(Baothanhhoa.vn) - Huyện Tĩnh Gia có diện tích tự nhiên 45.561,4 ha, dân số 232.899 người; 34 đơn vị hành chính (ĐVHC) trực thuộc, gồm 33 xã, 1 thị trấn. Qua rà soát thực trạng ĐVHC, huyện Tĩnh Gia còn 33 xã, thị trấn chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, 21 xã chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số, trong đó có 2 xã chưa đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính huyện Tĩnh Gia: Đúng lộ trình, bảo đảm tiến độ

Huyện Tĩnh Gia có diện tích tự nhiên 45.561,4 ha, dân số 232.899 người; 34 đơn vị hành chính (ĐVHC) trực thuộc, gồm 33 xã, 1 thị trấn. Qua rà soát thực trạng ĐVHC, huyện Tĩnh Gia còn 33 xã, thị trấn chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, 21 xã chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số, trong đó có 2 xã chưa đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính huyện Tĩnh Gia: Đúng lộ trình, bảo đảm tiến độ

Cán bộ xã Hải Ninh tập hợp phiếu lấy ý kiến cử tri về sáp nhập xã.

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã; Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 13-3-2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2019, huyện Tĩnh Gia sẽ thực hiện sáp nhập 3 xã. Cụ thể: Sáp nhập xã Hùng Sơn và xã Các Sơn để thành lập xã Các Sơn mới; sáp nhập xã Triêu Dương và xã Hải Ninh để thành lập xã Hải Ninh mới; sáp nhập xã Hải Hòa và thị trấn để mở rộng thị trấn Tĩnh Gia. Sau khi sáp nhập, huyện Tĩnh Gia còn 31 ĐVHC trực thuộc, gồm 30 xã, 1 thị trấn.

Để đạt kế hoạch đề ra, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND, ngày 27-3-2019, xây dựng phương án, hướng dẫn chỉ đạo các ngành tập trung triển khai việc sáp nhập; tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án nhập, điều chỉnh, thành lập ĐVHC cấp xã; tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ; thẩm định theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo thời gian, tiến độ đã đề ra. Đồng thời thực hiện bàn giao, tiếp nhận tổ chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất... sau khi sáp nhập, điều chỉnh, thành lập ĐVHC; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, công tác bàn giao, tiếp nhận, chuyển đổi giấy tờ...

Đồng chí Lê Đình Phương, Chủ tịch UBND xã Hải Ninh cho biết: Ban đầu khi triển khai chủ trương, bà con nhân dân một số thôn phân vân vì xã sau khi sáp nhập có diện tích lớn (1.014 ha), dân số đông (14.229 người), đội ngũ cán bộ giảm, đường sá xa xôi sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các thủ tục hành chính của người dân. Trên cơ sở kế hoạch, đề án, hướng dẫn của tỉnh, huyện và nắm bắt tình hình thực tế, xã đã triển khai các bước theo đúng lộ trình. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, tổ chức các tổ công tác trao đổi, vận động, giải thích, tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân. Theo chương trình phát triển đô thị quốc gia, chương trình phát triển đô thị Thanh Hóa, hiện nay đang trong quá trình lập Đề án thành lập thị xã Tĩnh Gia, điều chỉnh đơn vị địa giới hành chính cấp xã và thành lập các phường thuộc thị xã Tĩnh Gia, thì việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Triêu Dương và xã Hải Ninh (sau này là phường Hải Ninh khi thành lập thị xã Tĩnh Gia) là theo xu thế phát triển. Sau sáp nhập, trụ sở ĐVHC mới vẫn đặt tại xã Hải Ninh. Sau khi được tuyên truyền, vận động, giải thích, cán bộ, nhân dân đã có sự đồng thuận, thống nhất cao. Do đó khi tiến hành lấy ý kiến cử tri vào ngày 18-5, chỉ trong buổi sáng, đã có 97,36% cử tri tham gia bỏ phiếu, 97,18% ý kiến cử tri đồng thuận đề án sáp nhập. Đến ngày 28-5, HĐND xã đã tiến hành họp thống nhất thông qua đề nghị sắp xếp ĐVHC cấp xã.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia cho biết: Để tạo sự đồng thuận về tư tưởng, nhận thức, hành động từ trong hệ thống chính trị đến toàn thể xã hội, huyện đã triển khai các văn bản chỉ đạo đến toàn thể cán bộ chủ chốt của huyện và 34 xã, thị trấn trên địa bàn. Sau khi kiện toàn nhân sự chủ chốt, huyện đã kiện toàn ban chỉ đạo sắp xếp ĐVHC huyện do chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban. Huy động các đồng chí trong thường trực huyện ủy, lãnh đạo các ban, ngành tham gia ban chỉ đạo. Quá trình triển khai các phương án sáp nhập xã, sau khi nắm bắt tình hình, tư tưởng của cán bộ, nhân dân và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại các đơn vị, cơ bản các đơn vị đều thống nhất với phương án của UBND huyện thông qua. Đến 10h ngày 19-5, 6/6 đơn vị thuộc diện sắp xếp ĐVHC cấp xã trong huyện đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri với tỷ lệ cử tri tham gia lấy ý kiến từ 90% đến 98,4%, tỷ lệ cử tri đồng ý đạt hơn 90%; trong đó, thị trấn là đơn vị có tỷ lệ cử tri đồng ý sáp nhập cao nhất (98,18%). Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri, đến ngày 30-5, 6/6 xã đã tổ chức họp HĐND cùng cấp thống nhất, thông qua đề nghị sắp xếp ĐVHC cấp xã, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, báo cáo UBND huyện. Ngày 10-6, HĐND huyện Tĩnh Gia đã tổ chức Kỳ họp thứ 10 thông qua chủ trương sắp xếp các ĐVHC cấp xã thuộc huyện Tĩnh Gia.

Với việc chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai sắp xếp ĐVHC cấp xã, huyện Tĩnh Gia đang nỗ lực thực hiện hiệu quả, cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết số 18-NQ/TW, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn để hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Bài và ảnh: Phan Nga {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]