(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4-12, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức phiên họp thứ 6 để xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ tư

Ngày 4-12, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức phiên họp thứ 6 để xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ tư

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Trưởng các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành cấp tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ tư

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra và dự thảo Nghị quyết gồm: Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2021; về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2020; về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Thanh Hóa; về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và ổn định đến năm 2025, tỉnh Thanh Hóa; về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2022 - 2025; về chủ trương đầu tư Dự án phòng họp không giấy của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ tư

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra và dự thảo Nghị quyết gồm: Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà ăn lưu học sinh Lào, Trường Đại học Hồng Đức; về chủ trương đầu tư Dự án lắp đặt hệ thống cấp nước cho dự án Nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp tại phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa; về việc ban hành Chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn và các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; về chủ trương đầu tư Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc (Nhóm dự án số 4); về việc ban hành Chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y tại Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2026; về việc ban hành chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025…

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ tư

Đồng chí Lê Thị Hương, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra và dự thảo Nghị quyết gồm: Về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; về việc đổi tên, sáp nhập để thành lập thôn tại các xã thuộc huyện Cẩm Thủy và huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa; về việc giao biên chế công chức hành chính; phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa; về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng trụ sở làm việc cho Công an xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025.

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ tư

Sau khi nghe các đại biểu cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra và dự thảo Nghị quyết trình tại phiên họp, phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo thẩm tra và dự thảo Nghị quyết của các Ban trình tại phiên họp và yêu cầu trên cơ sở các ý kiến tại phiên họp các cơ quan hữu quan hoàn thiện các báo cáo thẩm tra và dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật để trình tại Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ tư

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ tư

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước về cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay; Dự thảo kết luận giám sát.

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ tư

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng hoan nghênh và đánh giá cao các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và nhất là Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã giúp cho Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước về cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Khoáng sản làm vật liệu xây dựng là một tiềm năng, thế mạnh rất lớn của tỉnh ta. Đây là nguồn lực rất lớn phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, phải được Nhà nước thống nhất quản lý từ việc cấp phép, thăm dò, khai thác, sử dụng. Trong những năm vừa qua, tỉnh ta đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc quản lý tài nguyên khoáng sản và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những mặt tồn tại hạn chế, thậm chí là yếu kém.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cáo Dự thảo Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh đã nêu lên được kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế. Đồng thời báo cáo đã có những đề xuất, kiến nghị đối với Trung ương, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cấp, các ngành làm tốt hơn nữa công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản trong thời gian tới.

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ tư

Trên cơ sở Dự thảo Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã cho ý kiến cụ thể vào từng vấn đề, nội dung trong Dự thảo Báo cáo và yêu cầu các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu hoàn chỉnh báo cáo trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp lần thứ tư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng cũng yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh khẩn trương hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Cùng với đó, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện để Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]