(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10-10, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức lễ tôn vinh “Công nhân giỏi xứ Thanh”, “Công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xứ Thanh” năm 2021.

Tôn vinh “Công nhân giỏi xứ Thanh”, “Công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xứ Thanh” năm 2021

Sáng 10-10, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức lễ tôn vinh “Công nhân giỏi xứ Thanh”, “Công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xứ Thanh” năm 2021.

Tôn vinh “Công nhân giỏi xứ Thanh”, “Công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xứ Thanh” năm 2021

Các đại biểu dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Tôn vinh “Công nhân giỏi xứ Thanh”, “Công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xứ Thanh” năm 2021

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Võ Mạnh Sơn phát biểu khai mạc buổi lễ.

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn Thanh Hóa, LĐLĐ tỉnh đã phát động phong trào thi đua “CNVCLĐ chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021-2030”. PTTĐ được triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn ở mỗi cấp công đoàn, từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Tôn vinh “Công nhân giỏi xứ Thanh”, “Công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xứ Thanh” năm 2021

Chương trình văn nghệ tại buổi lễ.

Kết quả, đã có 100% công đoàn ngành, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua và đăng ký các danh hiệu thi đua, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất và công tác của đoàn viên, CNVCLĐ.

Qua đó đã khơi dậy được tiềm năng, trí tuệ của CNVCLĐ trong các ngành, nghề, các lĩnh vực, qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương lao động cần cù sáng tạo. Nhiều sáng kiến cải tiến, giải pháp hữu ích, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, công trình sản phẩm, ý tưởng sáng tạo của cán bộ, CNVCLĐ được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực tại các cơ quan, đơn vị, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, đổi mới công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác, sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, Thanh Hóa có 30.257 sáng kiến của đoàn viên, CNVCLĐ được ghi nhận, là đơn vị đứng thứ hai toàn quốc.

Tôn vinh “Công nhân giỏi xứ Thanh”, “Công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xứ Thanh” năm 2021

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí: Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã biểu dương những kết quả mà các cấp công đoàn, CNVCLĐ trong tỉnh đã đạt được thời gian qua; chúc mừng các điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh tại buổi lễ.

Các đồng chí đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh cần hướng mạnh các hoạt động, phong trào thi đua vào thực hiện “mục tiêu kép”, với những việc làm cụ thể thiết thực, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội. Thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp và công nhân lao động; tuyên truyền, vận động công nhân, lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương hỗ trợ công nhân, lao động làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về địa phương sớm có việc làm và ổn định cuộc sống.

Đối với công đoàn và đoàn viên khối hành chính - sự nghiệp, cần đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng tham mưu, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, xây dựng văn hóa công sở; thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu về đạo đức, lối sống.

Tôn vinh “Công nhân giỏi xứ Thanh”, “Công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xứ Thanh” năm 2021

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Các cấp công đoàn trong tỉnh cần sớm tiến hành đánh giá việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua đã đề ra, nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện, để các phong trào thực sự thiết thực, hiệu quả. Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, để ngày càng có nhiều gương người tốt, việc tốt trong đoàn viên, CNVCLĐ.

Cùng với tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cấp công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để phù hợp với nhiệm vụ công tác công đoàn trong tình hình mới. Quan tâm giáo dục, nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ.

Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở, nhất là tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp. Thường xuyên nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và chủ động tham gia giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp giữa công nhân, lao động với chủ doanh nghiệp, không để xảy ra đình công, lãn công; xây dựng mối quan hệ hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tôn vinh “Công nhân giỏi xứ Thanh”, “Công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xứ Thanh” năm 2021

Các đồng chí: Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu “Công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xứ Thanh” năm 2021.

Tôn vinh “Công nhân giỏi xứ Thanh”, “Công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xứ Thanh” năm 2021

Các đồng chí: Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu “Công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xứ Thanh” năm 2021.

Tôn vinh “Công nhân giỏi xứ Thanh”, “Công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xứ Thanh” năm 2021

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh trao thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi xứ Thanh” năm 2021.

Tại buổi lễ, các đồng chí: Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 51 cá nhân đạt danh hiệu “Công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xứ Thanh”; 24 cá nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi xứ Thanh” năm 2021.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]