(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8-1-2020, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) năm 2019. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phục vụ tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp

Ngày 8-1-2020, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) năm 2019. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phục vụ tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các vụ, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phục vụ tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2019, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 1.425 lượt tổ chức đảng cấp dưới và 6.562 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề 2.518 lượt tổ chức đảng cấp dưới và 8.413 lượt đảng viên; UBKT các cấp đã giám sát chuyên đề 1.302 lượt tổ chức đảng cấp dưới và 7.916 lượt đảng viên; kiểm tra 32 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, phát hiện và tiến hành kiểm tra 950 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Các cuộc KT, GS đều tăng so với cùng kỳ năm 2018. Qua KT, GS, xem xét, kết luận, cấp ủy các cấp đã quyết định thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng; cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 908 đảng viên vi phạm.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phục vụ tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp

Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Nét nổi bật trong công tác KT, GS năm 2019 là cấp ủy, UBKT các cấp đã tập trung KT, GS việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm; những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Tăng cường KT, GS đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương; thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, chương trình xây dựng nông thôn mới, quản lý và sử dụng đất đai, phòng chống tham nhũng... UBKT các cấp đã chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra cách cấp đối với tổ chức đảng và đảng viên. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KT, GS được nâng lên, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, khắc phục được tình trạng “vùng cấm, hạ cánh an toàn, nhẹ trên, nặng dưới”.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phục vụ tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp

Các đại biểu dự hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ rõ những hạn chế trong công tác KT, GS và đề xuất giải pháp để khắc phục tình trạng nể nang, né tránh; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT, GS; nâng cao chất lượng các cuộc KT, GS.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phục vụ tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp

Đại biểu Thị ủy Bỉm Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã khẳng định những kết quả nổi bật, quan trọng trên các lĩnh vực của tỉnh trong năm 2019. Đến nay, quy mô nền kinh tế của tỉnh đã vươn lên đứng thứ 8 cả nước, tốc độ tăng trưởng GRDP đứng đầu cả nước, là năm đầu tiên thu ngân sách tăng cao nhất từ trước đến nay. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao vẫn đứng tốp đầu cả nước. An ninh, quốc phòng được giữ vững. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được chăm lo. Thanh Hóa là tỉnh đi đầu cả nước về thực hiện các Nghị quyết số 18 –NQ/TW, Nghị quyết số 37- NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, đạt được kết quả đó là do các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, KT, GS, UBKT các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, thực hiện hiệu quả chương trình KT, GS, phát hiện, kiểm tra, xem xét, kết luận kịp thời đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, góp phần ổn định tình hình, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chỉ rõ những mặt còn hạn chế, yếu kém, yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp tập trung khắc phục, đó là việc quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Đảng, của UBKT Trung ương về công tác KT, GS có lúc, có nơi chưa sâu; còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; việc KT, GS, xử lý vi phạm nhằm khắc phục tình trạng lạm quyền, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ chưa nhiều; một bộ phận cán bộ kiểm tra năng lực, trình độ còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, năm 2020 cấp ủy các cấp phải triển khai thực hiện một khối lượng lớn công việc, đó là tập trung quyết liệt hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng đường hướng cho giai đoạn phát triển mới. Dự báo tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo sẽ gia tăng, tiềm ẩn những vấn đề phức tạp phát sinh. Do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, UBKT các cấp tập trung thực hiện tốt công tác KT, GS trong toàn đảng bộ, góp phần nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh năm 2020 đã đề ra và nghị quyết của cả nhiệm kỳ; phục vụ tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công tác KT, GS, thi hành kỷ luật đảng; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình về KT, GS, thi hành kỷ luật đảng của Trung ương, UBKT Trung ương. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT, GS, bám sát chương trình KT, GS để thực hiện giám sát thường xuyên, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như thực hiện chế độ chính sách, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính - ngân sách... , phát hiện kịp thời những bất cập về thể chế để kiến nghị các cấp sửa đổi; phát hiện kịp thời các dấu hiệu vi phạm để xem xét, xử lý nghiêm minh, không để phát sinh điểm nóng, giữ vững ổn định tại cơ sở. UBKT các cấp cần làm tốt công tác nắm tình hình, dư luận xã hội, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, tham mưu cho cấp ủy giải quyết kịp thời các vấn đề, không để bị đột xuất, bất ngờ. Tăng cường kiểm tra cách cấp; nâng cao chất lượng các cuộc KT, GS, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, không có vùng cấm trong xử lý kỷ luật đảng. UBKT các cấp phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan liên quan trong xem xét, xử lý các vụ việc, nhất là các trường hợp vi phạm quy định Điều lệ Đảng, quy định của pháp luật. Tiếp tục xây dựng hệ thống kiểm tra các cấp vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đổi mới toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa công tác KT, GS, chủ động phát hiện, phòng ngừa các vi phạm để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 và các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Việt Linh


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]