(Baothanhhoa.vn) - Để phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng hiệu quả, từ đầu năm 2018 đến nay UBND TP Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thành phố.

Tin liên quan

Đọc nhiều

TP Thanh Hóa triển khai các giải pháp phòng chống tham nhũng

Để phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng hiệu quả, từ đầu năm 2018 đến nay UBND TP Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thành phố.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm. Công tác thanh tra, kiểm tra PCTN có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực như quản lý sử dụng ngân sách và các khoản thu đóng góp của nhân dân, quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, việc giao đất, thu tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Bên cạnh đó các vụ việc do cấp trên chuyển về được xem xét, giải quyết xử lý kịp thời, các kết luận thanh tra được xử lý kiên quyết cả về kinh tế và hành chính, các vụ việc nhân dân phản ánh đều được chỉ đạo thanh tra, kiểm tra kịp thời, khách quan, minh bạch, sau khi có kết luận thanh tra được dư luận và nhân dân đồng tình ủng hộ. Qua công tác thanh tra đã chấn chỉnh công tác thu, chi, khắc phục, xử lý các thiếu sót, vi phạm nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước. UBND thành phố đã ban hành nhiều công văn, chỉ đạo tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ; quán triệt, phê bình việc thực hiện nội quy, quy chế hội họp, thời gian, giờ giấc làm việc và thái độ, cung cách ứng xử của cán bộ, công chức với tổ chức và công dân.

Qua kiểm tra công tác quản lý Nhà nước và các hoạt động của các phòng, ban, đơn vị, phường, xã thuộc UBND thành phố cho thấy cơ bản được công khai, minh bạch theo đúng quy định, nhất là đối với các hoạt động thu – chi tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm công, đấu thầu, đấu giá trên địa bàn thành phố. Việc phân cấp, phân quyền, khoán định mức; thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản, phương tiện Nhà nước và công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị tiếp tục được đẩy mạnh. Tuy vậy, qua thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc quản lý, sử dụng ngân sách tại 2 đơn vị đã phát hiện 2 trường hợp chi sai định mức, tiêu chuẩn, đã thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền chi sai. Đồng thời qua thanh tra đã phát hiện, kiểm điểm trách nhiệm đối với 16 cá nhân có sai phạm trong thực thi công vụ.

Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã công nhận hơn 210 m2 đất ở, bồi thường bổ sung hơn 748 m2 đất vườn cho công dân. Đôn đốc trả lại 156,9 triệu đồng cho phụ huynh học sinh tiền thu trái tuyến tại Trường Tiểu học Điện Biên 2; dừng thu và trả lại tiền vệ sinh cho học sinh tại Trường THCS Quảng Cát; kiến nghị hủy 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 306,9 m2. Những tập thể, cá nhân liên quan tới các sai phạm đã bị xử lý kỷ luật thích đáng.

Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, thành phố đã triển khai chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức; tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản; thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập theo quy định.

Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy định cụ thể chế độ, định mức thanh toán hội nghị, công tác phí, kinh phí đào tạo, sử dụng tài sản công... Qua thẩm định dự toán 17 dự án đầu tư xây dựng cơ bản do UBND thành phố làm chủ đầu tư, đã cắt giảm hơn 13 tỷ đồng (bằng 16% giá trị đầu tư trình duyệt), qua thẩm định phê duyệt quyết toán với tổng mức trình phê duyệt đối với 37 dự án đã cắt giảm 2,792 tỷ đồng (bằng 3,76% giá trị đầu tư trình duyệt).

Thực hiện cải cách hành chính, đã công khai, minh bạch quy trình, thủ tục, thu phí, lệ phí thuộc các lĩnh vực tại Trung tâm Hành chính công thành phố và bộ phận một cửa liên thông tại các phường, xã. Thường xuyên rà soát thủ tục hành chính nhằm phát hiện những điểm bất cập, chưa phù hợp để bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi bổ sung. Đã thực hiện rà soát 231 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp thành phố, 43 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp phường, xã mà UBND thành phố là cơ quan phối hợp giải quyết. Thống nhất giảm thời hạn giải quyết đối với 187/237 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, bình quân giảm 35,2% so với quy định. Giảm thời hạn giải quyết đối với 43 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội thuộc thẩm quyền cấp xã mà UBND thành phố là cơ quan phối hợp giải quyết, bình quân giảm 36,4% so với quy định, đề nghị bãi bỏ 9 thủ tục thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết của phòng nội vụ.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong những tháng cuối năm 2018 UBND TP Thanh Hóa tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp về điều hành ngân sách Nhà nước; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý thu, chống thất thu, chống chuyển giá. Thường xuyên rà soát quản lý chặt chẽ các khoản chi đã được phê duyệt. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, công khai, hiệu quả. Tăng cường thanh tra công vụ, kiểm tra giải quyết thủ tục hành chính. Chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, đối thoại để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của HĐND, MTTQ các cấp, của nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng đối với các hoạt động của các cơ quan Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức. Minh bạch, công khai trong quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, chi tiêu ngân sách, các khoản đóng góp của nhân dân và công tác cán bộ theo quy định. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý tin báo tố giác tội phạm tham nhũng, xử lý các vụ việc tham nhũng nghiêm minh, đúng pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTN.


Hà Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]