(Baothanhhoa.vn) - Ngày 12-4, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, phiên họp thứ 37 của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII đã xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 15; công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 15 và kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến vào nhiều nội dung liên quan đến kỳ họp thứ 15 và kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh, khóa XVII

Ngày 12-4, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, phiên họp thứ 37 của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII đã xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 15; công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 15 và kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến vào nhiều nội dung liên quan đến kỳ họp thứ 15 và kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh, khóa XVII

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chủ trì phiên họp lần thứ 37, Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII.

Dự phiên họp có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Trưởng các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện có liên quan.

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến vào nhiều nội dung liên quan đến kỳ họp thứ 15 và kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh, khóa XVII

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra gồm:

Báo cáo thẩm tra về việc thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp số 6, Khu kinh tế Nghi Sơn. Báo cáo thẩm tra về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án cầu Khe Chon và đường hai đầu cầu, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân. Báo cáo thẩm tra về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo làng học sinh Trường THPT Mường Lát, huyện Mường Lát. Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021 của các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh. Báo cáo thẩm tra về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đối ứng từ nguồn vốn đầu tư; trong cân đối ngân sách tỉnh năm 2021 bố trí cho các dự án sử dụng vốn ODA (đợt 2). Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021 của các dự án thuộc Tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Báo cáo thẩm tra về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2023. Báo cáo thẩm tra về việc quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về việc ban hành chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa đến năm 2033.

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến vào nhiều nội dung liên quan đến kỳ họp thứ 15 và kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh, khóa XVII

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết luận những vấn đề liên quan đến các báo cáo thẩm tra.

Sau khi nghe các đại biểu cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra trình tại phiên họp, phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng thống nhất với các nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; Ban Văn hóa - Xã hội tỉnh trình tại phiên họp.

Đối với việc quyết định chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo làng học sinh Trường THPT Mường Lát, huyện Mường Lát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Mường Lát là huyện vùng cao biên giới, là huyện khó khăn nhất của tỉnh nên việc để huyện Mường Lát bố trí 10% kinh phí trong tổng kinh phí dự án sửa chữa, cải tạo làng học sinh Trường THPT Mường Lát rất khó khăn. Vì vậy, sẽ bố trí 100% kinh phí từ nguồn ngân sách sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh để sửa chữa, cải tạo làng học sinh Trường THPT Mường Lát.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là việc đầu tư cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chăm lo đến con người nên việc thực hiện dự án phải được triển khai nhanh chóng, phấn đấu hoàn thành trong vòng 1 năm. UBND tỉnh cần chỉ đạo chủ đầu tư là huyện Mường Lát lựa chọn nhà thầu thi công có năng lực, trách nhiệm, đảm bảo thi công công trình có chất lượng, đáp ứng phục vụ cho con em đồng bào các dân tộc huyện Mường Lát được yên tâm học tập.

Về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2023, sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất và yêu cầu cơ quan soạn thảo cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh đã phát biểu tại phiên họp. Trên cơ sở đó, cần tính toán cụ thể có chính sách hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng được thụ hưởng, khẩn trương hoàn thiện báo cáo để xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị sắp tới.

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến vào nhiều nội dung liên quan đến kỳ họp thứ 15 và kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh, khóa XVII

Đồng chí Lê Đức Thuận, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh trình bày công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 15 và kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVII.

Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến vào báo cáo thẩm Ban Kinh tế - Ngân sách về việc phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2020 chuyển sang năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa, thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh. Cho ý kiến vào công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 15 và kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVII; báo cáo tờ trình đề nghị thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến vào nhiều nội dung liên quan đến kỳ họp thứ 15 và kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh, khóa XVII

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết luận tại phiên họp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Kỳ họp thứ 15 và kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVII là những kỳ họp rất quan trọng, nên cần phải được chuẩn bị chu đáo, kỹ càng ở mọi phương diện từ việc chuẩn bị tài liệu, đến công tác khánh tiết, hậu cần...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được tổ chức vào sáng ngày 26-4-2021 và giao cho Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kỳ họp được tổ chức thành công.

Đối với, kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVII đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đồng ý tổ chức vào chiều ngày 26-4 và yêu cầu các báo cáo kỳ họp phải chuẩn bị ngắn ngọn, xúc tích, rõ ràng, chương trình kỳ họp phải được xây dựng thành kịch bản cụ thể, công tác hậu cần phải thật sự chu đáo và khoa học.

Đối với việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết số 1004 ngày 18-9-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, trong thời gian qua một số tỉnh, thành phố đã triển khai thực hiện. Đối với tỉnh ta sẽ quyết định sáp nhập và đi vào hoạt động theo mô hình mới từ 1-7-2021.

Trên cơ sở các ý kiến của các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu và hoàn thiện sớm đề án để Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm tra báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị sắp tới.

Cũng tại hội nghị các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh đã xem và thống nhất với nội dung phóng sự truyền hình: HĐND tỉnh Thanh Hóa - nhiệm kỳ nhiều dấu ấn.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]