(Baothanhhoa.vn) - Chiều 20-3, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị giao ban nghe kế hoạch phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) và các dự án trụ sở xã năm 2019; phương án đầu tư tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hoá; Hoằng Hoá - Sầm Sơn và Quảng Xương - Tĩnh Gia; chủ trương đầu tư một số dự án tại Sầm Sơn và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào kế hoạch phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiều nội dung quan trọng khác

Chiều 20-3, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị giao ban nghe kế hoạch phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) và các dự án trụ sở xã năm 2019; phương án đầu tư tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hoá; Hoằng Hoá - Sầm Sơn và Quảng Xương - Tĩnh Gia; chủ trương đầu tư một số dự án tại Sầm Sơn và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác.

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào kế hoạch phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiều nội dung quan trọng khác

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành chức năng của tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã xin ý kiến về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 thực hiện các Chương trình MTQG và các dự án công sở xã trên địa bàn tỉnh với số vốn 1.816 tỷ đồng.Trong đó, vốn thực hiện các Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là hơn 719 tỷ đồng, gồm: Vốn đầu tư phát triển hơn 559 tỷ đồng; vốn sự nghiệp trên 160 tỷ đồng. Chương trình MTQG xây dựng NTM là 1.016 tỷ đồng, gồm: Vốn đầu tư phát triển hơn 783 tỷ đồng; vốn sự nghiệp là 233 tỷ đồng; vốn thực hiện các dự án công sở xã theo Kế hoạch số 103 của UBND tỉnh 80 tỷ đồng.

Sau khi nghe ý kiến của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đánh giá cao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã lập Kế hoạch sớm và đạt yêu cầu. Trong đó, nêu rõ kế hoạch phân bổ nguồn vốn cho chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và vốn thực hiện các dự án công sở xã dựa trên những nguyên tắc, tiêu chí và thứ tự ưu tiên cụ thể. Đồng chí nhấn mạnh: Vốn dành cho các chương trình MTQG năm nay được Trung ương bố trí tăng, riêng chương trình 30a tăng gấp 3 lần, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo nhằm hỗ trợ đầu tư hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân ở các địa phương khó khăn này. Vì vậy, phải quản lý chặt chẽ nguồn vốn được phân bổ theo nguyên tắc sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, tuyệt đối không được lãng phí.

Về Chương trình MTQGxây dựng nông thôn mới, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo: Phải giải quyết gọn nguồn vốn cho những nội dung mà tỉnh đã ban hành chính sách. Riêng nợ nông thôn mới phải phân ra từng loại, làm rõ và thực hiện nghiêm cam kết đối ứng của huyện, của xã cũng như những chính sách của tỉnh. Về kế hoạch bố trí vốn đầu tư năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ thống nhất phương án tỉnh cân đối bố trí nguốn vốn theo hướng những công trình đã hoàn thành và quyết toán bố trí đủ 100% phần vốn còn thiếu theo quyết toán đã được phê duyệt; những công trình đã hoàn thành chưa quyết toán bố trí đảm bảo 85% vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2019, bố trí đảm bảo 80%; dự án hoàn thành sau năm 2019 phải làm rõ tiến độ để có kế hoạch bố trí vốn trong năm 2020.

Về vốn các dự án công sở xã, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu tổng hợp lại tất cả các dự án, làm rõ cam kết của 43 xã đặc biệt khó khăn được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2014 - 2016, phần vốn tỉnh bố trí và lộ trình giải quyết vốn cho các xã đặc biệt khó khăn theo nguyên tắc cân đối thêm nguồn lực để thực hiện cho gọn.

Về đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hoá; Hoằng Hoá - Sầm Sơn và Quảng Xương - Tĩnh Gia, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo: Trước đây, tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hoá đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất chủ trương đầu tư 3 tiểu dự án: Tiểu dự án 1, đầu tư đoạn Nga Sơn – Hoằng Hoá theo hình thức BT, tổng vốn đầu tư 2,796 tỷ đồng; tiểu dự án 2, đầu tư đoạn Hoằng Hoá – Sầm Sơn theo hình thức BOT, tổng vốn đầu tư 2.443 tỷ đồng; tiểu dự án 3 đoạn Quảng Xương – Tĩnh Gia theo hình thức đầu tư công, tổng mức đầu tư 1.771 tỷ đồng để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tuy nhiên, ngày 12-11-2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Nghị quyết cho phép điều chỉnh hình thức đầu tư đối với một số dự án thuộc quy hoạch tuyến đường ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An từ hình thức PPP sang đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Do vậy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề nghị cho phép thay đổi hình thức đầu tư đoạn Nga Sơn – Hoằng Hoá từ hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT) sang đầu tư công. Đồng ý điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn – Hoằng Hoá, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tích cực đấu mối với các Bộ, ngành Trung ương, nhanh chóng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để đầu tư thực hiện dự án.

Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh uỷ cũng đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc của Thành uỷ, HĐND, UBND và các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn, vì trụ sở làm việc của Thành uỷ, HĐND, UBND và các khối đoàn thể thành phố Sầm Sơn được đầu tư từ năm 1993 đến nay đã xuống cấp, không đảm bảo diện tích, điều kiện làm việc; kiến trúc công trình không đảm bảo hài hoà với không gian, kiến trúc cảnh quan của đô thị du lịch và không phù hợp với quy hoạch chung thành phố. Mặt khác, một số đơn vị chức năng trực thuộc UBND thành phố Sầm Sơn phải bố trí phân tán tại các địa điểm khác, nên không thuận lợi trong công tác điều hành, quản lý và phối hợp hoạt động. Do đó, việc đầu tư xây dựng mới đồng bộ dự án Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND và các khối đoàn thể thành phố Sầm Sơn là cần thiết và phù hợp với yêu cầu thực tế, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Sầm Sơn, quy hoạch chung Thành phố Sầm Sơn đến năm 2040, chủ trương của Thường trực Tỉnh uỷ và định hướng phát triển Sầm Sơn trong tương lai.

Theo đó, Trụ sở làm việc của Thành uỷ, HĐND, UBND và các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn sẽ được đầu tư xây dựng mới tại phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn. Trụ sở làm việc mới đáp ứng đầy đủ các khu chức năng làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức hội nghị, hội thảo; các hoạt động của Thành uỷ, HĐND, UBND và khối đoàn thể thành phố Sầm Sơn trong hiện tại cũng như trong tương lai.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chi tiết và không gian kiến trúc trụ sở làm việc mới trình Thường trực Tỉnh uỷ phê duyệt. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đồng ý cho lập quy hoạch chi tiết toàn bộ khu vực trụ sở cũ, tổ chức kêu gọi đầu tư và đầu tư với mục tiêu có được một công trình quy mô, tầm cỡ, tạo được điểm nhấn cho đô thị du lịch Sầm Sơn.

Trong chương trình, Thường trực Tỉnh uỷ cũng đã nghe và cho ý kiến về đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nối thành phố Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn, giai đoạn 1; thống nhất Chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường Tây Sầm Sơn 5 (đoạn từ Đại lộ Nam sông Mã đến Quốc lộ 47) và tuyến đường Hai Bà Trưng (đoạn từ Đại lộ Nam sông Mã đến đường Trần Hưng Đạo), thành phố Sầm Sơn; chủ trương lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái, khu du lịch ven sông Mã, khu du lịch cồn Nổi thuộc địa phận thành phố Sầm Sơn và huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá và xem xét nhiều nội dung quan trọng khác.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]