(Baothanhhoa.vn) - Sáng 28-12, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 12 (khóa XIII), tổng kết công tác mặt trận năm 2018, chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019; tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị và triển khai một số nội dung quan trọng khác.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp

Sáng 28-12, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 12 (khóa XIII), tổng kết công tác mặt trận năm 2018, chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019; tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị và triển khai một số nội dung quan trọng khác.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đại diện lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ trì hội nghị.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2018, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, MTTQ các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phối hợp với HĐND, UBND tỉnh trong việc thực hiện thể chế liên quan đến hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tiếp tục được tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì tiếp tục được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và đạt được kết quả tốt.

MTTQ các cấp đã vận động xây dựng quỹ vì người nghèo đạt trên 34,8 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa được 928 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ các hộ nghèo phát triển sản xuất, tặng học bổng cho học sinh nghèo. Đối với công tác cứu trợ, MTTQ các cấp đã tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị lũ lụt với tổng kinh phí hơn 32 tỷ đồng và các nhu yếu phẩm khác. Từ nguồn hỗ trợ này đã hỗ trợ làm mới 315 nhà, trao số tiền 11 tỷ đồng cho các huyện bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân đã có sự chuyển biến về chất, đi vào chiều sâu. Trong 5 năm, MTTQ các cấp đã tổ chức giám sát độc lập 4.293 cuộc; phản biện xã hội đối với 998 dự thảo các văn bản của cấp ủy, các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách của chính quyền các cấp. Tổ chức thành công đại hội điểm MTTQ cấp xã, chuẩn bị tốt các điều kiện tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Năm 2019, MTTQ các cấp tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền thông báo khái quát về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của tỉnh.

Hội nghị cũng được nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền thông báo khái quát về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả công tác mặt trận và biểu dương những cán bộ làm công tác mặt trận đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong thời gian qua; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác mặt trận.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 2015 – 2020, vì vậy, mặt trận và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp; bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương để tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với những cách làm mới hiệu quả hơn, thiết thực hơn nhằm huy động các nguồn lực to lớn trong xã hội, sức phấn đấu của mỗi người dân, cùng với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt việc tiếp nhận các kiến nghị của nhân dân để phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; giám sát chặt chẽ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nắm vững tư tưởng, tình hình đời sống, sản xuất của nhân dân để tham mưu cho cấp ủy đảng chỉ đạo và chủ động phối hợp với các ngành chức năng giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân, những vấn đề phát sinh ở cơ sở; xây dựng, củng cố MTTQ các cấp vững mạnh, thống nhất vai trò của các tổ chức thành viên thành khối liên minh chính trị vững chắc, tạo nên sức mạnh tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, tặng hoa các vị thôi làm Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2014-2019...

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hiệp thương, thống nhất để 5 vị thôi làm Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019; bổ sung 4 vị; lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp

... và chúc mừng các vị được bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Văn Bảy, Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ tỉnh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban MTTQ tỉnh tặng cờ cho 5 đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2018; trao bằng khen cho 79 tập thể và 43 cá nhân thuộc hệ thống mặt trận các cấp tỉnh Thanh Hóa; tặng bằng khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW về ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Bộ Chính trị giai đoạn 2013 – 2018.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhâ có thành tích trong công tác từ năm 2013 – 2017 góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc...

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp

Tặng cờ của Ủy ban MTTQ tỉnh cho 5 đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2018.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]