(Baothanhhoa.vn) - Tại phiên chất vấn của Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn trực tiếp và xem xét việc trả lời chất vấn đối với Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Công an tỉnh về 2 nhóm vấn đề, gồm: Việc chậm tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ; các hoạt động tín dụng trái pháp luật, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, cầm đồ trá hình dưới hình thức công ty tài chính, có sự tham gia của nhiều đối tượng hình sự diễn ra phức tạp ở nhiều địa bàn trong tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo giải quyết những vấn đề chất vấn tại Kỳ họp thứ 7

Tại phiên chất vấn của Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn trực tiếp và xem xét việc trả lời chất vấn đối với Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Công an tỉnh về 2 nhóm vấn đề, gồm: Việc chậm tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ; các hoạt động tín dụng trái pháp luật, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, cầm đồ trá hình dưới hình thức công ty tài chính, có sự tham gia của nhiều đối tượng hình sự diễn ra phức tạp ở nhiều địa bàn trong tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo giải quyết những vấn đề chất vấn tại Kỳ họp thứ 7

Lực lượng Công an TP Thanh Hóa xem xét các tài liệu, sổ sách thu giữ tại một số công ty tài chính có liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn. Ảnh: Thái Thanh (Công an tỉnh)

Trong phiên trả lời chất vấn, lãnh đạo các ngành liên quan đã trao đổi thẳng thắn, làm rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan và đề ra biện pháp, giải pháp khắc phục. Không khí phiên chất vấn đã diễn ra nghiêm túc, công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật, cơ bản đáp ứng yêu cầu của HĐND tỉnh, được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm. Tuy nhiên, báo cáo của Giám đốc Sở Xây dựng phân tích số liệu về tổng số hộ gia đình người có công với cách mạng đủ điều kiện được hỗ trợ về nhà ở, số hộ đã hoàn thành xây dựng nhà ở, số hộ đang xây dựng nhà ở, tỷ lệ giải ngân vốn hỗ trợ,... chưa thật sự khoa học; còn có sự khác nhau khá lớn về số liệu giữa các lần báo cáo của Sở Xây dựng, mặc dù những lần báo cáo đó rất gần nhau; đồng thời cũng rất khác số liệu do các cơ quan khác tổng hợp, gửi đến kỳ họp. Báo cáo của Giám đốc Công an tỉnh chưa nêu rõ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về những hạn chế, yếu kém, bất cập trong quản lý, kiểm soát, kiềm chế các hoạt động tín dụng trái pháp luật, kinh doanh dịch vụ đòi nợ, cầm đồ trá hình dưới hình thức công ty tài chính trên địa bàn tỉnh.

Để kịp thời khắc phục có hiệu quả các hạn chế, yếu kém trong thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ; quản lý các hoạt động tín dụng trái pháp luật, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, cầm đồ trá hình dưới hình thức công ty tài chính trên địa bàn tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Công an tỉnh tập trung giải quyết có hiệu quả nhằm khắc phục bằng được những hạn chế đã nêu lên. Trong đó, yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ngành liên quan tập trung chỉ đạo kiểm tra lại số liệu về tổng số hộ gia đình người có công với cách mạng đủ điều kiện được hỗ trợ về nhà ở; số hộ đã hoàn thành xây dựng nhà ở; số hộ đang xây dựng nhà ở; tỷ lệ giải ngân vốn hỗ trợ; chậm nhất trước ngày 28-2-2019 phải báo cáo số liệu chính xác, đầy đủ với HĐND tỉnh, đồng thời gửi báo cáo tới Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, rà soát nguồn vốn hỗ trợ và công tác chỉ đạo thực hiện chính sách trong thời gian qua. Trường hợp nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương còn thiếu thì phải tích cực đấu mối, đề nghị Trung ương bổ sung để kịp thời phân bổ, hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng. Tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ người có công với cách mạng xây dựng, sửa chữa nhà ở trong năm 2019.

Về khắc phục những hạn chế, bất cập trong quản lý các hoạt động tín dụng trái pháp luật, kinh doanh dịch vụ đòi nợ, cầm đồ trá hình dưới hình thức công ty tài chính trên địa bàn tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phương thức hoạt động, thủ đoạn, chiêu trò,... của các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi để người dân biết, hiểu, phòng ngừa, ngăn ngừa, cảnh giác, kiên quyết không tiếp tay, không dính líu, không vay tiền từ các nguồn không chính thống, vi phạm pháp luật. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại tất cả các giấy phép kinh doanh đã cấp cho các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ; nếu phát hiện giấy phép kinh doanh được cấp chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện pháp lý thì xử lý, thu hồi. Đối với các trường hợp xin cấp mới phải kiểm tra, đảm bảo quy định pháp luật mới quyết định cấp giấy phép kinh doanh. Sau khi cấp phép kinh doanh phải tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Các huyện, thị xã, thành phố, phối hợp với các đoàn thể nhân dân tập trung phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp, hội viên, đoàn viên và người dân về tác hại của các hoạt động tín dụng trái pháp luật, kiên quyết không tham gia, dính líu đến hoạt động tín dụng trái pháp luật, cũng như các tệ nạn xã hội. Tập trung chỉ đạo xử lý căn cơ tình trạng “tín dụng đen”, hoạt động lô, đề, hụi và các tệ nạn xã hội trên địa bàn; nếu trên địa bàn có hoạt động tín dụng trái pháp luật diễn biến phức tạp, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội thì chính quyền địa phương đó, trực tiếp là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. Công an tỉnh tập trung chỉ đạo trong toàn lực lượng từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt các kế hoạch đã ban hành và chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh liên quan đến phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động tín dụng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục duy trì, đảm bảo đủ lực lượng sau các đợt cao điểm về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có liên quan đến “tín dụng đen” để nhanh chóng giải quyết căn cơ hoạt động tín dụng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục điều tra, khởi tố một số vụ án vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan để thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các đối tượng vi phạm pháp luật.

Bên cạnh việc chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả công tác quản lý các hoạt động tín dụng trái pháp luật, kinh doanh dịch vụ đòi nợ, cầm đồ trá hình dưới hình thức công ty tài chính trên địa bàn tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các ban của HĐND tỉnh, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc thực hiện các nội dung đã chất vấn tại kỳ họp này; giám sát việc thực hiện các cam kết của Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc Sở Xây dựng đã trả lời trực tiếp tại kỳ họp và trả lời bằng văn bản đối với các câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh để hoạt động chất vấn của HĐND tỉnh bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

Minh Hiếu {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]