(Baothanhhoa.vn) - Ngày 22-10, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thảo luận tại tổ, góp ý vào dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Hải Phòng. Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chủ trì thảo luận ở tổ 55, tại điểm cầu Thanh Hóa.

Thảo luận dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Hải Phòng

Ngày 22-10, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thảo luận tại tổ, góp ý vào dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Hải Phòng. Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chủ trì thảo luận ở tổ 55, tại điểm cầu Thanh Hóa.

Thảo luận dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Hải Phòng

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ tại điểm cầu Thanh Hóa.

Thảo luận tại tổ, ĐBQH Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và các ĐBQH đều thống nhất cao với các tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội ban hành thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hải Phòng và 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế.

Thảo luận dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Hải Phòng

ĐBQH Phạm Thị Xuân, Thư ký Tòa án Nhân dân huyện Quan Hóa tham gia ý kiến thảo luận tại tổ.

Các đại biểu Quốc hội cho rằng: Quá trình chuẩn bị thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển cho các tỉnh, thành phố được Chính phủ chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, có cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn rất cao, đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thảo luận dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Hải Phòng

ĐBQH Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia ý kiến thảo luận tại tổ.

Việc Chính phủ trình Quốc hội thí điểm ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển cho các tỉnh, thành phố là nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, của Bộ Chính trị tại các nghị quyết, thông báo cho từng địa phương. Trên cơ sở đó, bằng các văn bản quy phạm pháp luật sẽ đưa nhanh Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển TP Hải Phòng và 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế đi vào thực tiễn trong cuộc sống. Các dự thảo Nghị quyết cho các tỉnh, thành phố thực sự bảo đảm tính đồng bộ, tính hợp hiến, hợp pháp và có tính khả khi rất cao.

Thảo luận dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Hải Phòng

ĐBQH Trần Văn Thức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu ý kiến thảo luận.

Các cơ chế, chính sách đặc thù trong dự thảo Nghị quyết dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn sâu sắc. Các chính sách này được thông qua sẽ phát huy được tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương và có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của vùng, của khu vực; đồng thời đề cao tính tự lực, tự cường và phát huy được tinh thần năng động, sáng tạo của mỗi địa phương trong việc triển khai thực hiện và phát triển kinh tế - xã hội.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố, các đại biểu đồng tình về chính sách dư nợ vay, và cho rằng các chính sách này sẽ tạo điều kiện cho các địa phương có thêm nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời phù hợp với ngân sách của mỗi địa phương và đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố.

Thảo luận dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Hải Phòng

ĐBQH Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tham gia ý kiến góp ý.

Về Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu từ tăng thu trên địa bàn các tỉnh, thành phố, các đại biểu cho rằng cần ghi rõ trong Nghị quyết đó là: Bổ sung 70% số tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cho 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, để nhằm khuyến khích hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu ở các địa phương này; đồng thời để khuyến khích tăng thu thuế xuất nhập khẩu và có thêm nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội.

Các đại biểu thống nhất về định mức chi thường xuyên đối với Tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An và tỉnh Thừa Thiên Huế được phân bổ thêm 45% theo tỷ lệ phần trăm số chi tính theo định mức dân số khi xây dựng định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước.

Thảo luận dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Hải Phòng

ĐBQH Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chủ trì thảo luận ở tổ 55, tại điểm cầu Thanh Hóa.

Với chính sách đặc thù về biên chế, về tổ chức bộ máy đối với Thanh Hóa, các đại biểu đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tính toán số lượng biên chế của công chức, viên chức hành chính tương ứng với quy mô dân số và đơn vị hành chính của tỉnh. Được tăng thêm không quá 10 cấp phó sở như TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, được quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, ngày 14-9-2020 của Chính phủ.

Trong phiên thảo luận tại tổ ngày 22-10, các đại biểu cũng cho ý kiến về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020. Việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020.

Quốc Hương

Tin liên quan:
 • Thảo luận dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Hải Phòng
  Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách ...

  Thực hiện Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại phiên họp thứ 4, Chính phủ đã hoàn thiện tờ trình, các hồ sơ kèm theo về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và thành phố Hải Phòng. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ủy ban Tài chính, Ngân sách (TCNS) đã phối hợp với các cơ quan liên quan để thẩm tra nội dung các tờ trình của Chính phủ về nội dung trên.

 • Thảo luận dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Hải Phòng
  Quốc hội thảo luận dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù ...

  Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, ngày 22-10, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Hải Phòng.

 • Thảo luận dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Hải Phòng
  Thanh Hóa: 9 tháng năm 2021, GRDP ước đạt 8,06%, thu ngân sách ước đạt 24.400 ...

  Đây là những con số được báo cáo tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vào sáng ngày 30-9. Kết quả trên đã phản ánh rõ nét quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong việc thực hiện “mục tiêu kép” 9 tháng của năm 2021.

 • Thảo luận dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Hải Phòng
  Tạo thuận lợi cho Thanh Hóa trong “đột phá” về cơ chế, chính sách

  Sáng 16-9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Dự phiên thảo luận có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

 • Thảo luận dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Hải Phòng
  Chính phủ ban hành Nghị quyết về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một ...

  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 87/NQ-CP về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]