(Baothanhhoa.vn) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 28 và lần thứ 29. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đầy đủ các đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thông báo kết quả Kỳ họp lần thứ 28 và lần thứ 29 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 28 và lần thứ 29. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đầy đủ các đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận, quyết định và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định những nội dung sau:

1. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận và biểu quyết đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với các đảng viên sau:

- Đồng chí Nguyễn Văn Lĩnh, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn: Thiếu trung thực, sử dụng bằng THCS không hợp pháp để làm hồ sơ xét tuyển vào THPT hệ bổ túc, tiếp theo học đại học và khai hồ sơ lý lịch xin vào Đảng, hồ sơ lý lịch cán bộ; bỏ việc, không đến cơ quan từ ngày 12-3-2018 đến ngày 15-5-2018; thiếu thành khẩn, thiếu tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm. Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Văn Lĩnh là rất nghiêm trọng, gây dư luận không tốt, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí. Áp dụng Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã biểu quyết đề nghị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Lĩnh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

- Đồng chí Nguyễn Trọng Năm, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Đảng ủy viên Cơ quan Huyện ủy, Bí thư Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tĩnh Gia: Thiếu gương mẫu, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 4); khai lý lịch thiếu trung thực; chưa tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm. Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Trọng Năm là rất nghiêm trọng, làm giảm uy tín của các tổ chức đảng và cá nhân đồng chí. Áp dụng Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã biểu quyết đề nghị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Trọng Năm bằng hình thức cách chức Huyện ủy viên, cách chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, kết luận và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Hùng Vương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Triệu Sơn: Vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3), gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức đảng và cá nhân đồng chí. Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm; áp dụng Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Hùng Vương bằng hình thức khiển trách.

3. Xem xét, kết luận về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên:

- Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên tại Đảng bộ huyện Bá Thước:

Sau khi nghe báo cáo kết quả kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Ban Tổ chức Huyện ủy Bá Thước phối hợp với Trường Đại học Hòa Bình và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cho 341 học viên tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Bá Thước khi chưa được Sở Giáo dục - Đào tạo cho phép, chưa được thẩm định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị là không đúng quy định; phòng Nội vụ huyện Bá Thước, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông mở lớp, thông báo địa điểm thi tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Bá Thước là không đúng quy định, vi phạm quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2017/TTLT-BGDĐT-BTTTT, ngày 21-6-2016 của liên Bộ Giáo dục - Đào Tạo và Bộ Thông tin - Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm thuộc về: Đồng chí Lò Văn Thắng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trương Công Tuyến, Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Phạm Thế Duyệt, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ, UBND huyện.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu: Các cán bộ, đảng viên nêu trên làm bản kiểm điểm về những khuyết điểm, vi phạm, báo cáo với các tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, quyết định. Áp dụng Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Bá Thước đã thi hành kỷ luật đồng chí Trương Công Tuyến, Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy bằng hình thức khiển trách.

- Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên tại Đảng bộ huyện Ngọc Lặc:

Sau khi nghe báo cáo kết quả kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Phòng Giáo dục huyện Ngọc Lặc đã phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Trưng Vương, tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cho 133 giáo viên mầm non tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Ngọc Lặc khi chưa được Sở Giáo dục - Đào tạo cho phép, chưa được thẩm định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị là không đúng quy định, vi phạm Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT, ngày 28-1-2011 của Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; Thông tư liên tịch số 17/2017/TTLT-BGDĐT-BTTTT, ngày 21-6-2016 của liên Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Thông tin - Truyền thông.

Trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm thuộc về: Đồng chí Phạm Văn Đạt, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Thị Ngân, Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu: Các cán bộ, đảng viên nêu trên làm bản kiểm điểm về những khuyết điểm, vi phạm, báo cáo với các tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, quyết định.

4. Xem xét, kết luận kiểm tra tài chính đảng

Sau khi nghe các đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra công tác quản lý và sử dụng tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương và Vĩnh Lộc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thảo luận và thống nhất ban hành thông báo kết luận kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương và Vĩnh Lộc; yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra và báo cáo kết quả với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]