(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26- 5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Khóa XII) và Nghị quyết số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 26- 5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Khóa XII) và Nghị quyết số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Toàn cảnh hội nghị tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể và cơ quan cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá XII) và Nghị quyết số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong Đảng bộ, từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt thành phố Sầm Sơn dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Sầm Sơn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm; gương mẫu tiếp thu các nội dung báo cáo viên trình bày; nghiên cứu kỹ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo và kế hoạch hành động thực hiện, tạo sự thống nhất cáo về nhận thức để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả ở địa phương, đơn vị mình.

Triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã quán triệt, triển khai Nghị quyết số 55 ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quán triệt, triển khai Kết luận số 70 ngày 9-3-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; quán triệt, triển khai Chỉ thị số 42 ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 69 ngày 24-2-2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; quán triệt, triển khai Chỉ thị số 41 ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ quán triệt, triển khai Chỉ thị số 43 ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; quán triệt, triển khai Chỉ thị số 44 ngày 16-4-2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; quán triệt, triển khai Thông báo kết luận số 173 ngày 6-4-2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khoá VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng và triển khai Kế hoạch hành động cảu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ quán triệt, triển khai Nghị quyết số 51 ngày 5-9-2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; quán triệt, triển khai Nghị quyết số 16 ngày 15-4-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao các đại biểu từ tỉnh đến cơ sở đã học tập nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đề ra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn yêu cầu ngay sau hội nghị, các các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc học tập, quán triệt các nội dung theo tinh thần thiết thực, hiệu quả, khắc phục triệt để tính hình thức, làm lướt. Khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động của cấp mình và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội.

Triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt thị xã Bỉm Sơn dự hội nghị tại điểm cầu Thị ủy Bỉm Sơn.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần xác định việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành phải đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương và của tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Tập trung nghiên cứu kỹ yêu cầu, nhận thức đầy đủ, sâu sắc các nội dung nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp gắn với phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị. Song song với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh một cách thiết thực, phù hợp, theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc phổ biến, quán triệt, học tập và xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện của cấp dưới.

Triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt huyện Hà Trung dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Hà Trung.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn yêu cầu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể và cơ quan cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm tập trung chỉ đạo cấp dưới thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, thiết thực và đưa ngay các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]