(Baothanhhoa.vn) - Chiều 26 - 2, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và Văn phòng UBND tỉnh.

Thảo luận dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn

Chiều 26 - 2, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và Văn phòng UBND tỉnh.

Thảo luận dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, do Sở Nội vụ trình bày, nêu rõ: Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, ứng dụng có hiệu quả thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế, hệ thống cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý thông thoáng, hấp dẫn để thu hút đầu tư. Phấn đấu thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) trong top 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Thảo luận dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày dự thảo kế hoạch.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025 có 100% thể chế thuộc thẩm quyền của tỉnh được ban hành đúng quy định, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; 80% thủ tục hành chính (có đủ điều kiện) được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4; tỷ lệ thủ tục hành chính được giải quyết cấp độ 3 có phát sinh hồ sơ đạt trên 80%, tỷ lệ thủ tục hành chính được giải quyết mức độ 4 có phát sinh hồ sơ đạt trên 60%; 100% thủ tục hành chính cung cấp mức độ 3 và 4 của tỉnh được tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia; có ít nhất 50% dịch vụ công được chuyển giao cho các cơ quan ngoài Nhà nước thực hiện tiếp nhận và trả kết quả; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt tối thiểu 98%.

Thảo luận dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn

Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Từ năm 2021 có 100% các cơ quan, đơn vị công khai kết quả giải quyết trên Trang thông tin điện tử của đơn vị và trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, xã có hồ sơ công việc được xử lý trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

Theo đó, Dự thảo đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện có hiệu quả khâu đột phá.

Thảo luận dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu xác định đây là khâu đột phá quan trọng, triển khai thực hiện có hiệu quả sẽ bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn cần phân tích, đánh giá được thực trạng về công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh thời gian qua; từ đó đưa ra mục tiêu và xây dựng các giải pháp cụ thể...

Kế hoạch cần phải có khâu đột phá về cải cách thủ tục hành chính; đồng thời điều chỉnh một số nội dung để bảo đảm thống nhất với các Quyết định của UBND tỉnh đã ban hành. Cùng với đó đưa mục tiêu chuyển đổi số vào kế hoạch.

Thảo luận dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn

Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi giao cho Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện Kế hoạch. Đồng thời, nhấn mạnh, đây là Kế hoạch quan trọng, là khâu đột phá trong quá trình phát triển của tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

Bố cục của Kế hoạch theo mẫu thống nhất của tỉnh, số liệu bảo đảm chính xác và bám vào các Quyết định của UBND tỉnh đã ban hành.

Ngoài quy định về thời gian, cải cách thủ tục hành chính cần chú trọng về nội dung công việc và nêu rõ việc quy định nội dung nào của tỉnh, nội dung nào của các sở, ngành, các địa phương. Cần xây dựng khung pháp lý để khen thưởng những đơn vị, cá nhân làm tốt; kỷ luật những công chức không hoàn thành nhiệm vụ, có sai phạm.

Sau khi tiếp thu, chỉnh sửa, Sở Nội vụ gửi Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành cho ý kiển cụ thể và báo cáo UBND tỉnh.

Xuân Hùng


Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]