(Baothanhhoa.vn) - Ngày 7-5, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến vào tình hình triển khai các dự án đầu tư và danh mục các dự án lớn để tổ chức thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh và nhiều nội dung quan trọng khác.

Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hóa cho ý kiến vào tình hình triển khai các dự án đầu tư và danh mục các dự án lớn

Ngày 7-5, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến vào tình hình triển khai các dự án đầu tư và danh mục các dự án lớn để tổ chức thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh và nhiều nội dung quan trọng khác.

Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hóa cho ý kiến vào tình hình triển khai các dự án đầu tư và danh mục các dự án lớn

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo sở, ngành cấp tỉnh.

Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hóa cho ý kiến vào tình hình triển khai các dự án đầu tư và danh mục các dự án lớn

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 899 KL/TU ngày 25-9-2019 về tình hình triển khai các dự án đầu tư và danh mục các dự án lớn để tổ chức thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 75 dự án được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư từ ngày 30-9-2017 trở về trước, đến nay chưa được giao đất, cho thuê đất và đã hết hiệu lực pháp lý của văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó, có 18 dự án chưa triển khai thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng hoặc dự án đã triển khai thực hiện một phần công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nhưng chậm do nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, chủ đầu tư không có tinh thần hợp tác và chưa chuẩn bị đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện hoàn thành dự án; có 57 dự án đã triển khai thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng và đã chuẩn bị đảm bảo các điều kiện cần thiết khảo để triển khai thực hiện dự án.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến thống nhất với nội dung đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh với Thường trực Tỉnh ủy. Đồng thời, yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tập trung lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan làm việc với các huyện, thị xã, thành phố và các nhà đầu tư để xác định tiến độ dự án, nguyên nhân chậm tiến độ. Từ đó, xem xét, phân tích, làm rõ các vấn đề liên quan đến đầu tư một cách khoa học. Có sự phân nhóm đối với các dự án chậm tiến độ hơn 10 năm; dự án chậm tiến độ từ 5 năm đến dưới 7 năm; dự án dưới 3 năm để có giải pháp cụ thể trong việc xử lý. Đối với 57 dự án đã triển khai thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng và đã chuẩn bị đảm bảo các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện dự án, yêu cầu chủ đầu tư cam kết về tiến độ và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án. Đối với trường hợp chủ đầu tư chưa triển khai thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng hoặc triển khai thực hiện một phần công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nhưng chậm do nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, chủ đầu tư không có tinh thần hợp tác và chưa chuẩn bị đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện hoàn thành dự án, thì không gia hạn thêm thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục. Đối với 18 dự án chưa triển khai thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng hoặc đã triển khai thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng nhưng chậm do nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, chủ đầu tư không có tinh thần hợp tác và chưa chuẩn bị đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện hoàn thành dự án, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo việc hết hiệu lực của văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đến các nhà đầu tư và các sở, ngành, đơn vị liên quan biết, thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cũng lưu ý UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành chức năng tiếp tục đôn đốc, giám sát chặt chẽ nhà đầu tư thực hiện các dự án đã đăng ký đầu tư. Tránh tình trạng nhà đầu tư xin được dự án, sau đó kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp để chuyển nhượng dự án nhằm thu lợi nhuận. Nếu phát hiện tình trạng như đã nêu, thì kiên quyết xử lý thu hồi theo đúng pháp luật quy định. Để tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, hấp dẫn trong thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hóa cho ý kiến vào tình hình triển khai các dự án đầu tư và danh mục các dự án lớn

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đối với danh mục các dự án lớn để tổ chức thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư, nhằm tạo khí thế mới sau dịch bệnh COVID-19 để phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu UBND tỉnh nghiên cứu tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô cấp tỉnh, trước kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 12. Đồng thời, giao UBND tỉnh chuẩn bị các danh mục dự án chấp thuận chủ trương đầu tư, ghi nhớ đầu tư đảm bảo các quy định của pháp luật, với tổng mức đầu tư cao nhất có thể.

Cũng tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào phương án thiết kế điều chỉnh, bổ sung các hạng mục công trình tại Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ; về việc không sáp nhập Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng và Nhà văn hóa thiếu nhi vào Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Thanh Hóa.

Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hóa cho ý kiến vào tình hình triển khai các dự án đầu tư và danh mục các dự án lớn

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nêu rõ: Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ là công trình rất có ý nghĩa. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi công, quản lý, khai thác sử dụng công trình đã không đạt được mục tiêu của dự án đã đề ra và có nhiều bất cập, chưa được gắn trong đời sống sinh hoạt của nhân dân. Chính vì vậy, cần phải nghiên cứu trùng tu, sửa chữa để Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ đáp ứng được nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Thanh Hóa và vùng phụ cận.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh lãnh đạo các sở, ngành liên quan đánh giá lại toàn bộ công trình Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ một cách căn cơ, bài bản. Trên cơ cở đó đề xuất cải tạo sửa chữa lại, theo mục tiêu là công trình của dân, người dân đến để thắp hương tưởng nhớ công đức hy sinh của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng thời, xây dựng Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ trở thành điểm du lịch, có không gian đẹp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cho ý kiến cụ thể đối với các hạng mục nội thất, không gian kiến trúc ngoại thất, hạng mục công trình như: làm đường cho người khuyết tật đến thăm quan dâng hương tại đền thờ thuận tiện, đường thần đạo, các bậc lên xuống, hệ thống trang trí khuôn viên, cây xanh, cảnh quan, nhà soạn lễ, đón tiếp ở Đền thờ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo sở Xây dựng tỉnh nghiên cứu hoàn thiện thiết kế theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để trình HĐND tỉnh kỳ họp tới.

Đối với việc không sáp nhập Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng và Nhà văn hóa thiếu nhi vào Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất về chủ trương và đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]