(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3–1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.

Thanh Hoá: Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020

Ngày 3–1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.

Thanh Hoá: Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Thanh Hoá: Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng khái quát những nét chính về tình hình và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh năm 2019. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, những mục tiêu đặt ra cho năm 2020 là khá cao, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương có những giải pháp cụ thể, cùng nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ chung của tỉnh. Mỗi sở, ban, ngành, địa phương cần làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, đưa ra được những kiến nghị, đề xuất với tỉnh để cùng thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra.

Thanh Hoá: Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020

Đống chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, trình bày Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020; xây dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 và Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong năm, tỉnh cũng tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển nhanh và bền vững; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, khơi dậy mọi động lực cho phát triển...

Thanh Hoá: Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020

Toàn cảnh hội nghị.

Về tình hình tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, hội nghị đã thông qua Chỉ thị 01 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, từng sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh được giao những nhóm nhiệm vụ cụ thể để bình ổn thị trường, hỗ trợ tổ chức đón tết an toàn, tiết kiệm cho các tầng lớp nhân dân.

Cũng tại hội nghị, đại diện các sở, ngành của tỉnh tham gia nhiều nội dung quan trọng, như: Hướng dẫn việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và báo cáo một số giải pháp trọng tâm bảo đảm hoàn thành mục tiêu thành lập mới doanh nghiệp năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của Sở Tài chính... Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh về tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao trong năm 2020. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày kế hoạch giải phóng mặt bằng của UBND tỉnh và các giải pháp thực hiện...

Thanh Hoá: Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đánh giá cao việc UBND tỉnh tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2020 với nhiều đổi mới, ngay sau khi Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh có nghị quyết về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020. Các kế hoạch hành động đã được UBND tỉnh triển khai cụ thể với 17 phụ lục, chương trình công tác cả năm theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cơ sở những thành quả đạt được của năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy vui mừng phấn khởi khi nhiều lĩnh vực, chỉ tiêu đạt cao nhất từ trước đến nay, thậm chí dẫn đầu cả nước, như thu ngân sách Nhà nước.

Từ những thành công của năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến đã đúc kết thành 3 nhóm vấn đề lớn. Thứ nhất, cần xác định rõ những bài học kinh nghiệm, để từ đó tiếp tục nghiên cứu, phát huy trong triển khai nhiệm vụ năm 2020. Bài học đó phải xác định đúng đường hướng phát triển; lo được những việc lớn cho tỉnh; tìm được những dự án quan trọng. Những việc đã xác định thì phải quyết tâm thực hiện cho bằng được; phải tìm mọi cách để vượt qua thách thức; công tác điều hành thực hiện phải quyết liệt. Từ đó, đồng chí yêu cầu từng ngành, từng cấp tự rút ra bài học kinh nghiệm của cơ quan, đơn vị mình nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ tiếp theo. Thứ hai, cần nhìn nhận rõ một số tồn tại, hạn chế để từ đó phân loại, mổ xẻ, truy tìm nguyên nhân. Lãnh đạo UBND tỉnh, các ngành, các cấp phải nhìn thẳng để thấy trách nhiệm của cá nhân, của ngành mình để từ đó có hướng khắc phục. Thứ ba, trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của tỉnh, đã có sự xuất hiện của các nhân tố: Tâm huyết, trách nhiệm với công việc; cụ thể, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ; quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Những điều này cần được thực hiện tốt hơn nữa, quyết tâm hơn nữa nhằm tạo nhiều chuyển biến trong năm 2020.

Việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến lưu ý, có thể xảy ra tư tưởng cuối nhiệm kỳ đại hội đảng, dẫn đến hành động cầm chừng, dễ giải quyết công việc kiểu chung chung, an bài. Do vậy, công tác điều hành nhiệm vụ của UBND tỉnh và các ngành, các cấp phải tập trung cao nhất, tuyệt đối không để tư tưởng này tồn tại. Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, bối cảnh thực hiện nhiệm vụ năm 2020 sẽ có nhiều thuận lợi, nhất là thành quả, kết quả thực hiện nhiệm vụ những năm trước nên điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng khởi sắc. Với tâm thế mới tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, phương châm hành động của năm 2020 phải là: Sáng tạo, tăng tốc, về đích. Do đó, làm gì cũng phải nghĩ đến sáng tạo; đích đến là tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2020 đã được vạch ra.

Về các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, UBND tỉnh đã cụ thể hóa thành những kế hoạch cụ thể, cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh, các ngành, các cấp cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, như: Phải lựa chọn được những nhiệm vụ quan trọng nhất để triển khai nhằm tạo sự lan tỏa và chuyển biến chung; rà soát, đánh giá lại tất cả các chỉ tiêu, mục tiêu, nếu đã hoàn thành thì phấn đấu ở mức cao hơn nữa, những chỉ tiêu chưa hoàn thành phải tìm cách hoàn thành bằng được, không được phép nợ chỉ tiêu. Riêng chỉ tiêu huy động vốn cho đầu tư phát triển với tổng nguồn dự kiến khoảng 157.000 tỷ đồng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, phải tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo để đạt được mục tiêu; phải có giải pháp đủ mạnh, như: Cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kêu gọi đầu tư, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư... Huy động vốn đầu tư phát triển cũng như thu hút đầu tư trong năm tới, cần chú trọng vào lĩnh vực giao thông – vận tải, hạ tầng cảng biển, bất động sản, hạ tầng du lịch...; chú trọng vào các địa bàn, như: TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, Khu Kinh tế Nghi Sơn... Cùng với đó, trong năm tới, UBND tỉnh, các ngành, các địa phương cần phải chú ý công tác giải phóng mặt bằng; phải có quyết tâm cao để thực hiện 100% kế hoạch giải phóng mặt bằng tại các địa phương trong tỉnh; tăng cường xúc tiến đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tốt để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn cũng cần được chú trọng hơn nữa, phấn đấu thu 30.000 tỷ trong năm 2020 và thực hiện các giải pháp thu phải cụ thể đến từng lĩnh vực. Trong chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đưa nền kinh tế thích ứng được với những diễn biến khó lường của thị trường, thiên tai, dịch bệnh; tập trung thực hiện một số dự án lớn chào mừng đại hội đảng các cấp và tạo đột phá cho giai đoạn tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến chỉ đạo UBND tỉnh tiếp tục giữ vững các thành tích mảng văn hóa – xã hội, giải quyết được những bức xúc của nhân dân, chú trọng xây dựng hình ảnh, con người Thanh Hóa; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường; ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép, giảm thiểu tai nạn giao thông. Lĩnh vực quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội cần tiếp tục giữ vững. Đồng thời, phải tập trung dẹp bỏ nạn tín dụng đen, các loại tội phạm, giải quyết tốt đơn, thư khiếu nại, tố cáo của người dân. Nhiệm vụ trước mắt là điều hành, chỉ đạo, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành thực hiện tốt các chế độ, chính sách an sinh xã hội, duy trì sản xuất tốt, bảo đảm an ninh trật tự, giúp nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, vui tươi, lành mạnh.

Thanh Hoá: Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến các đại biểu ký giao ước thi đua.

Hội nghị cũng phát động phong trào thi đua thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020. Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát biểu hưởng ứng các phong trào thi đua năm 2020 của UBND tỉnh. Đại diện 18 cụm thi đua của tỉnh đã ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Lê Đồng


Lê Đồng

Từ khóa:Thanh hóa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]