(Baothanhhoa.vn) - Sau khi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được ban hành, huyện Ngọc Lặc đã quan tâm, chủ động thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực. Với việc triển khai quyết liệt, thực chất, huyện đã kiểm soát chặt chẽ nguồn ngân sách Nhà nước và tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng, qua đó góp phần tăng cường nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Sau khi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được ban hành, huyện Ngọc Lặc đã quan tâm, chủ động thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực. Với việc triển khai quyết liệt, thực chất, huyện đã kiểm soát chặt chẽ nguồn ngân sách Nhà nước và tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng, qua đó góp phần tăng cường nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tại huyện Ngọc Lặc.

Theo đánh giá của UBND huyện Ngọc Lặc, để việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt hiệu quả, chất lượng, huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn cụ thể hóa kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cập nhật kịp thời các văn bản hướng dẫn liên quan về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Quán triệt, chỉ đạo thực hiện đúng quy định của pháp luật và coi công tác này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời định kỳ báo cáo kết quả thực hiện hằng quý về HĐND, UBND huyện để tổng hợp, giám sát.

Theo báo cáo của UBND huyện, trong giai đoạn 2016-2021, huyện đã triển khai thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản Nhà nước, tài nguyên đất đai và quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động. Công tác sắp xếp, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy hành chính Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập được các huyện kiện toàn, sắp xếp theo quy định. Huyện cũng luôn chủ động, tích cực trong việc thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định; đẩy mạnh khoán chi hành chính, hạn chế các cuộc họp không cần thiết, giảm tối đa việc tổ chức các lễ nghi sử dụng ngân sách Nhà nước.

Đặc biệt, trong các năm 2020-2021, trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, nguồn thu ngân sách Nhà nước bị giảm mạnh, huyện đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm để bổ sung nguồn lực chi cho phòng, chống dịch bệnh. Giai đoạn 2016-2021, toàn huyện đã tiết kiệm được gần 36 tỷ đồng từ việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác thẩm định phê duyệt dự toán; thẩm tra, phê duyệt quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn huyện. Số tiền tiết kiệm được huyện tiếp tục tái đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi khác tại các địa phương như: xây dựng nhà văn hóa thôn, lớp học, khu vui chơi cho trẻ em... nhằm phục vụ tốt hơn đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Mặt khác, nhằm kịp thời phát hiện, chỉnh đốn và tháo gỡ khó khăn, xử lý sai phạm, nhất là trong các lĩnh vực “nhạy cảm” như quản lý ngân sách Nhà nước, tài sản Nhà nước, xây dựng cơ bản... huyện cũng thường xuyên tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, xử lý vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, từ năm 2016-2020, huyện Ngọc Lặc đã kịp thời phát hiện một số đơn vị, địa phương chi sai ngân sách Nhà nước gần 1 tỷ đồng và buộc phải thu hồi, nộp lại ngân sách; xử lý 2 vụ vi phạm trong quản lý, sử dụng đất với số tiền xử phạt 16 triệu đồng.

Đánh giá tại buổi giám sát chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 của Đoàn ĐBQH tỉnh tại huyện Ngọc Lặc, đồng chí Mai Văn Hải, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận: Việc thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện Ngọc Lặc được thực hiện rất trách nhiệm. Trong giai đoạn này, huyện đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là đã ban hành các văn bản, nghị quyết về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác tuyên truyền, phổ biến về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cán bộ, công chức, viên chức đã được huyện thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc tổ chức học tập chuyên đề, hội nghị, tập huấn, giao ban...

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả nổi bật đạt được, tại buổi làm việc với Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Bùi Huy Toàn, Chủ tịch UBND huyện cũng thẳng thắn thừa nhận quá trình triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác tuyên truyền thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có lúc, có nơi còn hạn chế; công tác kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa thường xuyên; công tác báo cáo định kỳ tại một số đơn vị còn chậm so với thời gian quy định, chất lượng, nội dung báo cáo ở một số nơi chưa cao; nhận thức, ý thức của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa thực sự sâu sắc trong việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng trong thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thời gian tới, ngoài việc khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, UBND huyện tiếp tục đề ra một số giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân về thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiên quyết xử lý các cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định của tỉnh đã ban hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về các lĩnh vực; thực hiện đồng bộ các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với phòng, chống tham nhũng; quán triệt các chủ đầu tư, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và khai thác hợp lý nguồn lực từ tài sản công; thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Bài và ảnh: Lê Phượng


Bài và ảnh: Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]