Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thủ tướng Chính phủ khen ngợi tỉnh Thanh Hóa 7 nội dung

(THO) - Sáng 28 – 11, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, làm tổ trưởng, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện các chỉ đạo, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh.

Tiếp và làm việc với tổ công tác có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, chuyển lời của Thủ tướng Chính phủ, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2018. Thủ tướng Chính phủ khen ngợi tỉnh Thanh Hóa 7 nội dung, đó là: Tăng trưởng kinh tế đạt cao (sản xuất công nghiệp tăng, kim ngạch xuất khẩu tăng, giải ngân vốn đầu tư công nằm trong tốp đầu cả nước...); tích cực triển khai cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt tinh giản biên chế; sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập; chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút đầu tư; công tác quản lý về tài nguyên môi trường được tăng cường; xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ lưu ý một số vấn đề tỉnh Thanh Hóa cần quan tâm, đó là: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bô, công chức; tăng cường cải cách chỉ số hành chính (CPI, PAPI); chỉ đạo quyết liệt hoàn thành liên thông thủ tục hành chính; quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút đầu tư; tăng cường quản lý đất đai, trật tự đô thị, tài nguyên khoáng sản và đầu tư xây dựng.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo tại buổi làm việc.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn báo cáo với tổ công tác về tình hình thực hiện các chỉ đạo, nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; cải cách thủ tục hành chính, việc thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, triển khai thực hiện đề án liên thông các thủ tục hành chính, đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú; công tác cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước. Từ ngày 1-1-2017, đến ngày 15-11-2018, UBND tỉnh được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 304 nhiệm vụ; trong đó, có 182 nhiệm vụ không thời hạn, 122 nhiệm vụ có thời hạn xử lý. Đến nay, UBND tỉnh đã hoàn thành 197 nhiệm vụ, còn lại 107 nhiệm vụ đang xử lý theo quy định, không có nhiệm vụ hoàn thành quá hạn. Về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước năm 2018, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và khơi thông dòng vốn cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc phát triển doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quản lý thu ngân sách Nhà nước; khai thác hiệu quả các nguồn thu từ quỹ đất và khoáng sản, tạo nguồn cho đầu tư phát triển. Hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; giao chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể về xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho các huyện, thị xã, thành phố. Chỉ đạo hoàn thiện quy định về trách nhiệm của các ngành, các cấp và người đứng đầu trong quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, như: Giải phóng mặt bằng, bảo đảm vệ sinh an toàn lao động, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý công viên, bãi đỗ xe và các khu công cộng... Về công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính, năm 2018, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2018 vào hoạt động của UBND các xã, phường, thị trấn. Tiếp tục rà soát, cắt giảm 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành 30 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có một số văn bản quan trọng quy định về trình tự, thủ tục, quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận địa điểm đầu tư, giao đất, cho thuê đất... Hiện nay, các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều duy trì thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và các trung tâm hành chính công cấp huyện. Tổng số hồ sơ tiếp nhận của 27 huyện, thị xã, thành phố và 19 sở, ban, ngành cấp tỉnh năm 2018 là hơn 1,8 triệu hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt hơn 99%. Đến ngày 31- 10 - 2018, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 17.500 hồ sơ đăng ký khai tử, đã giải quyết trả kết quả đạt 100% và hồ sơ khai tử thường được giải quyết trong ngày. Giải quyết 3.175 hồ sơ thủ tục xóa đăng ký thường trú, 100% giải quyết đúng hạn và trước hạn...

Thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc.

Về công tác cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý giai đoạn 2017- 2018 với 2 doanh nghiệp và hiện đang triển khai thoái vốn tại 1 doanh nghiệp theo kế hoạch.

Những năm gần đây, UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh việc kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn hoạt động của các dự án đầu tư, trong đó yêu cầu các dự án phải xây dựng đầy đủ các công trình xử lý chất thải mới được đi vào hoạt động chính thức.

Công tác quản lý lao động tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp được tăng cường, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp giữa người sử dụng lao động và người lao động... Nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, cùng với việc triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và năm 2018 ước đạt 15,16% và là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay; GRDP bình quân đầu người ước đạt 1.990 USD và vượt kế hoạch (kế hoạch là 1.950 USD)... Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa đạt được như mong muốn do tỉnh Thanh Hóa là địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, xuất phát điểm của nền kinh tế còn thấp, tăng trưởng chủ yếu dựa vào các yếu tố tăng quy mô sản xuất, tăng vốn đầu tư, khai thác tài nguyên; năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp còn thấp... Một số dự án công nghiệp chủ lực có tác động lan tỏa, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế chậm đi vào sản xuất; thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường.

UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sớm xây dựng, ban hành mô hình mẫu về cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại và phần mềm điện tử dùng chung cho Trung tâm Hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm ban hành các thông tư hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và vị trí việc làm của các cơ sở chăm sóc, điều dưỡng người có công, cai nghiện ma túy, dịch vụ việc làm và giáo dục nghề nghiệp. Xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định cấp phó các sở, cơ quan ngang sở trực thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng có xem xét đến các yếu tố về diện tích tự nhiên, dân số, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh, số lượng đơn vị cấp xã trực thuộc huyện; quy mô nền kinh tế.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng, nêu rõ, trong quá trình phát triển, hàng năm, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành. Trong đó, một số nhiệm vụ trọng tâm cần đôn đốc, giao chỉ tiêu làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, như về giải phóng mặt bằng, số lượng doanh nghiệp thành lập mới, chỉ tiêu giảm nghèo, xử lý chất thải... Từ tháng 4–2017 đến nay, định kỳ hàng tháng, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Cải cách thủ tục hành chính được tỉnh quan tâm thực hiện có hiệu quả; sáp nhập thôn, bản đạt kết quả. Tỉnh cũng đã hoàn thiện quy định về thể chế, nhất là quy định số lượng cấp phó phòng, ban; tuyển dụng, bổ nhiệm. Hiện tỉnh đang tích cực hiện đại hóa việc thực hiện thủ tục hành chính.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 để phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra và tiếp tục thực hiện, hoàn thành các chỉ đạo, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Tỉnh xây dựng kế hoạch, đề ra nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt các nội dung mà Thủ tướng Chính phủ mong muốn. Trong quá trình phát triển, tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho chủ đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính bảo đảm kết nối và phân cấp mạnh cho cấp huyện. Tỉnh cũng cần nỗ lực hơn nữa trong việc thành lập mới doanh nghiệp... Những đề xuất của UBND tỉnh Thanh Hóa, tổ công tác sẽ tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

Trước khi có buổi làm việc với UBND tỉnh, các thành viên tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã khảo sát thực tế việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.


Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]