(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5-11, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2016-2020”.

Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng Dân quân tự vệ

Ngày 5-11, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2016-2020”.

Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng Dân quân tự vệ

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng Dân quân tự vệ, giai đoạn 2016-2020”.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Lê Tất Thắng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu IV; Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu IV; lãnh đạo các ban sở ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng Dân quân tự vệ

Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện Đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh, giai đoạn 2016-2020”, các cấp, các ngành và các địa phương đã tích cực chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết, quyết định, Đề án của UBND tỉnh về công tác Dân quân tự vệ.

Các địa phương đã triển khai tổ chức thực hiện Đề án cơ bản đồng bộ, thống nhất sát tình hình thực tế địa phương. Các cấp đã phát huy tốt vai trò tham mưu của cơ quan quân sự tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác DQTV ở cơ quan, đơn mình, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng Dân quân tự vệ

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

Với phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, lực lương DQTV toàn tỉnh được xây dựng có số lượng hợp lý, quy mô, tổ chức biên chế tinh gọn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương và khả năng bảo đảm chế độ chính sách của địa phương theo quy định của pháp luật về DQTV.

Lực lượng DQTV được tổ chức, quản lý chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở, được trang bị cơ bản đầy đủ vũ khí, cơ sở vật chất đảm bảo cho nhiệm vụ huấn luyện.

Đã hoàn thành việc thành lập và đưa vào hoạt động 2 Tiểu đội Dân quân Thường trực của xã Yên Khương, huyện Lang Chánh và xã Hiền Kiện, Huyện Quan Hóa (toàn tỉnh hiện nay có 5 tiểu đội Dân quân thường trực ở 5 huyện biên giới).

Các trung đội dân quân biển đã phối hợp với bộ đội biên phòng, hải quân, cảnh sát biển và các lực lượng khác giữ gìn chủ quyền, an ninh biển, nắm tình hình các hoạt động động của tàu, thuyền nước ngoài xâm phạm lãnh hải...

Nhìn chung, qua 5 năm thực hiện Đề án đã đem lại hiệu quả thiết thực, làm chuyển biến rõ nét về nhận thức cho đội ngũ cán và lực lượng DQTV, công tác huấn luyện DQTV đã đi vào chiều sâu, chất lượng hoạt động có nhiều tiến bộ thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền. DQTV đã tích cực tham gia cùng các lực lượng xử lý có hiệu quả một số vấn đề phức tạp về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo sự ổn định tình hình ở cơ sở, tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống chữa cháy rừng và xây dựng nông thôn mới, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng Dân quân tự vệ

Đại điện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Lát phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được trong qua trình thực hiện Đề án, đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu IV và UBND tỉnh nghiên cứu giải quyết để lực lượng DQTV thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng Dân quân tự vệ

Đại tá Lê Tất Thắng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu IV phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Lê Tất Thắng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu IV và đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Đề án.

Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế ở một số địa phương, các ban ngành, đoàn thể chưa phát huy hết nhiệm vụ của lực lượng DQTV ở cấp mình; Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV ở một số đọa phương còn thấp. Công tác tập huấn, huấn luyện DQTV của một số địa phương, đơn vị, nội dung chưa sát với tỉnh hình thực tế, quân số chưa đảm bảo, chưa chú trọng đến huấn luyện và tổ chức hoạt động của lực lượng DQTV ở cơ quan, doanh nghiệp...

Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng Dân quân tự vệ

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để đáp ứng nhiệm vụ cho lực lượng DQTV trong tình hình mới, Đại tá Lê Tất Thắng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu IV và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tăng cường sự lãnh đạo trong tổ chức thực hiện hệ thống văn bản pháp luật về DQTV như: Luật DQTV năm 2019 và Nghị định, thông tư, hướng dẫn thi hành Luật DQTV. Phát huy vai trò chủ động, tích cực tham mưu của cơ quan quân sự các cấp, sự phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng cấp trong tổ chức, triển khai thực hiện Luật DQTV.

Tăng cường củng cố, xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp trong thế trận khu vực phòng thủ của địa phương, nâng cao chất lượng tổng hợp, lấy chất lượng chính trị làm cơ sở; xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, có đủ phẩm chất, năng lực triển khai thực hiện nhiệm vụ, thực sự là lực lượng nòng cốt trong phối hợp với các lực lượng xử lý tốt các tình huống bất ngờ xảy ra.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng DQTV các địa bàn trên tuyến biên giới, tuyến biển, địa bàn trọng điểm về quốc phòng và an ninh.

Lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng DQTV những năm tiếp theo. Xác định nhiệm vụ xây dựng lực lượng DQTV là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để tiếp tục khẳng định DQTV thực sự là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng Dân quân tự vệ

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng Dân quân tự vệ

Đồng chí Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]