết định này quy định cụ thể đối tượng, điều kiện, hồ sơ, quy trình, thủ tục thực hiện hỗ trợ các chính sách trên.

Bám sát nội dung Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng như Công văn số 313-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá, UBND tỉnh Thanh Hoá đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg với nhiều nội dung quan trọng và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị chức năng chủ trì thực hiện 12 chính sách hỗ trợ mà Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ đưa ra.

Ví như Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội cấp huyện chủ trì thực hiện nội dung chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị có liên quan chủ trì thực hiện nội dung chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện nội dung hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật; hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch…

Triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Toàn cảnh hội nghị.

Qua nghiên cứu dự thảo, cũng như trên cơ sở góp ý của các đại biểu, phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP Đỗ Minh Tuấn cơ bản thống nhất với nhóm đối tượng và nội dung hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được đưa ra trong dự thảo kế hoạch; đồng thời phân tích và cho ý kiến vào việc phân công nhiệm vụ đối với từng đơn vị, ngành chức năng trong thực thi nội dung của các chính sách theo yêu cầu Nghị quyết số 68/NQ-CP. Trên cơ sở ý kiến góp ý tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện kế hoạch trình ký ban hành trong ngày 20-7 để triển khai thực hiện sớm, kịp thời, hiệu quả.

Triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phải đảm bảo nguyên tắc hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực để thực hiện; mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ; phải phát huy tính chủ động của các cấp, các ngành, địa phương, căn cứ vào điều kiện cụ thể để linh hoạt triển khai, bảo đảm mục tiêu, nguyên tắc và kịp thời các chính sách hỗ trợ.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Việc khẩn trương ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, bảo đảm đời sống và an toàn cho người lao động.

Triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu khi kế hoạch được ban hành, các sở, ngành, các địa phương phải chủ động tổ chức thực hiện ngay với quyết tâm và nỗ lực cao nhất để chính sách kịp thời đến với người lao động và người sử dụng lao động; đồng thời quan tâm làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]